Serier

Danmark risikerer uventet milliardtab på lukningstruet olieeventyr i Nordsøen

Staten risikerer helt uventet at gå glip af skatteindtægter for et tocifret milliardbeløb, hvis Dansk Undergrunds Consortium, DUC, inden for kort tid vælger at lukke landets største gasfelt i Nordsøen ned, før alt olie- og gas er indvundet. En beslutning, som DUC kan blive tvunget til at træffe, hvis et akut renoverings- og udbygningsarbejde til over 30 mia. kr. viser sig ikke at være økonomisk rentabelt.

Oliekrise i Nordsøen
Havbunden synker under Tyrafeltet pga. gasproduktionen, og det betyder, at produktionsanlægget efterhånden er i fare for at udgøre en sikkerhedsrisiko. Renoverer man ikke anlæggene, må produktionen indstilles. Billedet her er fra Tyra Vest. Foto: Maersk Oil

Danmark er i overhængende fare for at miste milliardindtægter fra Nordsøen og en fremtidig produktion på det der svarer til 300 mio. tønder olie med en aktuel handelsværdi på 74 mia. kr. Baggrunden er, at DUC inden for det næste år er tvunget til at vælge mellem at foretage investeringer på mere end 30 mia. kr. eller lukke Danmarks suverænt største gasfelt.

Ifølge senioranalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank taler sandsynligheden for, at Mærsk-ledede DUC på grund af krisen i oliebranchen vil vælge at lukke ned frem for at pumpe nye kæmpebeløb i Tyra og de nærliggende felter.

»Jeg ser det som stærkt tvivlsomt, at ejerne i DUC-konsortiet vil gå ind og bidrage til yderligere store investeringer. Timingen er den værst tænkelige. Hver eneste investeringskrone bliver vendt og drejet. Og der er rigtig mange investeringer som bliver skrinlagt,« siger Jacob Pedersen, der i årevis har fulgt A.P. Møller-Mærsk-aktien.

Valget skal tages meget snart. For havbunden er sunket med fem meter under Danmarks suverænt største gasfelt. Dermed er det Mærsk-ledede DUC-konsortium af sikkerhedshensyn inden for det næste års tid tvunget til at tage beslutningen, der er afgørende for Danmarks fremtid som olienation.

DUC
 • Dansk Undergrunds Consortium (DUC) ejer rettighederne til at producere olie i en stor del af den danske Nordsø-undergrund. Samlet tegnede DUC sig i 2014 for henholdsvis 95 pct. af den mængde gas og 85 pct. af den mængde olie, der blev udvundet i den danske del af Nordsøen.
 • A.P. Møller-Mærsk er operatør i DUC og ejer 31,2 pct. af DUC, mens Shell har den største andel med 36,8 pct. Staten ejer via Nordsøfonden 20 pct. og Chevron 12 pct.
 • I 1962 gav staten A.P. Møller – Mærsk tilladelse til at efterforske og indvinde olie og gas fra undergrunden i form af den såkaldte eneretsbevilling.

 • Bevillingen indebar, at Mærsk fik ret til at indvinde olie og gas i den danske del af Nordsøen mod betaling af en del af overskuddet til staten i form af skatter og afgifter.

 • Da Mærsk ikke havde erfaring med indvinding af olie og gas, blev DUC grundlagt for at tilføre de nødvendige kompetencer.
 • I første omgang bestod DUC af Mærsk, Shell og Gulf, hvor sidstnævnte varetog operatørrollen. Inden for de første par år blev Texaco og Chevron også en del af konsortiet.

 • Gulf forlader samarbejdet i 1974, hvor Mærsk overtager operatørrollen. Chevron trækker sig ud af DUC i 1987, men indtræder dog i samarbejdet igen via fusionen med Texaco i 2001.

 • Seneste ændring i konsortiets sammensætning er i 2012, hvor Nordsøfonden træder ind i DUC som aktiv statsdeltager.

  Kilde: Skatteministeriet

Det dramatiske valg er et af de store dilemmaer, der danner grundlag for en endnu ikke offentliggjort rapport fra Udvalget vedrørende udarbejdelse af en olie- og gasstrategi for Nordsøen.

Timingen er den værst tænkelige. Hver eneste investeringskrone bliver vendt og drejet

Jacob Pedersen, Sydbank

»Uden en renovering vil produktionen fra Tyrafeltet og visse tilknyttede felter ophøre inden for få år, og det vil ikke være muligt at producere de resterende reserver,« lyder det dystre scenarie i rapporten, som beretter, at Tyrafeltet har været i produktion siden 1984 og flere af anlæggene er allerede ude over den oprindelige designlevetid.

»Endvidere synker havbunden som følge af produktionen af gas fra undergrunden. Afstanden mellem havoverfladen og faciliteterne på platformen er derfor blevet formindsket, og det kan på sigt udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. Derfor er der behov for en renovering, såfremt produktionen på anlægget skal fortsætte,« fremgår det af rapporten.

Maersk Oil, der via DUC er operatør på Tyrafeltet, bekræfter, at man arbejder med forskellige løsninger for Tyrafeltets fremtid.

»Der er fortsat betydelige volumener af naturgas i Tyrafeltet, men længere tids produktion vil nødvendiggøre en fornyelse af offshoreanlæggene. Vi overvejer om og under hvilke omstændigheder, dette kan lade sig gøre, og der er endnu ikke truffet beslutninger,« udtaler Maersk Oils landechef Martin Rune Pedersen i et skriftligt svar.

Udvalgets medlemmer

Udvalget vedrørende udarbejdelse af en olie- og gasstrategi for Nordsøen består af følgende medlemmer:

Oil Gas Danmark:

 • Troels Albrechtsen (Maersk Oil)
 • OGD bestyrelsesformand,Verner Andersen (Semco Maritime)
 • OGD bestyrelsesnæstformand,Flemming Horn Nielsen (DONG E&P)
 • Martin Næsby, direktør, OGD

Finansministeriet:

 • Afdelingschef Peder Lundquist
 • Kontorchef Rasmus Lønborg

Erhvervs- og Vækstministeriet:

 • Erhvervsdirektør Jens Lundsgaard
 • Kontorchef Helle Osmer Clausen

Nordsøfonden:

 • Direktør Peter Helmer Steen
 • Søren Frederiksen

Energistyrelsen:

 • Vicedirektør, formand for STG Martin Hansen

GEUS:

 • Vicedirektør Flemming Getreuer Christiansen, Arbejdsgruppen betjenes af et sekretariat.

Shell, der har den største ejerandel i DUC, vil ikke kommentere en rapport, der endnu ikke er udkommet. Hos statsejede Nordsøfonden med en ejerandel på 20 pct. af DUC henviser man til Maersk Oils kommentarer.

10 idéer, der kan ændre Danmark
Få historierne om de iværksættere, der har potentialet til at redefinere dele af dansk erhvervsliv. Få magasinet her
BRANCHENYT
Læs også