Serier

Skatterabat kan sende Mærsk i offensiven i Nordsøen

Mærsks olieforretning i den danske del af Nordsøen står ved en afgørende skillevej. Falder igangværende skatteforhandlinger ud til Mærsks fordel, kan selskabet pludselig komme til at stå for en gasproduktion, der kan dække Danmarks forbrug de næste 20-30 år, og som kan forvandle selskabet og skabe ny vækst.

Oliekrise i Nordsøen
Tyra-feltet synker. A.P. Møller-Mærsk har reelt stillet politikerne over for et valg. Enten bliver de økonomiske rammebetingelser forbedret eller også lukker Tyra for gassen i efteråret 2018.  Trods den hårde tone om enten eller er der mange løsningsmodeller, der kan sikre en fortsat produktion. Foto: Maersk Oil.

Mærsk står over for en historisk udfordring. Koncernens olie- og gasforretning vil ifølge koncernchef Søren Skou sandsynligvis blive børsnoteret inden for det næste par år, og her er Maersk Oils suverænt største forretningsområde, den danske del af Nordsøen, en hovedbrik i det puslespil, der er ved at blive lagt, og som skal sikre, at at Maersk Oils transformation til en selvstændig, børsnoteret energivirksomhed kan blive en succes.

Lige nu ligner Mærsks aktiviteter i Nordsøen mest af alt en afviklingsforretning, hvis ikke de nuværende skatteregler på området lempes. Det skal ses i lyset af, at Maersk Oils næststørste aktivitet, operatørskabet af det gigantiske gasfelt, Al Shaeen, ud for ørkenstaten Qatars kyst, til sommer overdrages til franske Total svarende til 40 pct. af Maersk Oils samlede produktion...

Læs også