Serier

Hvad er Disruption?

»Fænomenet »disruption« ekkoer gennem flere brancher, der taler om hastig innovation.« Men hvad er det egentlig, der er tale om? Professor Anne-Mette Hjalager fra Syddansk Universitet forklarer.

Disruption: Spillereglerne ændres
Finans forklarer begrebet disruption

»Disruption kan oversættes til forstyrrelse, brud eller afbrydelse. Disruption er grundlæggende innovation eller forandring, der ændrer spillereglerne i en branche og potentielt sender andre virksomheder ud af markedet. Ofte hænger disruption sammen med en ny teknologi, som da CD-formatet ændrede musikforbruget, men det kan også være en ny forretningsmodel, der bygger på allerede kendt teknologi. Lavpris-flyselskaberne var eksempelvis disruptive, ikke på grund af ny teknologi, men fordi de opfandt en ny forretningsmodel, der skar service fra og tilbød meget lavere priser, og meget hurtigt tog store markedsandele.«

»Disruptive innovation adskiller sig fra andre typer af innovation, der typisk ikke ændrer spillereglerne, men forbedrer et produkt efter de parametre, man har arbejdet efter hidtil. Eksempelvis ville de klassiske flyselskaber typisk ville forsøge at yde bedre og mere service.«

»Disruption skyldes ikke nødvendigvis bedre eller mere avancerede produkter. Man taler bl.a. om »low end« disruption, hvor en ny aktør appellerer til de billigste eller mindst attraktive segmenter i markedet med et produkt, der på nogle punkter er ringere, men billigere eller mere praktisk. Ofte kan det så bevæge sig opad og vinde fodfæste i nye segmenter.«

»Disruption skabes tit af nye aktører, der er mere omstillingsparate end de store, etablerede selskaber. Der tales meget om disruption nu, særligt i forbindelse med digitalisering, men basalt set er det ikke noget nyt; Dampmaskinen ændrede også helt grundlæggende fremstillingsindustrien og blev grundstenen til hele industrialiseringen.«

 ..

Læs også
Top job