Gammel Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Genmab-bestyrelse scorer trecifret millionbonus – ATP kalder det »opsigtsvækkende«

Biotekselskabet Genmabs store succes på børsen kan sende enorme beløb i lommerne på flere bestyrelsesmedlemmer. Storinvestoren ATP kalder beløbene både »opsigtsvækkende« og »ekstraordinære.«

Anders Gersel Pedersen, koncernforskningsdirektør i Lundbeck, kan være mere end almindeligt godt tilfreds med sin tid som bestyrelsesmedlem i Genmab. Ifølge Finans' beregninger kan han se frem til at have scoret mere end 100 mio. kr. siden 2013. Foto: Lundbeck.

Et vildt kursridt i biotekselskabet Genmab har ikke kun fyldt investorernes lommer til bristepunktet. En række prominente erhvervsfolk har, helt uhørt i en dansk sammenhæng, tjent enorme beløb på at sidde i bestyrelsen i det danske biotekselskab.

Særligt Lundbeck-direktør Anders Gersel Pedersen har som bestyrelsesmedlem i Genmab A/S indkasseret millioner og atter millioner på en lukrativ ordning.

I alt vil han, hvis udviklingen ikke ændrer sig, ende med at have scoret mere end 100 mio. kr. før skat på at sidde i bestyrelsen for det succesfulde danske biotekselskab. Det viser beregninger foretaget af Finans. Størstedelen alene på tildeling af såkaldte warrants, dvs. en tegningsret til køb af aktier.

Får man warrants vil man opnå en gevinst, hvis aktiekursen på de nye aktier er højere end den aftalte tegningskurs. Det har i den grad været tilfældet, og de massive gevinster til bestyrelsesmedlemmerne vækker da også opsigt i ejerkredsen.

Hvad er warrants?
 • Warrants er en tegningsret til aktier.

 • Man er ikke forpligtet til at købe aktierne, men man får det som en mulighed. Der er tale om aktier, som kommer fra en aktieudvidelse i virksomheden.

 • Får man warrants vil man opnå en gevinst, hvis aktiekursen på de nye aktier er højere end den aftale tegningskurs.

 • Når der prissættes warrants, sker det som regel på baggrund af den såkaldte Black-Scholes model. Det er en prisfastsættelsesmodel for optioner, der blev lavet af de to amerikanske økonomer Myron Scholes og Fisher Black tilbage i 1973.

 • Når aktierne erhverves beskattes forskellen mellem aktiernes værdi og den faktisk betalte pris for disse. Beskatningen sker som personlig indkomst med op til ca. 56 pct. inklusive arbejdsmarkedsbidrag. Vælger medarbejderen ikke at udnytte købsoptionen, vil medarbejderen ikke blive beskattet (kilde: BDO).

Kilde: Lederne, Danske Bank, BDO og Nordea.

»De beløb, som Genmabs bestyrelsesmedlemmer kan tjene på deres warrants, synes jeg, er opsigtsvækkende. Men med i det regnestykke hører, at aktiekursen er 50-doblet siden november 2011, og derfor vil enhver aktieaflønning ende i ekstraordinære beløb,« siger Claus Berner Møller, underdirektør for danske aktier i ATP. Han tilføjer:

»Når man skal vurdere rimeligheden og størrelsen af et warrantprogram, er det vigtigt, at man tager udgangspunkt i værdien på tildelingstidspunktet.«

De færreste havde forestillet sig, at succesen ville blive så massiv for Genmab, og derfor havde ingen heller forventet, at en række bestyrelsesmedlemmer ville opnå en så stor formue som følge af warrantprogrammet. Dertil var den reelle udvikling, båret af det succesfulde kræftmiddel Darzalex, simpelthen umulig at forudsige.

Sådan har vi gjort
Data og tal bygger på Genmabs årsregnskaber samt et udpluk af selskabets fondsbørsmeddelelser. Tallene er ikke hele vejen igennem justeret for, om der er blevet solgt løbende ud. I praksis betyder det, at gevinsten for bestyrelsesmedlemmerne er endnu højere, end hvad Finans’ opgørelse viser, da der heller ikke er indregnet det årlige bestyrelseshonorar.

