Serier

Rekordmange direktører får karantæne for uforsvarlig virksomhedsdrift

Antallet af personer, der idømmes konkurskarantæne, stiger eksplosivt. Mængden af sager overstiger Konkursrådets prognose.

Konkurskabinettet
Tegning: Rasmus Sand Høyer

Antallet af sager om konkurskarantæne vælter i øjeblikket ind i landets skifteretter og sprænger eksperternes prognoser fra før, ordningen blev indført i 2014.

Det viser nye tal fra Domstolsstyrelsen.

I 2011 anslog Konkursrådet, at domstolene ville komme til at behandle mellem 150-250 sager om året, hvis Folketinget besluttede at indføre konkurskarantæne mod ledelsespersoner, der har kørt et selskab i graven ved uforsvarlig virksomhedsdrift.

Men i 1. halvår af 2015 har alene Sø- og Handelsretten i København modtaget 247 sager. Det samlede antal sager opgøres ikke for de øvrige retskredse, men ifølge Domstolsstyrelsen har Sø- og Handelsretten idømt konkurskarantæne 82 gange i første halvår, mens de øvrige retskredse tegner sig for 52 sager.

Rekordmange konkurskarantæner

Konkurskarantæne blev indført med virkning fra 1. januar 2014. Ifølge Domstolsstyrelsen vælter det ind med sager.

2014

 • Der var 117 anmodninger om konkurskarantæne til Sø- Handelsretten
 • I 18 sager blev der idømt konkurskarantæne i Sø- og Handelsretten
 • Der findes ingen tal for anmodninger i de øvrige retskredse
 • I 19 sager blev der idømt konkurskarantæne i de øvrige retskredse

2015 1. halvår

 • Der var 247 anmodninger om konkurskarantæne til Sø- Handelsretten
 • I 82 sager blev der idømt konkurskarantæne i Sø- og Handelsretten
 • Der findes ingen tal for anmodninger i de øvrige retskredse
 • I 52 sager blev der idømt konkurskarantæne i de øvrige retskredse

Det er en stigning på 362 procent sammenlignet med 2014 på trods af, at tallene indtil videre kun dækker halvdelen af året.

Ifølge en af landets mest erfarne konkursadvokater er det ofte manglende bogføring sammen med overtrædelse af skatte- og momslovgivningen, der fører til en indstilling fra konkursadvokaterne om at pålægge konkurskarantæne.

»Anklagemyndigheden har ofte ikke ressourcer til at føre disse sager. Kuratorernes indstilling om pålæg af konkurskarantæne er tidsmæssigt langt hurtigere, og må forventes at tage over i mange af de sager, hvor der tidligere blev indgivet meddelelse til politiet om muligt strafbart forhold bl.a. i forbindelse med overtrædelse af bogføringsloven,« siger Anne Birgitte Gammeljord, konkursadvokat hos Gorrissen Federspiel.

Professor i konkursret Kim Sommer Jensen fra Aarhus Universitet siger, han har svært ved at erklære sig overrasket over omfanget, fordi det var meget svært at vurdere behovet på forhånd.

Han tror dog, at mange konkursadvokater tøvede med at kræve konkurskarantæne til at begynde med.

»Jeg tror, at mange har holdt sig tilbage, indtil de første afgørelser kom. Man ville lige se, hvor niveauet lå, så man havde en fornemmelse af, hvornår der er grundlag for at indlede en sag,« siger han.

Konkurskarantæne gælder som udgangspunkt i tre år, og det betyder, at en person får forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed.

Om konkurskarantæne
 • Konkurskarantæne betyder, at en person i en periode får et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvori den pågældende ikke hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelse (aktieselskaber, anpartsselskaber m.v.)
 • En person kan pålægges konkurskarantæne, hvis personen på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.
 • Personer, som har været medlem af ledelsen i en virksomhed, der er gået konkurs, kan pålægges konkurskarantæne.
 • Konkurskarantænen vil som udgangspunkt blive pålagt for en periode på 3 år.
 • Det er konkursadvokaterne, der skal anmode skifteretterne om at idømme ledelsesmedlemmer konkurskarantæne.

Kilde: Domstolsstyrelsen

Konkursadvokat Bo Vadt Christensen fra Delacour Advokatfirma fortæller, at han ikke er overrasket over omfanget. Han var en af de advokater, der for år tilbage luftede sin frustration over, at tvivlsomme forretningsfolk kunne springe fra konkurs til konkurs og efterlade selskaber uden bogføring bag sig, uden at det fik konsekvenser.

»Det har været en stor tilfredsstillelse, at vi nu kan gøre noget ved de sager,« siger Bo Vadt Christensen.

BRANCHENYT
Læs også