Gammel Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Det skal du være opmærksom på ved forældrekøb af andelsboliger

En afgørelse fra Landsskatteretten viser, at man er stillet dårligere skattemæssigt ved udlejning af andelsboliger end ved udlejning af ejerlejligheder.

Landsskatteretten har i en nyere kendelse fastslået, at videreudlejning af andelsboliger ikke er erhvervsmæssig. Ved udlejning af andelsboliger er det derfor ikke muligt at fradrage underskud vedrørende andelsboligen i anden indkomst. Det er heller ikke muligt at bruge virksomhedsskatteordningen.

Forældrekøb er ofte tilrettelagt sådan, at forældrene køber en ejerlejlighed og lejer denne ud til deres børn til en leje, som skal fastsættes til markedslejen. Forældrene skal herefter lave et regnskab over indtægter og udgifter ved lejligheden, hvorefter den årlige nettoindtægt beskattes som personlig indkomst. Underskud kan fremføres til senere år og fradrages i anden indkomst, herunder i forældrenes lønindkomster. Det er også muligt at bruge virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen...

BRANCHENYT
Læs også