Serier

Advokater, revisorer og banker i skudlinjen: Revisorer vil straffe samfundsskadelige skatterådgivere

FSR - Danske Revisorer foreslår et nyt disciplinærnævn, der skal kunne straffe revisorer, advokater og banker. Modtagelsen er dog lunken.

Virksomhederne og skatten
Cayman Islands i Caribien er et velkendt skattely, hvor rådgivere har hjulpet velhavere med at skjule formuer. Nu skal den type rådgivning straffes, også selv om den ikke er ulovlig, mener revisorerne.

En række sager om multinationale selskabers skattemanøvrer og Panama-papirernes afsløring af hemmelige formuer i skattely får revisorerne til at foreslå et nyt organ, der skal straffe samfundsskadelig skatterådgivning.

I en kronik på Finans påpeger brancheorganisationen FSR - Danske Revisorer, at bekæmpelsen af skattely og aggressiv skatteplanlægning nødvendigvis må foregå politisk. Men det kan tage lang tid, og derfor mener organisationen, at der kan være brug for andre løsninger på kortere sigt.

En af disse kan være oprettelsen af et skatterådgivernævn, der som udgangspunkt kan straffe rådgivere, der forbryder sig imod et sæt etiske retningslinjer for god skatterådgiverskik - og altså ikke forholde sig til sager, hvor der er begået noget strafbart.

Nævnet skal behandle sager om alle skatterådgivere - revisorer, advokater, banker og andre. Og det skal kunne straffe med mærkbare bøder og eksklusion af brancheforeninger i det omfang, det er muligt, siger FSR-formand Jens Otto Damgaard.

God skik-reglerne skal tage udgangspunkt i et sæt eksisterende anbefalinger, som bl.a. bankerne, rådgiverne, Skat og bagmandspolitiet blev enige om i 2014, og som blandt andet anbefaler at samtlige relevante informationer i en skatterådgivning skal kunne »tåle dagens lys.«

Fem anbefalinger mod grænseoverskridende skatteunddragelse:
  • Skatterådgivning bør i videst mulig udstrækning ske på baggrund af den fornødne information om de faktiske forhold. I tilfælde af, at rådgivning ydes på generel basis uden orientering om de faktiske forhold og uden præcis viden om den påtænkte anvendelse af rådgivningen, bør rådgiveren udvise særlig opmærksomhed.
  • Skatterådgiveren bør ligeledes udvise særlig opmærksomhed, såfremt der efterspørges usædvanlige løsninger, eller rådgivningen involverer brug af såkaldte skattelylande.
  • Enhver skatterådgivning bør forudsætte, at samtlige relevante informationer kan tåle dagens lys. Det er uacceptabelt at basere sin rådgivning på, at et forhold ikke opdages.
  • Såfremt der er rimelig anledning til tvivl om den skatteretlige vurdering, og den ikke afklares, bør rådgivningen indeholde en bemærkning om dette. Om der bør foretages en nærmere vurdering af risikoen for, at SKAT anfægter den skatteretlige vurdering, afhænger af det konkrete opdrag og den konkrete kundes forhold.
  • Rådgiver bør efter omstændighederne overveje relevante spørgsmål udover den konkrete skattemæssige behandling, eksempelvis risiko for negativ omtale. Den nærmere afgrænsning af dette afhænger af det konkrete opdrag og den konkrete kundes forhold.

Umiddelbart er der dog ikke den store opbakning til revisorernes forslag. Hos Finansrådet erklærer man sig godt nok »positiv«, men kun så længe nævnet ikke får mulighed for at uddele bøder.

Og hos Advokatrådet mener formand Peter Fogh ikke, at der er behov for endnu et nævn udover Advokatnævnet, der i forvejen kan sanktionere advokater for brud på god advokatskik.

»Vi synes, vi er gennemreguleret allerede, og det vil skabe et alt for komplekst klagebillede,« siger han.

FSR mener, at et nye nævn skal være et offentligt organ og derfor etableres med lovgivning. Skatteminister Karsten Lauritzen siger, at der »uden tvivl« er brug for, at skatterådgiverbranchen opper sig på etikken:

»Om man klogest gør det i form af et nyt, offentligt nævn, kan man jo diskutere. Jeg lytter naturligvis til de forslag, der kommer og afviser ikke noget på forhånd,« siger han.

Læs også
Top job