Serier

Myndighed kræver nyt regnskab fra lampekomet - truer med tvangsopløsning

Hesalight skal lave regnskab om, da indtægterne ifølge erhvervsstyrelsen er bogført forkert.

Lampekomet i frit fald
Hesalight har fået besked på at lave et nyt og mere retvisende regnskab. Foto: Katrine Marie Kragh

Erhvervsstyrelsen har pålagt Hesalight at lave selskabets årsrapport om, fordi lampekometen har bogført indtægterne forkert.

»Styrelsen finder, at årsrapporten indeholder en så væsentlig fejl vedrørende virksomhedens indtægtskilde, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet,« skriver styrelsen.

Hesalight har været i fokus, fordi selskabet har bogført store trecifrede millionoverskud, alt imens pengene er fosset ud af kassen.

Selskabet, der har lånt knap 600 mio. kr. hos blandt andre Pensam, Pensiondanmark og Danske Invest, har således bogført gevinster, der først indtjenes over helt op til 18 år, erkendte Hesalights direktør forleden til Finans. Selskabet har dog fastholdt, at indtægtsførelsen er helt efter bogen.

Den udlægning er erhvervsstyrelsen dog ikke enig i.

»Henset til fejlens indvirkning på årsregnskabet har styrelsen vurderet, at der er behov for, at regnskabsbrugerne informeres om fejlen hurtigst muligt,« skriver styrelsen, der påbyder Hesalight at aflevere en ny og godkendt årsrapport for 2014 senest 10. juni 2016. Ellers risikerer selskabet at blive tvangsopløst.

Hesalight har for nylig offentliggjort en rapport for 2015, som er delt med selskabets investorer, men den findes endnu ikke i CVR-registreret. Eksperter har dog vurderet over for Finans, der har modtaget regnskabet, at Hesalights bogføring også i det seneste regnskab formentlig er i strid med reglerne.

Erhvervsstyrelsen skriver, at Hesalight fejlagtigt har benyttet den såkaldte produktionsmetode til at bogføre sine indtægter. Det har gjort, at Hesalight har indregnet avancer, inden selskabet har overleveret sine produkter - typisk LED-belysning købt i Asien - til sine kunder.

Hesalights egen direktør, Lars Nørholt, der de seneste to år har trukket i alt 16 mio. kr. ud af selskabet, forklarede forleden, at Hesalight netop havde landet en ordre med bystyret i Parma i Italien på 31.000 gadelamper til en samlet værdi af 238 mio. kr.

Betalingen er splittet op i rater, og den sidste rate skal først betales om 18 år. Men det danske LED-firma indtægtsfører hele gevinsten lige så snart, kontrakten er skrevet under.

I det seneste regnskab fik Hesalight et resultat før skat på 124 mio. kr., mens pengestrømmene fra driften var negativ med 264 mio. kr. Inklusiv renteudgifter og investeringer fossede mere end 300 mio. kr. ud af kassen.

Hesalight har hyret corporate finance-huset Atrium Partners til at rejse ny egenkapital.

»Afgørelsen har ingen betydning for virksomhedens fremtidige drift, vækst eller finansielle situation,« skriver Hesalight i en mail.

Selskabet lægger ikke skjul på, at man ikke mener, at styrelsen forstår firmaets forretningsmodel, hvor Hesalight finansierer kundernes køb af selskabets produkter og betaler i takt med, at kunderne opnår energibesparelser.

»Vi tager naturligvis Erhvervsstyrelsens afgørelse til efterretning og vil indsende det reviderede årsregnskab inden deadline. Derudover vil vi udarbejde og offentliggøre et halvårsregnskab for første halvår 2016 for at udrydde enhver misforståelse om virksomhedens finansielle situation«.

Læs også