Serier

Lyngby Boldklub-ejer, Hellerup Finans, risikerer skattesmæk

Hellerup Finans risikerer en betydelig skatteregning, lyder det fra revisor og ekspert.

Stormvejr om Hellerup Finans
Hellerup Finans' adm. direktør Torben Jensen har fået privatpersoner til at investere mere end 100 mio. kr. i finanshuset siden 2014. De blev stillet en børsnotering i 2016 i udsigt, men det skete ikke, og økonomien er nu så ringe, at firmaet kæmper for overlevelsen.

Ejer af Lyngby Boldklub, Hellerup Finans, risikerer et betydeligt skattesmæk.

Sådan lyder det fra Torben Bagge, skattekspert og partner i advokatfirmaet Tvc.

»Der hænger nok et ikke ubetydeligt krav til det offentlige udover den i forvejen dårlige økonomi i selskabet,« siger han.

Statsautoriseret revisor og partner i EY Henrik Barner Christiansen har dumpet regnskabet for Forvaltningsselskabet Hellerup Finans med et brag.

Christiansen har afgivet en såkaldt afkræftende konklusion - den stærkeste kritik, som en revisor kan rejse mod et selskab.

Det skyldes bl.a., at Hellerup Finans' forvaltningsselskab har anset sig som momspligtig af alle aktiviteter, men ifølge revisor er det i strid med reglerne, og selskabet burde have afregnet lønsumsafgift af en del af aktiviteterne.

Det er en speciel afgift, som finansielle virksomheder skal betale af deres samlede lønomkostninger.

Revisor Henrik Barner Christiansen, der ikke mener, at forvaltningsselskabets regnskab er retvisende, skriver i sin afkræftende konklusion, at EY ikke har været i stand til at afgøre, hvilken effekt det vil have på resultatopgørelse, balance og tidligere regnskabstal, at finanshuset ifølge revisor ikke har afregnet rigtigt med Skat.

Torben Bagge vurderer, at det må have en afgørende betydning, når revisor vælger at nævne det som et ud af bare to forbehold, der bruges til at dumpe regnskabet.

»Hvis man har glemt at afregne 50.000 kr. i moms, vil revisor ikke anmærke det men sige "se nu at få det betalt". Revisor vurderer angiveligt, at der er et ikke ubetydeligt skyld til det offentlige. Så meget at han synes, at omverdenen skal vide det,« siger han.

Hellerup Finans' forvaltningsselskab fik et underskud på 5,6 mio. kr. i det seneste regnskabsår og havde en negativ egenkapital.

En eventuel skatteregning vil barbere yderligere af egenkapitalen.

Hellerup Finans skriver på sin hjemmeside, at man er uenig i revisors konklusion og ikke mener, at der skal betales lønsumsafgift.

»Selskabet og selskabets tidligere rådgivere har vurderet, at selskabets aktiviteter er momspligtige og ledelsen har derfor udarbejdet opgørelser og afregning af moms ud fra dette,« hedder det.

Regnskaberne for Hellerup Finans A/S, der ejer forvaltningsselskabet, samt moderselskabet Hellerup Finans Holding A/S, er forsinkede og endnu ikke offentliggjort. Ifølge regnskabet for forvaltningsselskabet var der kun 2,1 mio. kr. kontant i kassen lige inden jul.

Læs også