Serier

Afgiftstrykket falder for dansk erhvervsliv

Danske virksomheders nettobetalinger til afgifter er svagt faldende. Alligevel kræver industrien reduktioner af skatter og afgifter for op mod 50 mia. kr. frem mod 2020.

Afgifter for milliarder

Dansk erhvervsliv føler sig hårdt ramt af afgifter og advarer om tab af arbejdspladser. Men tal fra nationalregnskabet tyder på, at danske virksomheder relativt set har betalt mindre i afgifter i en lang årrække.

Virksomhederne betalte knap 30 mia. kr. netto i afgifter til statskassen i 2011, der er nyeste tal fra Danmarks Statistik opdelt på brancher.

Det var en stigning på 32 pct. i forhold til 2001, men det svarer præcis til prisudviklingen i samme periode, påpeger Bo Sandemann Rasmussen, professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

»Ser man på den reelle belastning, som de her afgifter udgør, er den stort set identisk. Lægger man den øgede værdiskabelse i virksomhederne i oven i prisudviklingen, vil der formentlig være tale om en lavere belastning,« siger Bo Sandemann Rasmussen.

I forhold til bruttonationalproduktet udgjorde nettoindbetalingerne 1,60 pct. i 2011 mod 1,67 pct. i 2001.

Dansk Erhverv har tidligere udtalt, at man var »marineret i afgifter«, og det holder stadig, mener underdirektør Geert Laier Christensen.

»Danske forbrugere betaler nogle af de højeste skatter og afgifter på varer i Europa. Det rammer vores virksomheder meget hårdt, fordi danske forbrugere kan købe varerne billigere i udlandet. Det problem afbilleder opstillingen ikke,« siger Geert Laier Christensen.

Dansk Industri mener, at politikerne skal fjerne skatter og afgifter med et samlet provenu på 50 mia. kr. frem mod 2020.

»Vi kigger primært på den stigende internationale konkurrence og det administrative bøvl for virksomhederne. Afgifter er stadig et stort problem for dansk erhvervsliv,« siger skattepolitisk chef i DI Jacob Bræstrup.

Venstre har tidligere lagt op til at reducere punktafgifter for en kvart milliard kroner.

Ifølge regeringsgrundlaget vil Venstre desuden bruge knap 5 mia. kr. frem mod 2020, som er afsat i forbindelse med vækstpakker, til skatte- og afgiftslettelser plus lette administrative byrder med 3 mia. kr. frem mod 2020.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skatteminister Karsten Lauritzen (V), der holder ferie.

Læs også
Top job