Serier

Skjult katastroferegnskab for Amager Bakke: Negativ egenkapital på 1,5 mia. kr.

I et hidtil hemmeligholdt årsregnskab for 2015 har Amager Ressourcecenter nedskrevet 2,2 mia. kr. på prestigeanlægget Amager Bakke. Ledelsen mener, at tabet er væk efter politikerne har ændret rammevilkår.

Skraldekamp for milliarder
Amager Ressourcecenter kom ud af 2015 med et underskud på 2,2 mia. kr. Foto: Ivan Riordan Boll

Problemerne på hovedstadens nye affaldsanlæg Amager Bakke har ført til, at selskabet bag prestigeanlægget har bogført en negativ egenkapital på 1,5 mia. kr. Det fremgår af et hidtil skjult årsregnskab for 2015, som Finans har fået aktindsigt i.

Lave elpriser og faldende affaldsmængder har ødelagt økonomien for Amager Bakke. Det kommunalt ejede selskab Amager Ressourcecenter (ARC) har derfor nedskrevet værdien af anlægget med 2,2 mia. kr. Det har på et år sendt egenkapitalen fra 705 mio. kr. til minus 1,5 mia. kr.

Sagen om Amager Bakke
  • Amager Bakke er et nyt affaldsforbrændingsanlæg. Det ejes af Amager Ressourcecenter (ARC), der er et fælleskommunalt selskab med Københavns, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør kommuner som ejere.
  • De fem kommuner besluttede i september 2012 at bygge anlægget. Byggeriet blev igangsat i foråret 2013 og vil begynde at producere el og varme i 2017.
  • Anlægget har mulighed for på årsbasis at producere el og varme på basis af afbrænding af op til 560.000 ton affald.
  • Ifølge ARC vil Amager Bakke blive et af de mest energieffektive forbrændingsanlæg i verden. Det kan udnytte 20 pct. mere af energien end det hidtidige forbrændingsanlæg på Amager.
  • Amager Bakke er tegnet af Bjarke Ingels. Anlæggets tag kommer til at fungere som skibakke med kunstsne og nedløb fra en højde på 85 meter.
  • På grund af faldende affaldsmængder og lave elpriser er anlægget kommet i økonomiske problemer. Borgmestrene i de fem ejerkommuner er blevet enige om en økonomisk redningsplan.
  • Planen vil give mulighed for import af affald til afbrænding. Ifølge de seneste estimater bliver det nødvendigt at importere 114.000 tons om året for at udnytte den kapacitet, der fremgår af redningsplanen. Dermed brydes der med en politisk aftale om, at alt affald skulle hentes inden for lokalområdet.
  • Et nyt EU-direktiv sætter en grænse for, at importeret affald højst må fylde 20 pct. af anlæggets økonomi. Hvis grænsen overskrides, mister ejerkommunerne deres monopol på kommunernes eget affald. For at undgå at komme i problemer med EU-reglen trods de store mængder importeret affald arbejder ejerkommunerne nu på en fusion med et af hovedstadens øvrige forsyningsvirksomheder Hofor eller CTR.
  • Energi- klima- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt fremlagde i september en plan for en liberalisering af forsyningssektoren. Bliver planen gennemført bortfalder behovet for en fusion, da ministeren lægger op til, at kommunerne skal sende forbrændingen af deres affald i udbud. Vestforbrændingen 20 minutters kørsel fra Amager Bakke sænker i 2016 prisen for afbrænding af et ton husholdningsaffald til 350 kr., hvor Amager Bakke vil forlange 460 kr. for afbrænding af et ton husholdningsaffald.

»Det her regnskab viser, at man har ramt fuldstændig skævt med prognoserne for det projekt,« siger Claus Holm, der er professor på Institut for Økonomi på Aarhus Universitet.

Finans og Jyllands-Posten har tidligere afdækket, at anlægget har været truet af et langsigtet tab på 1,9 mia. kr. Regnskabet kaster for første gang lys over, hvordan de dårlige fremtidsudsigter har ramt selskabet her og nu.

Ifølge selskabets ledelse er de blodrøde tal i katastroferegnskabet dog allerede fortid.

Adm. direktør Ulla Röttger har ikke ønsket at stille op til interview, men direktionen oplyser i en mail, at værdien af affaldsanlægget er opskrevet igen, efter at politikerne for tre uger siden vedtog en politisk redningsplan, der giver mulighed for at importere affald fra udlandet.

Flere eksperter har sået tvivl om holdbarheden i den politiske redningsplan, fordi den afhænger af den internationale prisudvikling på affald, som er behæftet med stor usikkerhed.

Men det afviser bestyrelsesformand Lars Weiss, der mener, at redningsplanen og de ændrede politiske rammevilkår har løst de økonomiske problemer.

»Det bliver et godt regnskab for 2016. Det skyldes, at vi kan opskrive egenkapitalen, ligesom vi har nedskrevet den nu,« siger Lars Weiss.

Amager Ressourcecenter I/S 2015 2014 2013
Nettoomsætning i mio. kr. 423 484 441
Resultat i mio. kr. -2.271 -54 -47
Egenkapital i mio. kr. -1.520 705 1.044
Brændt affald ton 332.000 320.000 338.000
Brændt biomasse ton 65.000 116.000 71.000
Læs også
Top job