Serier

Statsligt ansatte skal måles og vejes efter ny McKinsey-model

Systematiserede resultatmålinger og mere præstationsledelse er ingredienserne til en model for god arbejdsgiveradfærd i staten. Modellen er lavet af Moderniseringsstyrelsen og konsulenter fra McKinsey og møder modstand fra de statsansattes faglige organisationer.

I McKinsey-land
Aftenarbejde og lys i vinduerne hos konsulenthuset McKinseyi det indre København. Foto: Niels Hougaard

De 185.000 statsansatte lærere, politibetjente og embedsmænd vil her fra årsskiftet kunne møde en ny ledelsesstil. Konsulentvirksomheden McKinsey står sammen med Moderniseringsstyrelsen bag en ny model for god arbejdsgiveradfærd, som blandt andet betyder, at lederne i staten fremover vil måle og veje deres ansatte gennem talrige resultatmålinger og udbredte medarbejdervurderinger med dertilhørende præstationsløn.

Udsigten får alarmklokkerne til at ringe højt hos Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundets 12.000 medlemmer.

»Det er kontrol, kontrol, kontrol. Og ikke tillid. Det peger fuldstændig i modsatte retning af moderne ledelse. Det målbare er interessant, mens det ikke-målbare er uinteressant. Det er skræmmende,« siger han og kritiserer samtidig brugen af konsulenter til opgaven.

Også fagforbundet Dansk Told & Skatteforbund og hovedorganisationen for de offentligt ansatte FTF er kritiske over for oplæggets mange målinger, som FTF-formand Bente Sorgenfrey frygter kan stjæle tid fra kerneopgaven.

»Jeg har det godt med at stå i spidsen for en offentlig sektor, hvor vi får mere fokus på, om vi rent faktisk leverer varen til borgerne.«

Bjarne Corydon, finansminister (S)

Den nye model for god arbejdsgiveradfærd i staten lægger op til en række resultatmålinger, hvor der blandt andet gennem standardiserede rapporter måles på, om de statsansatte leverer de resultater, som de skal.

Samtidig skal der indføres såkaldt »præstationsledelse«, hvor løn og forfremmelsesmuligheder kobles til en årlig vurdering af, hvorvidt medarbejderen præsterer tilfredsstillende bl.a. i forhold til både den enkeltes udvikling og afdelingens mål. Formålet er at skabe målrettethed og sikre, at man får mest mulig velfærd for pengene, understreger finansminister Bjarne Corydon (S).

»Det er ubetinget godt. Jeg har det godt med at stå i spidsen for en offentlig sektor, hvor vi får mere fokus på, om vi rent faktisk leverer varen til borgerne. Det synes jeg er helt centralt i kampen for et godt velfærdssamfund, der fungerer.«

Om den nye model for god arbejdsgiveradfærd i staten

Finans har fået aktindsigt i et udkast til en ny model for god arbejdsgiveradfærd i staten. Ifølge Moderniseringsstyrelsen adskiller den endelige model sig ikke væsentligt fra udkastet.

Moderniseringsstyrelsen oplyser, at modellen for god arbejdsgiveradfærd vil blive stillet til rådighed for de statslige arbejdsgivere omkring indgangen af 2015. Modellen har været under udarbejdelse i et år.

Moderniseringsstyrelsen involverede McKinsey i det indledende arbejde med at lave et udkast til målbilledet. Siden sommer har Moderniseringsstyrelsen tryktestet modellen blandt en række statslige arbejdsgivere for at sikre, at modellen er implementerbar. Undervejs har der været kontakt med fagforbund og tillidsrepræsentanter omkring modellen.

Moderniseringsstyrelsen har i samarbejde med McKinsey i forbindelse med udarbejdelsen af udkastet undersøgt en række statslige arbejdspladser, og her peger nøgleobservationerne på, at institutionerne efterspørger værktøjer/retningslinjer til at understøtte god arbejdsgiveradfærd, ligesom den strategiske retning typisk ikke anvendes som styringsværktøj.

En anden nøgleobservation er ifølge udkastet, at "de færreste institutioner udfører reel præstationsledelse, herunder kobling til løn.”

Det er to af de ting, som Moderniseringsstyrelsen nu vil ændre på med den nye model for god arbejdsgiveradfærd i staten.


 

Professor Jacob Torfing fra Roskilde Universitet mener dog langt fra, at resultatmålinger og præstationsledelse er den rigtige vej at gå.

»Vi skal bestemt have mere for pengene i den offentlige sektor, men midlet er ikke mere kontrol, som gør folk demotiverede,« siger han.

Denne artikel er en oplåst abonnementsartikel. Ønsker du fuld adgang til alle øvrige artikler i Finans’ abonnementsunivers, kan du helt uforpligtende få 40 dages gratis adgang ved at klikke her.

BRANCHENYT
Læs også