Serier

Forårets flygtningestrøm har tabt betydelig styrke

De seneste måneder har bragt betydeligt færre flygtninge til Danmark. Der er grund til at forvente færre i år, forudser vismand. Finansministeren ser tiden an lidt endnu.

Flygtninge stresstester den danske model
Grænsekontroller hele vejen op igennem Europa og skrappere familiesammenføringsregler ser ud til at slå igennem. Foto: Benjamin Nolte Foto: Benjamin Nolte

I begyndelsen af 2016 satte antallet af asylansøgere rekorder, men siden da er det ugentlige antal faldet betydeligt.

Det tyder på, at der for hele året vil blive færre, end regeringen og andre har ventet.

I den første uge af 2016 blev der registreret 641 asylansøgere. I maj og juni svingede det ugentlige antal mellem 57 og 141 ansøgere.

Godt nok plejer flere flygtninge at vove sig ud på den farefulde rejse i sommermånederne, og det giver flere asylansøgere i efteråret. Men det tyder på, at prognoserne skal nedjusteres.

»Der er stadig usikkerhed, fordi der i løbet af efteråret traditionelt kommer større pres. Men man må forvente, at antallet af asylansøgere vil være mindre i år end sidste år,« siger Torben Tranæs, økonomisk vismand og forskningsdirektør på SFI, Det nationale Forskningscenter for Velfærd.

Han forklarer udviklingen med, at Tyrkiet og EU har lavet en aftale, som bl.a. betyder, at flere flygtninge bliver i Tyrkiet, som så til gengæld modtager flere penge fra EU.

»Det er en af grundene til, at færre flygtninge giver sig i kast med projektet med at komme ind i Europa. Desuden er det simpelthen blevet sværere at komme over grænserne op igennem Europa, så færre vil nå helt op til Nordeuropa,« siger Torben Tranæs.

Seneste skøn
  • Udlændingestyrelsen har i midten af juni bl.a. på baggrund af antal asylansøgere skruet ned for skønnet over antal godkendte opholdstilladelser - i hvert fald indirekte.
  • Udlændingestyrelsen skriver: "Den 14. december 2015 blev landstallet for 2016 opjusteret fra 12.000 til 17.000 personer. Justeringen blev foretaget på baggrund af stigningen i efteråret 2015 i antallet af nyindrejste asylansøgere. På baggrund af antallet af asylansøgere, der indtil dato er indrejst i landet i år, og antal flygtninge, der indtil dato er blevet boligplaceret i 2016 samt Udlændingestyrelsens forventninger til antallet af afgørelser om visiteringer resten af året, skønnes det nu, at der i 2016 vil blive visiteret mellem 9.500 og 13.500 personer til boligplacering i kommunerne."
  • I årets første fem måneder er der givet 3.585 opholdstilladelser mod 10.849 i hele 2015. Antallet af asylansøgere ligger på 3.793 mod 21.316 i hele 2015.

Derudover har regeringen lavet strammere regler for familiesammenføring.

Regeringen har hidtil regnet med 25.000 asylansøgere i år. I finansloven for 2016 regner man med 25.000 opholdstilladelser. Men i det seneste skøn fra Udlændingestyrelsen er det skruet ned.

Chefanalytiker Tore Stramer fra Nykredit understreger også den store usikkerhed om tallene.

»Det står dog klart, at der skal ske en markant acceleration i flygtningestrømmen hen over efteråret for at nå et niveau i omegnen af 25.000 personer i år,« siger han.

Man må forvente, at antallet af asylansøgere vil være mindre i år end sidste år.

Torben Tranæs, økonomisk vismand og forskningsdirektør på SFI

Derfor bør regeringen holde igen med indgreb.

»Dette taler for, at der ikke foretages offentlige sparetiltag ud fra de nuværende flygtningeprognoser for at holde nulvæksten i det offentlige forbrug. Regeringen bør med andre ord se tiden an,« siger Tore Stramer.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) vil ikke kommentere de konkrete, nye tal.

»Der er pt. ikke udarbejdet en ny prognose for det forventede antal asylansøgere i 2016, som har de seneste oplysninger med. Regeringen vil komme med en vurdering af den seneste udvikling og betydningen for de offentlige finanser frem mod 2025-planen,« oplyser Finansministeriet.

Læs også
Top job