Gammel Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Slagtermestrene vinder vigtig principsag over staten - nu skal sektoren have millioner af gebyrkroner tilbage

Efter syv års kamp har Danske Slagermestre netop ved EU-Domstolen vundet en vigtig principsag over den danske stat.

Danske Slagtermestre har vundet en vigtig principsag ved EU-Domstolen. Konsekvensen er, at den danske stat ikke længere kan pålægge virksomhederne at betale for en række udgifter. Foto: Janus Engel

Danske Slagtermestre har netop vundet en principsag mod den danske stat ved EU-Domstolen. Afgørelsen betyder, at de danske kvægslagterier skal have millioner af kroner tilbage, som den danske stat uretmæssigt har opkrævet for uddannelse af tilsynsteknikere.

»Kernen i sagen er, at det nu bliver fastslået af EU-Domstolen, at staten kun har lov til at opkræve gebyrer for konkrete arbejdsopgaver, som udføres af de statsansatte på private virksomheder. Staten har til gengæld ikke lov til at pålægge virksomhederne at dække udgifter til alle mulige andre ting - herunder eksempelvis uddannelse af det personale, som staten senere bruger til at udføre kontrollen,« forklarer advokat Hans Sønderby Christensen, som anlagde sagen i 2009 på vegne af organisationen Kødbranchens Fællesråd.

Hos Danske Slagtermestre er der glæde over dommen:

»Det er meget glædeligt, at Domstolen er enig med os. Det ville også være stærkt betænkeligt, hvis Fødevareministeriet kunne pålægge virksomhederne at betale for grunduddannelsen af det personale, som ministeriet agter efterfølgende at ansætte til at kontrollere de samme virksomheder,« siger direktør Torsten Buhl, Danske Slagtermestre.

Foreningen har på vegne af de danske kvægslagterier ført sagen mod Fødevareministeriet, som har pålagt slagterierne at betale for uddannelsen af de tilsynsteknikere, der bistår dyrlægerne i kødkontrollen på slagterierne. Helt konkret betyder dommen, at kvægslagterierne skal have refunderet 10 - 12 mio. kr.

Ifølge advokat Hans Sønderby Christensen kan dommen imidlertid få en betydning, der rækker langt ud over spørgsmålet om, hvem der skal betale for tilsynsteknikernes uddannelse.

»På en række andre områder - blandt andet i forbindelse med dyretransporter - pålægges private danske virksomheder også at betale for statslige udgifter, som ikke vedrører selve den konkret udførte arbejdsopgave på virksomheden. Man må forvente at dommen vil medføre, at denne praksis med at overvælte udgifter på de private virksomheder må ophøre,« vurderer Hans Sønderby Christensen.

Direktør Lars Andersen fra kreaturslagterikoncernen Hjalmar Nielsen Group A/S er meget glad for dommen:

»Det viser, at var en rigtig beslutning at anlægge sagen dengang. Dels får vi penge tilbage, dels er det nu slået fast, at uddannelse er en udgift for statskassen. En udgift, som staten ikke uden aftale kan sende direkte videre til virksomhederne,« siger Lars Andersen.
 

BRANCHENYT
Læs også