Gammel Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Landmænd bliver kvalt i deres egen succes

Teknologiske fremskridt gør det muligt for svineproducenterne at hæve produktiviteten i rekordtempo. Resultatet er, at markederne oversvømmes med svinekød.

Produktiviteten i svinebedrifterne i Danmark og resten af Europa vokser eksplosivt. Resultatet er en voksende produktion af svinekød, som presser priserne i bund og forlænger erhvervets krise. Foto: AP/Simon Fals

Teknologiske landvindinger er med til at forstærke og forlænge den dybe krise i dansk svineproduktion.

Brugen af såkaldt genomisk selektion og dna-test har de seneste år gjort det muligt at sætte turbo på avlsarbejdet, og resultatet er en eksplosiv produktivitetsfremgang, som oversvømmer markederne med svinekød og sætter priserne under et voldsomt pres.

»Brugen af genomisk selektion betyder, at vi langt hurtigere og mere præcist end tidligere kan udvælge de allerbedste avlsdyr. Dermed kan vi accelerere udviklingen på områder som grisenes tilvækst, kødprocent og kuldstørrelser,« forklarer afdelingsleder Anders Vernersen, Videncenter for Svineproduktion.

Den genomiske selektion indebærer, at avlsgrisene udvælges ved brug af dna-test. Denne teknologi blev introduceret i Danmark i 2010, og en række andre lande er begyndt at anvende samme metode. Det har medført et kvantespring i avlsarbejdet og er en af de helt afgørende forklaringer på, at søerne i de europæiske svinestalde får større og større kuld.

Den eksplosive fremgang kan aflæses i nye opgørelser fra Videncenter fra Svineproduktion og det internationale Interpig-samarbejde.

Det fremgår, at den gennemsnitlige kuldstørrelse i svinestaldene i en lang række europæiske lande er vokset langt hurtigere i perioden 2010 - 2014 end i perioden 2002 - 2006.

I Europas største svinekødsproducerende nation, Tyskland, voksende den gennemsnitlige kuldstørrelse med 0,15 smågris årligt i perioden 2002 - 2006. I de seneste fem år - 2010 - 2014 - er kuldstørrelsen vokset med 0,65 smågris årligt. Avlsfremgangen er med andre ord mere end firedoblet.

Lignende kvantespring er registreret i lande som Storbritannien, Italien, og Irland. I de internationale sammenligninger ligger de danske svineproducenter helt i front med de allerstørste kuld. Det er imidlertid ikke nyt - danske svineproducenter har gennem mange år været dygtigst til avlsarbejde, og brugen af de nye teknologier har gjort det muligt at fastholde denne førerposition ved at øge kuldstørrelsen med næsten 0,6 smågris pr. år.

Landmændene drukner så at sige i deres egen succes. Den store fremgang i produktiviteten betyder, at produktionen af svinekød stiger, hvilket lægger et tungt pres på priserne

Finn Udesen, , afdelingschef Landbrug & Fødevarer

Isoleret set er den voldsomme fremgang i produktiviteten naturligvis gunstig for landmændenes økonomi. Men medaljen har imidlertid en problematisk bagside.

»Landmændene drukner så at sige i deres egen succes. Den store fremgang i produktiviteten betyder, at produktionen af svinekød stiger, hvilket lægger et tungt pres på priserne,« siger Finn Udesen, afdelingschef i Landbrug & Fødevarer, L&F.

Svinekødsbranchen har altid været cyklisk og præget af voldsomme udsving i priser og indtjening. De seneste år er de såkaldte svinecykler imidlertid punkteret og afløst af en tilsyneladende endeløs nedtur.

Den gennemsnitlige danske landmand har nu haft underskud på produktionen af grise ni år i træk. Siden 2007 har landmændene i gennemsnit tabt 67 kr. pr. produceret gris, og for hele branchen løber tabet for perioden 2007 - 2015 op i 12,2 mia. kr. Branchens egne økonomer og markedsanalytikere venter, at svineproducenterne også får store underskud i 2016.

Det er helt usædvanligt, at en lavkonjunktur trækker ud i så mange år. Sædvanligvis har en periode med dårlig driftsøkonomi forholdsvist hurtigt medført, at produktionen faldt, hvorefter priserne begyndte at stige.

Det er ikke sket denne gang. Tværtimod. Faktisk ventes produktionen af svinekød i EU at vokse med 2 pct. i år trods en katastrofalt dårlig driftsøkonomi ude på landbrugsbedrifterne.

Man må vente - eller frygte - at eksempelvis et land som Kina vil få et enormt løft i produktiviteten i takt med, at de får udskiftet deres lokale avlsgrise med bedre avlsdyr fra blandt andet Danmark

Finn Udesen, , afdelingschef Landbrug & Fødevarer

»Der bliver faktisk lukket svinebedrifter som følge af krisen. Problemet er bare, at produktiviteten i de resterende bedrifter vokser så hurtigt, at det mere end udligner effekten af, at nogle bedrifter lukker. EU's selvforsyningsgrad med svinekød er de seneste fem år øget fra 108 pct. til 110 pct., selv om det totale antal af søer i svinestaldene i EU har været faldende,« oplyser Finn Udesen, L&F.

Intet tyder på, at fremgangen i avlsarbejdet på globalt plan vil aftage foreløbig. En række af verdens største svinekødsproducerende nationer har fortsat en produktivitet, der ligger langt under niveauet i Danmark.

»Man må vente - eller frygte - at eksempelvis et land som Kina vil få et enormt løft i produktiviteten i takt med, at de får udskiftet deres lokale avlsgrise med bedre avlsdyr fra blandt andet Danmark. Der er et lignende potentiale for at hæve produktiviteten i resten af Asien. Også et land som USA ligger langt under dansk niveau og har dermed mulighed for at opnå en stor fremgang i produktiviteten,« vurderer Finn Udesen.

Det er naturligvis ikke alene den eksplosive udvikling i avlsarbejdet, der er skyld i, at svinekødspriserne forbliver så lave, at størstedelen af de danske landmænd efterlades med underskud. Ruslands boykot af fødevarer fra EU er aktuelt en anden vigtig faktor. Niveauskiftet i produktivitetsfremgangen ser imidlertid ud til at være en mere langvarig, strukturel faktor, som kan blive ved med at lægge pres på svinekødspriserne også de kommende år.

Det er en selvforstærkende ond cirkel

Henrik Mortensen, , formand Landsforeningen af Danske Svineproducenter

»Det er en selvforstærkende ond cirkel. Jo lavere svinekødspriserne er, des mere har vi landmænd behov for at styrke avlsarbejdet for at hæve produktiviteten. Resultatet er en fortsat stigende produktion og endnu større pres på priserne,« konstaterer Henrik Mortensen, formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter.

Ifølge nye prognoser fra det amerikanske landbrugsministerium, USDA, bliver den globale produktion af svinekød rekordstor i år, og væksten ventes at fortsætte i 2016. De danske svineproducenter deltager dermed i et verdensomspændende kapløb mod bunden, hvor vinderne bliver de landmænd, som kan forbedre produktiviteten mest og overleve – eller ligefrem tjene penge – på de lave svinekødspriser.

BRANCHENYT
Læs også