Gammel Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

BREAKING

Stor spredning skal løfte dansk landbrugspartner i turnaround

Der står stadig røde tal på bundlinjen hos Westrup, som sælger maskiner og anlæg til landbruget. Den danske virksomhed arbejder dog på at sprede sine aktiviteter for at sikre en bedre økonomisk balance.

PR-foto: Westrup

Det kan ikke være gået mange forbi, at landmændene gennem en periode har haft flere udfordringer. På grund af det forhold har det også været sværere at drive en profitabel forretning hos Westrup, der producerer industrielle maskiner og komplette anlæg til frø- og kornbehandling.

Grundlagt af brødrene Westrup

Westrup er grundlagt i 1958 af brødrene Knud og Troels Westrup og har i dag sit hovedkvarter i Slagelse.

Selskabet producerer og afsætter industrielle maskiner og komplette anlæg til frø- og kornbehandling.

I 2015/16, der løb over 15 måneder, landede Westrup en omsætning på 129,4 mio. kr. mod 117,1 mio. kr. i regnskabsåret 2014, der dækkede 12 måneder.

På bundlinjen noterede selskabet i 2015/16 et underskud på 24 mio. kr., mens underskuddet i 2014 endte på 24,3 mio. kr.

Selskabet har en eksportandel på omkring 95 pct. og beskæftiger lidt mere end 100 personer.

I de forgangne tre årsregnskaber har Slagelse-virksomheden således måttet notere underskud. I det forlængede regnskabsår 2015/16, som løb over 15 måneder på grund af ændring i regnskabsperioden, endte det vestsjællandske selskab eksempelvis med at tabe 24 mio. kr. efter skat.

En del af underskuddet tilskrives dog engangsomkostninger som følge af omstruktureringer, og isoleret set er resultatet også forbedret i forhold til året før.

Når det gælder balancen, så har virksomhedens indiske ejer, Sungro Seeds, skudt frisk kapital i Westrup, sådan at egenkapitalen ved udgangen af sidste regnskabsperiode udgjorde 16,1 mio. kr., hvilket svarede til en stigning på 9 pct. sammenlignet med den forrige opgørelse.

Derudover er den rentebærende gæld reduceret med 33 pct. til 48,9 mio. kr., hvilket blandt andet er et resultat af den turnaround, som selskabet befinder sig i, fortæller Jørgen Gøl, der er administrerende direktør hos Westrup.

»Vi arbejder hårdt med vores turnaround i virksomheden, efter at vi gennem flere år har haft det vældig svært,« siger Jørgen Gøl, der har været i selskabet siden maj sidste år.

Direktøren fremhæver, at selskabets soliditetsgrad, der er et udtryk for evnen til at modstå tab, i øjeblikket ligger på omkring 25 pct. Dermed har soliditeten forbedret sig, og det vil den fortsætte med fremadrettet, varsler Jørgen Gøl.

For at øge lønsomheden i virksomheden er der blevet ændret i kundetilgangen. Efter at Westrup tidligere havde et mindre netværk og var mere projektorienteret, bliver der nemlig i dag arbejdet med flere forskellige spillere rundt om i verden, ligesom kundekredsen er blevet større. Det sker for at styrke selskabets position i markedet.

»Vi er ikke længere lige så afhængige af enkeltstående tilfælde eller geografiske markeder, som vi ellers førhen har været. Vi har fået spredt vores aktiviteter noget mere, så der er en mindre afhængighed,« siger Jørgen Gøl.

Uanset tiltagene er den landbrugseksponerede virksomhed stadig afhængig af, hvordan det går bønderne herhjemme og i udlandet. På det seneste har mælkeproducenter ganske vist kunnet glæde sig over stigende mælkepriser, men mange kødproducenter har det fortsat ikke nemt.

»Det er klart, at nede i fødekæden smitter det af på virksomheder som os, der leverer udstyr til markedet,« siger Jørgen Gøl og fortsætter:

»Men jeg synes, at vi gennem aktiviteterne i 2015/16 har styrket selskabets position - både internt, men også eksternt på vores markeder. Ejerne står stærkt bag virksomheden og støtter op om de aktiviteter, som vi har gang i. De er naturligvis også interesserede i, at vi bevæger os den rigtige vej.«

I forhold til udviklingen i indeværende regnskabsår fortæller direktøren, at tingene bevæger sig i den rigtige retning, og at både top- og bundlinje viser en forbedring.

»Men der kan ske alt muligt, som vi ikke kan forudse. I de seneste år har vi også måtte erkende, at vi har haft nogle oplevelser, som vi ikke har haft indflydelse på,« siger Jørgen Gøl.

»Det er dog vores opfattelse, at det går den rigtige vej. Vi har i hvert fald gang i flere aktiviteter, som også styrker vores egen position, så vi kommer til at stå stærkere,« tilføjer han.

I det seneste regnskabsår havde Westrup, der er grundlagt i 1958, en samlet omsætning på 129,4 mio. kr. Omtrent 95 pct. af indtægterne kom fra eksport.

Læs også