Gammel Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Unødvendig told for op mod 1 mia. kr. rammer danske eksportvarer

Mange eksportører udnytter ikke EU's mange handelsaftaler. Reglerne er uhyre komplicerede, og det koster massive ekstraudgifter.

Danske virksomheder udnytter ikke EU's frihandelsaftaler, som ellers kan spare dem for betydelige omkostninger til told. Tegning Rasmus Sand Høyer

Danske eksportvarer kan blive op mod 1 milliard kr. dyrere, fordi der pålægges for meget told på dem.

De betydelige ekstraudgifter skyldes, at de danske eksportører ikke udnytter de handelsaftaler, som EU har indgået med en lang række lande. Toldreglerne er nemlig en jungle, som det er svært at manøvrere i.

»Danske eksportvarer bliver ramt af meget store beløb i told, som de kunne være sluppet for, hvis de danske eksportører havde benyttet sig af de toldpræferencer, som EU har forhandlet på plads med et stort antal lande. I alt for mange tilfælde udnyttes besparelsesmulighederne desværre ikke. Potentielt er der tale om op mod 1 mia. kr. i unødvendige ekstraudgifter,« siger chefkonsulent Michael Bremerskov Jensen, Dansk Erhverv.

Organisationen har gransket tal fra EU-Kommissionen, Danmarks Statistik og verdenshandelsorganisationen WTO. På den baggrund har Dansk Erhverv beregnet, at danske virksomheder i 2013 kunne have sparet mere end 340 mio. kr. i told ved eksport til otte lande udenfor EU. Alene til Schweiz og Tyrkiet har importørerne betalt 90 mio. kr. for meget i told på de danske eksportvarer.

»EU har handelsaftaler med 50 lande i hele verden, og derfor kan det samlede tal være langt højere,« siger Michael Bremerskov Jensen.

Toldreglerne er meget indviklede, og det er svært at overskue undtagelser og fritagelser. Samtidig har EU i de seneste år indgået mange nye frihandelsaftaler med andre lande. Det gør det endnu vanskeligere for virksomhederne at navigere i regeljunglen. Det gælder især mindre og mellemstore virksomheder, der typisk ikke har egne toldeksperter ansat.

Problemet er ikke ukendt, men det har været svært at beregne omfanget, fordi der har manglet data på området.

EU-Kommissionen har imidlertid spurgt otte lande med frihandelsaftaler om, i hvilken grad EU-landenes virksomheder har udnyttet mulighederne i handelsaftalerne. Ved hjælp af disse data kombineret med eksporttal og toldsatser har Dansk Erhverv været i stand til at beregne, hvor meget unødvendig ekstra told, der er blevet pålagt de danske eksportvarer, når de er nået frem til de udenlandske toldmyndigheder.

Konsulent- og revisionsvirksomheden Deloitte genkender, at danske virksomheder betaler for meget i told, fordi det er svært at navigere i reglerne.

»Det er uhyre kompliceret, og der er virksomheder, som ikke er opmærksomme på eller mangler kendskab til reglerne, så de ikke opnår de laveste omkostninger til told. Jeg kan ikke vurdere omfanget, men jeg har ikke grund til at tvivle på beregningerne fra Dansk Erhverv,« siger Lars Loftager Jørgensen, partner i Deloitte med speciale i moms, told og afgifter.

For at undgå at betale told, skal virksomhederne forsyne deres eksportvarer med erklæringer om oprindelsesland og andre erklæringer fra Skat. Disse erklæringer sikrer, at virksomhederne udnytter de aftaler om nedsættelse eller eliminering af tolden, som EU har forhandlet sig frem til.

»Reglerne er indviklede, og der kan opstå tvivl om en vares oprindelsesland. Det er mit indtryk, at nogle virksomheder vælger at betale tolden, fordi de ikke kan overskue regelkomplekset og papirarbejdet,« siger Michael Bremerskov Jensen.

En af de virksomheder, som har opgivet at udnytte mulighederne for at nedbringe toldudgifterne, er modeproducenten Henrik Vibskov. Hans selskaber har en tocifret millionomsætning og sælger modetøj til 35-lande. Produktionen af tøj sker både i EU og i Asien.

»Vores revisor oplyste, at vi kunne spare ca. en kvart mio. kr. ved større opmærksomhed på toldreglerne. Men det ville kræve en større ændring i vores lagerstyring. Samtidig er reglerne meget indviklede, og det ville kræve for mange ressourcer at forfølge mulighederne, så vil valgte at lade være,« siger Henrik Vibskov.

Dansk Erhverv er i dialog med Udenrigsministeriet, Danske Speditører og Skat for at vurdere, hvordan danske eksportvirksomheder fremover kan blive bedre til gøre brug af toldreglerne, som de er beskrevet i EU's handelsaftaler med de enkelte lande.

»Vi er ved at forberede en oplysningskampagne, så langt flere virksomhederne bliver opmærksomme på mulighederne,« siger Michael Bremerskov Jensen.

Så meget kan danske eksportører potentielt spare i toldudgifter til otte udvalgte lande. Ifølge beregninger fra Dansk Erhverv.

Land Vareeksport i 2013 Besparelsespotentiale
Albanien 24,1 mio. kr. 0,2 mio. kr.
Chile 1.588,6 mio. kr. 23,5 mio. kr.
Egypten 1.505,9 mio. kr. 87,1 mio. kr.
Makedonien 241,3 mio. kr. 0,5 mio. kr.
Island 2.488,5 mio. mr. 20,9 mio. kr.
Schweiz 5.497,9 mio. kr. 59,1 mio. kr.
Sydkorea 4.412,9 mio. kr. 116,5 mio. kr.
Tyrkiet 4.889,7 mio. kr. 32,7 mio. kr.
I alt 20.648,9 mio. kr. 340,5 mio. kr.

BRANCHENYT
Læs også