Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

It-giganten KMD står over for krav om millionerstatning

Sø- og Handelsretten skal bl.a. afgøre, om KMD forsøger at fortrænge en tidligere samarbejdspartner fra markedet.

KMD og Bureau 2000 beskylder hinanden for, at virksomhederne ikke kunne nå deres fælles salgsmål.  Foto: KMD

En af Danmarks førende it-virksomheder KMD er blevet stævnet ved Sø- og Handelsretten af analyseinstituttet Bureau 2000.

KMD forsøger at tilegne sig rettigheder til en løsning, som Bureau 2000 har udviklet, lyder anklagen. Bureau 2000 forlanger en erstatning på 5 mio. kr. for tabte indtægter, krænkelse af ophavsretten, markedsfortrængning og uretmæssigt kontraktbrud, efter KMD har opsagt sin aftale med bureauet.

Sagen handler ikke kun om tabte indtægter - den er også principiel. Det er David mod Goliat, mener direktør i Business 2000, Niels Glavind:

»Vi skal ikke have en erhvervskultur, hvor store firmaer ejet af udenlandske kapitalfonde, tror de kan tryne de små – bare fordi de er store,« siger han.

Sagen kort

Mellem 2010 og 2013 udviklede analyseinstituttet Bureau 2000 i samarbejde med den norske virksomhed Conexus elevplansværktøjet Vokal.

I 2013 indgik de to virksomheder en aftale med it-virksomheden KMD. KMD købte rettighederne til Conexus' software og indgik en aftale med Bureau, som skulle løbe over tre år.

Kontrakten fastsatte, elevplansværktøjet Vokal ved udgangen af 2014 skulle være solgt til skoler med 20.000 elever. Ved udgangen af 2015 skulle man have mindst 60.000 elever, og i udgangen af 2016 skulle man nå 100.000 elever. Bureau 2000 skulle betales 10 kr. per elev.

KMD har opsagt kontrakten fra juli 2015, fordi man ved udgangen af 2014 kun havde opnået betalte kontrakter for ca. 19.300 elever.

Det er uretmæssigt kontraktbrud, lyder anklagen fra Business 2000. Ifølge analyseinstituttet har KMD gjort en useriøs salgsindsats, og nu går KMD videre med Vokal-konceptet i sit eget produkt Educa. Dette afviser KMD.

Business 2000 har nu stævnet KMD for 5 mio. kr. ved Sø- og Handelsretten.

Bureau 2000 har sammen med den norske virksomhed Conexus udarbejdet elevplansværktøjet Vokal. Conexus har leveret den tekniske platform, mens Bureau 2000 har stået for det tekstmæssige indhold og anvist, hvordan systemet skal fungere og hænge sammen.

I 2013 indgik de to virksomheder aftaler med KMD. Conexus solgte sin software til KMD, mens Bureau 2000 skulle levere indhold og konsulenttimer over en treårig periode.

Ifølge aftalen mellem Bureau 2000 og KMD skulle værktøjet Vokal ved udgangen af 2014 være solgt til skoler med et samlet elevtal på mindst 20.000. Men på det tidspunkt havde man kun betalte kontrakter for ca. 19.300 elever, og KMD opsagde aftalen.

Det havde KMD dog slet ikke ret til, mener Bureau 2000, som synes, at KMD har lagt en useriøs salgsindsats for dagen. Bl.a. ved at lade ca. 7.000 elever anvende elevværktøjet Vokal uden betaling samt ved at undlade at forny kontrakter, som skolerne allerede havde indgået.

I dag markedsfører KMD sit eget værktøj til landets skoler. Af KMD's hjemmeside fremgår det, at man har slået KMD Education og KMD Vokal sammen til én fælles platform under navnet KMD Educa.

Der er altså ingen tvivl om, at Educa bygger videre på Vokal-elevplaner, selvom KMD kun har ret til at bruge Conexus' software, mener Bureau 2000.

Strukturen og funktionaliteten er den samme i begge værktøjer, så når KMD markedsfører Educa, krænker det Bureau 2000's ophavsret, konstaterer Niels Glavind. KMD oplyser dog til Finans, at man ikke har brugt indhold, som Bureau 2000 leverede som del af den opsagte aftale, i løsningen Educa.

