Gammel Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Monopolsag sprænger landbrugets organisationer

L&F's forsøg på at få fuld kontrol over salget af danske avlsgrise sprænger nu landbrugets organisationer.

Planerne om at samle milliardsalget af danske avlsgrise i et selskab sprænger nu landbrugets organisationer. Svineproducenterne frygter, at den manglende konkurrence vil resultere i højere priser. ESKESTAD MIK

Landbrugets organisationer bliver nu sprængt som en direkte konsekvens af planerne om at etablere et nyt selskab, der ifølge en række kritikere reelt vil udgøre et monopol for salget af danske avlsgrise.

Bestyrelsen i den store producentforening Danske Svineproducenter har nu besluttet at forlade landbrugets etablerede organisationer, der er samlet på Axelborg under Landbrug & Fødevarer, L&F.

Ifølge Henrik Mortensen, bestyrelsesformand i Danske Svineproducenter, er udmeldelsen en direkte konsekvens af L&F's etablering af et nyt DanAvl-selskab, som skal kontrollere milliardsalget af danske avlsgrise i hele verden.

Hidtil er salget af de danske avlsgrise foregået via både landmandsejede selskaber og private selskaber, som har haft fri hænder til at forhandle købs- og salgspriser på de såkaldte DanAvl-grise.

DanAvl og Landbrug & Fødevarer
  • DanAvl er navnet på de danske svineproducenters nationale avlssystem.
  • DanAvl administreres af Videncenter for Svineproduktion, som er en del af landbrugets interesseorganisation, Landbrug & Fødevarer.
  • Kernen i DanAvl-systemet er 25 avlsbesætninger og 125 opformeringsbesætninger.
  • Alle aktører i DanAvl-systemet er forpligtet til at følge et fælles regelsæt, der er fastlagt af Videncenter for Svineproduktion.
  • Dette regelsæt omfatter blandt andet bestemmelser om, hvilke virksomheder der må omsætte DanAvl-grisene.
  • Blandt disse godkendte forhandlere er to store landmandsejede selskaber og et antal private aktører. Disse selskaber har hidtil haft frie hænder til forhandle købs- og salgspriser på grisene og konkurrere på både hjemmemarkedet og eksportmarkederne.
  • Landbrug & Fødevarer, L&F, opretter nu et selskab, som skal kontrollere omsætningen af de danske grise og blandt andet bestemme salgspriser ude i markederne og afregningspriser til landmændene.
  • Private aktører mener, at L&F dermed opretter et monopol, som ødelægger konkurrencen på området.

L&F er imidlertid i fuld gang med at samle al produktion og salg af avlsgrisene i det nye DanAvl-selskab, som også kommer til at bestemme salgspriserne.

Allerede i januar kunne Finans afsløre, at etableringen af DanAvl-selskabet udløser en konkurrenceretssag fra i hvert fald et af de private selskaber, der hidtil har levet af at sælge de danske avlsgrise. Dette selskab - Porc-Ex Breeding - betegner L&F planer som rendyrket monopol- og karteldannelse, der har til hensigt at knuse alle konkurrenter.

Hidtil har der imidlertid udadtil været enighed i landbrugets organisationer om, at etableringen af det nye DanAvl-selskab er en god ide.

Den enighed er nu væk.

»Der er kommet nogle ting frem, som gør, at jeg og den øvrige bestyrelse ikke længere kan stå inde for det her projekt. Det handler blandt andet om, at det er blevet mere og mere usikkert, hvorvidt etableringen af det nye DanAvl-selskab overhovedet vil være økonomisk fordelagtigt for de danske svineproducenter,« siger Henrik Mortensen.

Han erkender, at en central styring af salget måske kan være en fordel på nogle eksportmarkeder, men det indebærer også en risiko for, at de danske svineproducenter kommer til at betale en højere pris, når de køber avlsdyr, mener han.

Henrik Mortensen oplyser, at bestyrelsen i Danske Svineproducenter den seneste tid har været under »et massivt pres fra baglandet«, som har ønsket, at foreningen skulle afvise at medvirke i etableringen af det nye DanAvl-selskab.

Selskabet, der skal styre afsætningen af danske avlsgrise for 2 mia. kr., ventes at være operationelt 1. august. Målet er, at den centraliserede styring vil gøre det muligt at fordoble eksporten af DanAvl-grise i løbet af fem år.

Hverken Danske Svineproducenters exit eller udsigten til konkurrenceretssager bremser planerne om det nye DanAvl-selskab.

»Jeg er uforstående overfor Danske Svineproducenters beslutning. Jeg vælger at tro, det må bero på en misforståelse. Udmeldelsen får hverken indflydelse på arbejdet med DanAvl eller de øvrige aktiviteter i Videncenter for Svineproduktion (VSP),« fastslår VSP-formand Erik Larsen i en pressemeddelelse.

VSP er den del af L&F-systemet, som styrer salget af avlsgrise. Danske Svineproducenter har hidtil haft tre pladser i VSP-bestyrelsen, men forlader nu de stole.

BRANCHENYT
Læs også