Serier

Airbnb, Uber og robotter: Det handler om disruption

Teorien om disruption blev født som en forklaring på innovation, men er nu blevet et mantra for tech- og konsulentindustrien og synonym med digital omstilling. Økonomer tøver med at skrive under på trenden.

Disruption: Spillereglerne ændres
Matadors disruptor: Tilflytteren Mads Skjern er en arketypisk game changer, der vender op og ned på erhvervslivet og samfundsordnen i Korsbæk: Først med Tøjhuset, der tager livet af det højborgerlige Damernes Magasin og siden med Omegnsbanken, der udfordrer Varnæs' familiens Korsbæk Bank.   Foto DR

Hvad er ligheden mellem Mads Skjern, Airbnb og en selvkørende bil?

Det samme som Korsbæks Damernes Magasin, hotelsektoren og bilbranchen har tilfælles: De er alle eksempler på disruption. Det engelske ord, der oversættes brud eller forstyrrelse, bruges om det fænomen, at nye aktører eller teknologier ændrer spillereglerne i et marked. Ofte med nye spillere som overraskende udfordrere - og hæderkronede giganter som de overraskede ofre, der må tilpasse sig. Eller dø...

Læs også
Top job