Serier

Hesalight-revisor får kæmpebøde i Revisornævnet

Hesalights revisor, Frank Bergmann Hansen har for tredje gang fået kritik i Revisornævnet. Denne gang må han betale en bøde på 150.000 kr.

Lampekomet i frit fald
Hesalight i Roskilde er kommet i myndighedernes søgelys på grund af forkerte regnskaber, og nu har selskabets revisor fået sin tredje bøde i Revisornævnet.  Foto: Katrine Marie Kragh

Revisoren for det stormomsuste LED-firma Hesalight, Frank Bergmann Hansen, har fået en kæmpebøde på 150.000 kroner i revisorernes disciplinærnævn, Revisornævnet.

Kendelsen blev afsagt i januar i år, men den er først blevet offentliggjort på nævnets hjemmeside for nylig. 

Frank Bergmann Hansen har fået bøden på baggrund af en klage fra Erhvervsstyrelsen, der havde opdaget, at revisoren havde afgivet revisionserklæringer for 19 selskaber gennem revisionsselskaber, der ikke var registreret i styrelsen.

Dermed undgik Frank Bergmann Hansen, at hans arbejde blev underlagt den lovpligtige kvalitetskontrol.

I afgørelsen betegnes det bl.a. som en skærpende omstændighed, at der er tale om et meget betydeligt antal erklæringer, og at forholdene er begået få år efter, at han i 2011 sidst fik en bøde på 100.000 kroner.

Udover bødesagen i 2011 har revisoren fået endnu en afgørelse imod sig, men den udløste ingen straf.

Den nye bøde på 150.000 kroner kommer frem, netop som Frank Bergmann Hansen er kommet i fokus for sin revision af LED-firmaet, Hesalight.

I sidste uge pålagde Erhvervsstyrelsen Hesalight at lave et nyt regnskab, fordi firmaet har indtægtsført ordrer, inden de blev leveret, og samtidig iværksatte styrelsen en undersøgelse af Frank Bergmann Hansens revision af selskabet.

Direktør Charlotte Jepsen fra revisorernes brancheforening, FSR – Danske Revisorer, siger, at foreningens etikudvalg som led i den almindelige procedure ser på sagerne mod Frank Bergmann Hansen.

»Der er tale om flere alvorlige bøder ved revisornævnet, og selv om langt de fleste revisorer leverer god kvalitet, så er det sager som denne, der er med til at skade revisorbranchens omdømme. Derfor ser vi med stor alvor på sagen,« siger Charlotte Jepsen.

Sidste år gennemførte FSR - Danske Revisorer en vedtægtsændring, der gør det muligt at ekskludere medlemmer, der gentagne gange bryder god revisionsskik, men Charlotte Jepsen har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.

Finans arbejder på at få en kommentar fra Frank Bergmann Hansen.

Læs også