Serier

Truende milliardtab tvinger borgmestre til U-vending: Vil sejle udenlandsk affald til Amager

Københavns nye affaldsforbrændingsanlæg med skibakke på toppen er kommet i økonomisk uføre, inden der overhovedet er tændt op i ovnen. Nu skal nabolandenes affald redde økonomien.

Skraldekamp for milliarder
Amager Bakke er tegnet af superarkitekten Bjarke Ingels og får sin egen 85 meter høje skibakke på toppen.
Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Allerede før Københavns nye arkitekttegnede affaldsforbrændingsanlæg Amager Bakke er klar til at fyre op i kedlerne, truer et milliardunderskud i horisonten. Derfor tager de fem borgmestre i kommunerne bag det 4 mia. kr. dyre prestigebyggeri nu en politisk U-vending og lægger op til at sejle årligt op til 90.000 tons affald til Amager fra lande som England og Irland for at redde anlæggets økonomi.

Forslaget fremgår af udvalgsdokumenter fra flere af de implicerede kommuner, hvor et politisk flertal i de kommende uger ventes at godkende borgmestrenes plan. Det drejer sig om kommunerne København, Dragør, Tårnby, Hvidovre og Frederiksberg.

Amager Bakke
  • Ejes af Amager Ressourcecenter (ACR), der er et fælleskommunalt selskab med Københavns, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør kommuner som ejere.
  • Byggeriet blev igangsat i foråret 2013 og vil begynde at producere el og varme i efteråret 2017.
  • Anlægget har mulighed for på årsbasis at producere el og varme på basis af afbrænding af op til 560.000 tons affald.
  • Ifølge ACR vil Amager Bakke blive et af de mest energieffektive forbrændingsanlæg i verden, der kan udnytte 20 pct. mere af energien end det hidtidige forbrændingsanlæg på Amager.
  • Amager Bakke er tegnet af Bjarke Ingels. Anlæggets tag kommer til at fungere som skibakke med kunstsne og nedløb fra en højde på 85 meter.

U-vendingen vækker især frustrationer hos venstrefløjen på Københavns Rådhus, der i 2012 kæmpede for et importforbud.

»Jeg synes, det var forkert at bruge 4 mia. kr. på det anlæg, men jeg kan konkludere, at det næsten er opført, og det kan man ikke ændre på. Så synes jeg, at man som ansvarlig politiker må finde en løsning, hvor man belaster klimaet og miljøet mindst muligt,« siger Peter Thiele, SF's medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune.

Amager Bakke er havnet i en situation, hvor der på sigt kommer til at mangle 1,9 mia. kr. for at sikre økonomien. Det fremgår af fortrolige dokumenter i sagen, som Finans er i besiddelse af. Af dokumenterne fremgår det også, at advokatfirmaet Kromann Reumert har analyseret sig frem til, at politikerne kan risikere at ende med et erstatningsansvar, hvis ikke de skaber grundlag for at genoprette økonomien.

Det er tragisk, at man nu står med et anlæg, der er alt for stort og dyrt i forhold til det behov, man har.

Søren Løkke, lektor fra Aalborg Universitets Institut for Planlægning

En årsag til problemerne er, at kommunerne ikke har nær så meget affald til forbrænding, som man baserede anlæggets økonomi på for fire år siden. Politikerne var ellers blevet advaret om, at beregningerne ikke ville holde, før de godkendte byggeriet.

Lektor Søren Løkke fra Aalborg Universitets Institut for Planlægning kalder forløbet kritisabelt.

»Det er tragisk, at man nu står med et anlæg, der er alt for stort og dyrt i forhold til det behov, man har. Man kunne have set den slutning fra begyndelsen, hvis man havde lyttet til kritikerne. Nu er man nødt til at basere økonomien på at hente affald fra lande med forældede systemer for affaldshåndtering,« siger Søren Løkke.

Økonomisk redningsplan
  • Borgmesterene i de fem ejerkommuner er blevet enige om en økonomisk redningsplan, der nu skal godkendes af Københavns Borgerrepræsentation og de fire kommunalbestyrelser.
  • Planen vil give mulighed for import af op til 90.000 tons affald til afbrænding af året. Dermed brydes der med en politisk aftale om, at al affald skulle hentes inden for lokalområdet.
  • Planen vi slette en hidtil grænse for udnyttelse af den politisk bestemte øvre grænse for benyttelse af brændselskapaciteten. Samtidig ønsker man at have mulighed for at ansøge Energistyrelsen for at øge den årlige forbrænding yderligere ud over den fra den side tildelte maksimumgrænse på 440.000 tons affald.

Borgmestrenes talsmand, Jørgen Glenthøj (K) fra Frederiksberg Kommune, ønsker ikke at kommentere sagen på nuværende tidspunkt. Bestyrelsesformanden for selskabet bag Amager Bakke, Lars Weiss, der også sidder i Københavns Borgerrepræsentation for socialdemokraterne, forsvarer U-vendingen.

»Med de konditioner, der er lagt ind i aftalen, giver det rigtig god mening,« siger Lars Weiss.

Læs også