Gammel Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Bilagsrod koster L&F 56 mio. kr.

Bunker af fejl i ansøgninger om EU-støtte koster Landbrug & Fødevarer 56 mio. kr. i bøder, tilbagebetalingskrav og udgifter til rådgivere. Regningen er dobbelt så stor som ventet.

50 landmænd har meldt sig ud af deres lokale landboforening, fordi de er utilfredse med Landbrug og Fødevarer. De mener ikke, at Landbrug og Fødevarer gør nok for at pleje landmændenes interesser. Foto: Mik Eskestad/Polfoto

I årevis har ansøgninger om EU-støtte fra en af landets største erhvervsorganisationer – Landbrug & Fødevarer – været fyldt med fejl. Det blev for næsten et år siden opdaget af myndighederne ved en stikprøvekontrol, og nu viser det sig, at omfanget af fejl er langt større end først antaget.

Dermed bliver også regningen til Landbrug & Fødevarer, L&F, langt større end ventet. L&F havde budgettet med, at de mange fejl ville medføre bøder, tilbagebetaling og andre udgifter på samlet set 28 mio. kr.

»Vi må nu erkende, at regningen nok nærmere bliver 55 – 60 mio. kr. Denne ekstraudgift kommer til at belaste vores 2014-regnskab, som derfor formentlig ender med røde tal på bundlinjen,« fortæller Jan Mousing, direktør i L&F.

Kernen i sagen er 13 projekter, som Videncenter for Svineproduktion under L&F har fået støtte til fra EU’s landdistriktsmidler. En stikprøvekontrol i december 2013 afslørede alvorlige fejl i støtte-regnskaber, og efterfølgende iværksatte L&F en revisionsundersøgelse, som afdækkede, at der var tale om systematiske fejl i et større antal projekter. Vurderingen lød at fejlene ville koste L&F i alt 28 mio. kr.

Direktøren i Videncenter for Svineproduktion blev straks fyret, hvorefter NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet indledte en tilbundsgående undersøgelse af samtlige projekter.

Undersøgelsen har været i gang hele 2014. Gennemgangen af det første projekt blev afsluttet i september og i fredags modtog L&F myndighedernes tilbagebetalingskrav på endnu tre sager.

Kostbart rod

Ved en stikprøvekontrol i december 2013 afslørede NaturErhvervstyrelsen alvorlige fejl i håndteringen af EU-støttemidler i Videncentret for Svineproduktion under Landbrug & Fødevarer.

L&F iværksatte en revisionsundersøgelse, som ultimo januar 2014 konkluderede, at der var tale om udbredte og systematiske fejl, som optrådte i en lang række projekter under Videncenter for Svineproduktion.

Resultatet af undersøgelsen blev overdraget til NaturErhvervstyrelsen, som indledte en undersøgelse af alle de projekter i årene 2007 - 2013, hvortil Videncenter for Svineproduktion har modtaget støtte fra EU’s landdistriktsordninger.

NaturErhvervstyrelsens rådgivere har nu afsluttet gennemgangen af de første fire sager og opgjort tilbagebetalingskravet. På den baggrund konkludere L&F, at den samlede regning for fejlene bliver 55 – 60 mio. kr.

Af dette beløb er kun 11 mio. rent tilbagebetalingkrav af EU-penge. Dette beløb skal dog ganges med tre, da det udløser en bod af tilsvarende størrelse, samt en tilsvarende tilbagebetalingskrav til svineafgiftsfonden. Derudover har myndighederne inddraget en række andre projekter i undersøgelsen og L&F har brugt en mindre formue på rådgivere.

»Det er på den baggrund, vi nu må konstatere, at det samlede tilbagebetalingskrav bliver dobbelt så stort som først ventet,« fortæller Jan Mousing.

Det skyldes dels, at omfanget af fejl er større end antaget, og dels at myndighederne har inddraget flere projekter i undersøgelsen.

Vurderingen lyder nu, at L&F i runde tal skal tilbagebetale 11 mio. støttekroner. Som straf for fejlene får L&F derudover en bod på et tilsvarende beløb – 11 mio. kr. Derudover skal tilbagebetales 11 mio. kr. til svineafgiftsfonden. Samtidig kalkulerer L&F nu med få 10 mio. kr. mindre i støtte end først antaget til en række projekter, hvortil støttepengene endnu ikke er udbetalt.

»Desuden er et antal rent nationale projekter (uden EU-støtte, red.) inddraget i undersøgelsen, og vi venter her et tilbagebetalingskrav på 3 mio. kr. Endelig medfører hele dette oprydningsarbejde, at vi får en regning på 10 mio. kr. til revisorer, jurister og andre rådgivere, « vurderer Jan Mousing.

Der er flere typer af fejl, som går igen i de mange projekter, som Videncenter for Svineproduktion har fået EU-støtte til.

»Det handler eksempelvis om, at man i regnskaberne til de enkelte projekter har medtaget udgifter, som har været afholdt efter projektets officielle deadline eller før projektets officielle start. Der er også eksempler på, at man på nogle projekter har medtaget omkostninger, som egentlig hører til andre projekter.  Det er udtryk for dårlig administration og der er ingen fornuftige undskyldninger for det, der er foregået, « siger Jan Mousing.

Han understreger dog, at ingen »har hugget af kassen eller købt PH-Lamper for støttemidlerne«.

»Pengene er brugt til fagligt relevante projekter, men det bortforklarer ikke en administrationspraksis, som afgjort har været for dårlig,« siger Jan Mousing.

L&F har en betydelig formue, men har gennem flere år tæret på den på grund af store driftsunderskud. I 2013 havde L&F et underskud på 54 mio. kr. – blandt andet på grund af den forventede regning på 28 mio. kr. for fejlene i ansøgningerne om EU-støtte.  Nu viser det sig at denne sag kommer til at belaste 2014-regnskabet med et tilsvarende beløb, hvilket formelig forvandler det lille overskud i budgettet til endnu et ret stort underskud i det endelige regnskab.

Ultimativt ender regningen for de mange fejl ude hos de danske svineproducenter, da der vil ske en nedskrivning af udviklingskontoen i Videncenter for Svineproduktion. Herfra konsolideres beløbet ind i L&F’s samlede regnskab.

»Vi bruger lige nu mange ressourcer på at opbygge systemer, som kan sikre, at det her forløb aldrig gentager sig,« siger Jan Mousing.

Som nævnt er myndighedernes undersøgelse af L&F’s omgang med støttemidler udvidet til at omfatte flere EU-støttede projekter samt projekter, som kun har fået national støtte.

»Hvis man gennemtrawler alt, vil man altid kunne finde et eller andet. Jeg er dog helt overbevist om, at systemfejl, som dem vi har set i Videncenter for Svineproduktion, ikke optræder andre steder i organisationen,« siger Jan Mousing. Han venter, at L&F vil acceptere myndighedernes afgørelse i de sager, der foreløbig er afsluttet.

Denne artikel er en oplåst abonnementsartikel. Ønsker du fuld adgang til alle øvrige artikler i Finans’ abonnementsunivers, kan du helt uforpligtende få 40 dages gratis adgang ved at klikke her.

Læs også
Top job