Serier
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Misbrug af klientkonto kan koste Johan Schlüter advokatbestallingen

Er der hold i mistanken om misbrug af en klientkonto i Johan Schlüter Advokatfirma, kan Johan Schlüter forvente at blive indbragt for Advokatnævnet med påstand om frakendelse af bestallingen.

Schlüter-sagen
Johan Schlüter er anerkendt rettighedsadvokat og grundlægger af Johan Schlüter Advokatfirma.  Foto: Lars Krabbe

Hvis det viser sig, at Johan Schlüter Advokatfirma (JSA) har misbrugt en klientkonto, risikerer den 71-årige stifter, Johan Schlüter, både en straffesag og en tur i Advokatnævnet, der kan fratage hans bestalling.

Mandag kunne Finans afsløre, at JSA's kurator, Boris Frederiksen, har bedt bagmandspolitiet undersøge en række dispositioner på en klientkonto.

Advokat Martin Lavesen er formand for Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg, og han siger, at Advokatrådet tager sådanne sager meget alvorligt. 

»En advokat, der misbruger klienters betroede midler gør sig skyldig i underslæb, og det er noget, som Advokatrådet slår hårdt ned på,« siger han.

Misbrug af klientkonti konstateres hos advokater et par gange om året, men oftest hos enkeltmandsvirksomheder.

Om klientkonti
  • Klientmidler skal stå på en særlig konto i et godkendt pengeinstitut.
  • Advokaten kan disponere over klientmidler på sine klienters vegne efter faste regler.
  • Penge, der står på en klientkonto, må ikke indgå i et advokatfirmas drift, og advokatfirmaets kreditorer kan ikke gøre udlæg i disse penge.
  • Alle advokater har pligt til via et forsikringsselskab at stille en garanti på mindst 5 mio. kr., der dækker tab ved besvigelser på klientkontoen.
  • Derudover har Advokatsamfundet en særlig erstatningsfond, der kan træde til, hvis forsikringsdækningen ikke slår til.

Når Advokatrådet har fået bekræftet, at der foreligger uberettigede hævninger, ender det ifølge Martin Lavesen efter fast praksis med, at Advokatrådet indbringer sagen for klagenævnet med påstand om, at advokaten frakendes sin advokatbestalling og ikke kan drive advokatvirksomhed.

Samtidig indleverer Advokatrådet typisk en politianmeldelse om underslæb.

Nævnet følger som oftest Advokatrådets påstand om frakendelse i sager.

Klientkonti nyder en særlig beskyttelse, og branchen har f.eks. en særlig erstatningsfond, der kan dække klienters tab ved misbrug af klientkonti.

»Det er en model, der bygger på, at der skal være en grundlæggende tillid til advokater hos borgerne,« siger Martin Lavesen.

En advokat, der misbruger klienters betroede midler gør sig skyldig i underslæb, og det er noget, som Advokatrådet slår hårdt ned på.

Advokat Martin Lavesen, formand for Advokatrådets regel- og tilsynsudvalg

Han tilføjer, at der endnu er ikke er taget stilling til, om Advokatrådet vil foretage sig noget i relation til Schlüter-sagen, og han fremhæver samtidig, at han ikke kender til de konkrete forhold.

Advokatrådet vil i lignende sager typisk iværksætte en revisorundersøgelse hos advokaten, men i Schlüter-sagen er der tale om et konkursramt firma, og den videre dialog vil derfor i første omgang være med kurator.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Johan Schlüter, der dog har benægtet ethvert kendskab til misbrug af klientkonti.

BRANCHENYT
Læs også