Serier

Hovedstadsområdet har tomme kontorer på størrelse med 168 fodboldbaner: Nu skal der bygges nyt for milliarder

Selv om 1,2 millioner kvadratmeter kontor står gabende tomt i Region Hovedstaden, lægger investorer an til nyt byggeboom. Pensionskunder kan blive taberne.

Kontorpukkel i hovedstaden
De gyldne tårne skyder op Axeltorv, hvor ejendommen skal fyldes med topmorderne kontorer. I de kommende år vil adskillige nye kontorbygninger følge efter. Foto: Lars Krabbe De gyldne tårne skyder op Axeltorv, hvor ejendommen skal fyldes med topmorderne kontorer. I de kommende år vil adskillige nye kontorbygninger følge efter. Foto: Lars Krabbe

Hovedstadsområdet står foran et sandt byggeboom af nye, store kontorbyggerier. Det på trods af, at der ifølge Finans’ kortlægning af kontormarkedet i forvejen er 1,2 millioner ledige kvadratmeter i hovedstadsregionen. Ledigheden svarer til 33 hovedsæder a la Mærsks på Esplanaden eller 168 fodboldbaner på størrelse med Parkens græstræppe.

»Virksomhedernes behov udvikler sig, og mange ønsker at flytte i nye moderne kontorer. Derfor er der store byggeprojekter på vej, som givetvis vil resultere i en masse ledige kvadratmeter,« siger direktør i Nordea Ejendomme Palle Gyldenløve, der understreger, at han kun sætter nye kontorbyggerier i gang, hvis der på forhånd er en lejer.

Serie: Kontorpukkel i hovedstaden
  • København er ved at få opbygget en pukkel af tomme kontorejendomme. Selv om Region Hovedstaden i forvejen har over 1,2 millioner kvadratmeter ledige kontorer, er pensionskasser og andre store investorer ved at skubbe gang i et byggeboom af nye moderne kontorejendomme. Finans stiller skarpt på de tomme kontorer.

Analysevirksomheden Byggefakta har estimeret, at investeringerne i nye erhvervsbyggerier vil stige fra 3,3 mia. kr. i 2015 til 7,3 mia. kr. i 2017. Det vil være det højeste niveau i seks år. Kontorer udgør traditionelt ca. halvdelen af det samlede erhvervsbyggeri.

I dag betyder ledigheden, at investorerne misser 13 pct. af de mulige lejeindtægter fra kontorejendomme i hovedstadsregionen, ifølge Ejendomsforeningen Danmark. Tallet har i de senere år har bølget omkring et historisk højt niveau, og i takt med at de mange nye kontorbygninger skyder op, risikerer investorerne at blive ramt af en pukkel af endnu flere tomme kontorer.

Det vil bl.a. gå ud over danske pensionskunder, da pensionsselskaberne sidder på en stor del af markedet. ATP’s ejendomsdirektør Michael Nielsen er ikke begejstret for situationen.

Sådan har vi gjort
  • Finans har foretaget en opgørelse af ledige kontorkvadratmeter fordelt på adresser, ejere og lejeniveauer i Region Hovedstaden minus Bornholm. Et område bestående af Nordsjælland, København, Frederiksberg og de Københavnske omegnskommuner.
  • Alle informationer er samlet ind i uge 11. Dels på basis af annoncer for ledige kontorlokaler på mindst 250 kvadratmeter på erhvervsmæglernes hjemmeside Oline.dk, dels ved indhentning af supplerende informationer fra en række pensionsselskaber og ejendomsselskabers hjemmesider.
  • I forvejen opgør Ejendomsforeningen Danmark og erhvervsmæglernes portal Oline hver deres statistik over ledige kontorlejemål i Danmark. Olines tal er noget mindre end det tilsvarende tal fra Ejendomsforeningen Danmark. Baggrunden er, at Oline foruden indberetninger fra en håndfuld ejendomsadministratorer kun medtager de lejemål, der udbydes til leje igennem erhvervsmæglernes egne hjemmesider. Ejendomsforeningen Danmarks tal baserer sig på indberetninger fra ejere af udlejningsejendomme. Deres statistik indbefatter dog heller ikke samtlige ledige kontorejendomme. Blandt andet indgår stats- og kommuneejede ejendomme såvel som en meget lang række privatejede enkeltejendomme ikke i deres opgørelse.

»Vi sidder ikke og jubler over, at der kommer de her mange ekstra ledige kvadratmeter, for det påvirker jo niveauerne for husleje og andre ting. Vi har et håb om, at den vækst, der opleves omkring København, også vil få en afsmittende effekt på det her marked, så vi kan få tomgangen bragt ned,« siger Michael Nielsen.

Det ser ud til, at man bygger som om, København skal udvikle sig til det drømmescenarium, som alle håber på. Men drømmescenariet er der ikke rigtig nogen, som har sandsynliggjort endnu.

Lars Krull, seniorrådgiver på Aalborg Universitets Institut for Økonomi og Ledelse

Ifølge en ekspert skal pensionskasser og andre investorer passe på, at de ikke lader sig forblænde af københavnsk jubeloptimisme.

»Det ser ud til, at man bygger som om, København skal udvikle sig til det drømmescenarium, som alle håber på. Men drømmescenariet er der ikke rigtig nogen, som har sandsynliggjort endnu,« siger Lars Krull, der er seniorrådgiver på Aalborg Universitets Institut for Økonomi og Ledelse.

Læs også