»Lad os tænke os, at jeg havde opfundet et spil som Trivial Pursuit eller Bezzerwizzer og havde aftale med en forhandler. Så kunne forhandleren jo ikke bare begynde at sælge et tilsvarende spil - heller ikke selvom han lavede nye spørgsmål og havde en aftale med manden, der lavede spillebrættet,« siger Niels Glavind og fortsætter:

»Der er tale om såkaldt illoyal markedsfortrængning, hvor KMD har udnyttet en salgsaftale til at tilegne sig produktet, som det har taget fem-seks år at udvikle.«

KMD
  • KMD er blandt Danmarks største it- og softwarevirksomheder med afdelinger i København, Århus, Odense og Aalborg.
  • KMD koncernen har en årlig omsætning på knap fem mia. kr. og har cirka 3.000 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension.
  • Det er bl.a. via KMD's systemer, at danskerne modtager centrale velfærdsydelser som børnepenge, barselspenge, dagpenge og folkepension.
Kilde: KMD
KMD har dog en anden udlægning. Man har levet op til samtlige aftaler og lagt betydelige ressourcer i arbejdet med elevplansværktøjet, fortæller kommunikationschef i KMD, Christoffer Hellmann, i et skriftligt svar til Finans.

»Vi deler på ingen måder opfattelsen af, at vi har krænket rettigheder eller mangler at leve op til forpligtelser i samarbejdet med Bureau 2000. KMD erhvervede i 2013 IP-rettighederne til it-systemet Vokal i Danmark fra den norske it-virksomhed Conexus. Eventuelle historiske samarbejder mellem Bureau 2000 og Conexus om opbygningen af systemet ligger uden for KMD's regi,« skriver han.

Bureau 2000
  • Bureau 2000 er siden starten i 1987 blevet drevet af cand. polit. og specialkonsulent Susanne Pade og specialkonsulent Niels Glavind.
  • Bureauet har siden beskæftiget sig med at kombinere økonomisk, statistisk analyse med formidling. Udgangspunktet for virksomheden var analyser på børnepasningsområdet, men i dag tilbyder Bureau 2000 også evalueringer, analyser og rådgivning inden for skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.
  • Bureau 2000 har bl.a. løst opgaver for Erhvervs- og Byggestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd samt flere institutioner og kommuner.
Kilde: Bureau 2000
Ifølge Bureau 2000 har man 400.000 kr. til gode hos KMD i ubetalte fakturaer. KMD mener imidlertid ikke, at man mangler at betale ydelser. Alligevel har KMD tilbudt Bureau 2000 et forlig, hvis bureauet anerkender, at aftalen er berettiget opsagt og samtidig afstår fra at gøre yderligere krav.

»KMD har tilbudt et forlig, da vi hellere vil koncentrere os om at udvikle god software til folkeskolen end at tage et længere juridisk forløb med en tidligere samarbejdspartner,« skriver virksomheden.

Af mailkorrespondance, som Bureau 2000 har vist Finans, fremgår det, at KMD tilbyder at betale to nummererede fakturaer samt yderligere konsulenttimer, som Bureau 2000 ikke behøver at levere. Et forlig i omegnen af 800.000 kr.

Det beløb er dog langt fra, hvad Bureau 2000 vurderer at have mistet i licensindtægter og udviklingsopgaver fra de tre år, KMD skulle markedsføre Vokal-værktøjet.

Men KMD har ikke været tilfreds med leverancerne fra Bureau 2000, som derfor ikke har bidraget positivt til, at de opsatte salgsmål blev nået, konkluderer KMD.

»Vi havde håbet på, at vi kunne lukke sagen i mindelighed med Bureau 2000, men det viser sig ikke at være tilfældet. Det er vores klare vurdering, at KMD står med en god sag, og vi imødeser derfor et juridisk forløb i Sø og Handelsretten med ro i sindet,« skriver Christoffer Hellmann.

Advokat med speciale i ophavsret Peter Schønning, som har rådgivet Bureau 2000, vurderer at analyseinstituttet har en god sag.

»Indholdet og konceptet er noget, som Bureau 2000 har skabt, og som KMD ikke bare kan gå videre med i et nyt produkt. Hvis man gør det i Educa, mener vi, at det er en krænkelse af ophavsrettighederne og samtidig en overtrædelse af markedsføringsloven,« siger han.

Han vurderer, at sagen let kan løbe i et år.

BRANCHENYT
Læs også