Serier

Kompleksitet kvalte (næsten) klodsen

Lego var ved at drukne i selvkonstrueret kompleksitet for godt 10 år siden. Simplificering på alle planer reddede virksomheden - godt og vel - og muliggør nu den eksplosive vækst.

Gør det simpelt!
Lige så enkelt det er for to-årige Ville at lege med Lego-klodser, lige så kompliceret havde Lego gjort det for sig selv og var ved at dø af det i 2003. Foto: Stine Bidstrup

Ikke mange virksomheder har så nådesløs mærket konsekvenserne af simplification – eller mangel på samme - som Lego.

I 2003 var legetøjskoncernen fra Billund ved at gå nedenom og hjem – vitterligt. I de følgende par år gjaldt det derfor familieforetagendets overlevelse...

Læs også
Top job