Genmabs aktiekurs de seneste fem år steget med astronomiske 2.622 pct. Det har betydet, at Genmabs næstformand, Anders Gersel Pedersen, der til daglig er koncernforskningsdirektør Lundbeck, alene i 2016 tjente næsten 12 mio. kr. før skat på udnyttelse af warrants.

Årsagen var, at han kunne købe 12.000 aktier til kurs 272 for dagen efter at sælge de selvsamme aktier for 1091,91 kr. stykket.

Han udnyttede i det forgangne år også retten til at købe 22.000 aktier til en meget lavere kurs end den aktuelle. Aktier, som i dag har en værdi på næsten 28 mio. kr. Også i 2015 udnyttede han retten til at købe en større portion aktier, som i dag er mange gange mere værd end købsprisen.

Anders Gersel Pedersen hæfter sig ved, at man af og til ikke får en krone ud af sine warrants, fordi de aldrig nogensinde bliver til merværdi.

»I denne situation har vi været med i et fantastisk succesfuldt forløb i en virksomhed, der er gået fra at være 1-2 mia. kr. værd til pludselig at være 70 mia. kr. værd. Det gør, at aktionærer og interessenter generelt alle sammen har fået en økonomisk værdi ud af det. Det virker ekstraordinært, og det er ekstraordinært at være med i sådan et forløb, vi har været med til i forbindelse med Genmab,« siger Anders Gersel Pedersen.

Det virker ekstraordinært, og det er ekstraordinært at være med i sådan et forløb, vi har været med til i forbindelse med Genmab.

Anders Gersel Pedersen, næstformand for bestyrelsen i Genmab.

At give bestyrelsesmedlemmer warrants strider klart mod anbefalingerne for god selskabsledelse, hvor det bl.a. hedder, at »(...) bestyrelsen ikke aflønnes med aktieoptioner- eller tegningsoptioner.«

Genmab stoppede med at give bestyrelsen warrants i 2014 efter markant pres fra selskabets investorer.

»I ATP er vi imod, at bestyrelsesmedlemmer får warrants. Vi har gentagne gange kritiseret programmet i Genmab, og efter en lang og god dialog med selskabet opnåede vi for år tilbage at få afskaffet warrants til bestyrelsen,« siger Claus Berner Møller.

Men bestyrelsen scorer stadig millionbeløb på de warrants, de fik tildelt under det gamle program. 

Bestyrelsesformand Mats Pettersson, der bl.a. har en fortid som formand i Lundbeck, har i dag fortsat warrants, der kan sikre ham en gevinst på yderligere knap 42 mio. kr.

Det står de til at tjene
 • Mats Pettersson, bestyrelsesformand: 38.750 warrants med en gennemsnitlig udnyttelseskurs på 187,96 kr. Potentiel gevinst: Minimum 41,9 mio. kr. før skat.

 • Anders Gersel Pedersen, næstformand for bestyrelsen: Havde ved seneste regnskabsår 90.000 warrants med en gennemsnitlig udnyttelseskurs på 178,36 kr. Udnyttede i august 2016 12.000 warrants til kurs 272 og solgte dagen efter til kurs 1091,91 med en gevinst før skat på knap 12 mio. kr. til følge. Udnyttede derudover retten til at købe 22.000 aktier til en ukendt pris. De 22.000 aktier har i dag en værdi på 27,9 mio. kr. minus det beløb, han gav for dem.

 • Derudover har han fortsat 54.000 warrants, hvor udnyttelseskursen er ukendt. Forudsætter man, at den gennemsnitlige udnyttelseskurs er 178,36 kr. per aktie, er værdien altså et plus på 58,8 mio. kr. ved udnyttelse efterfulgt af et umiddelbart salg. Dertil kommer de warrants, som han har udnyttet over årene samt det årlige bestyrelseshonorar, han har modtaget siden sin indtræden i 2003. Potentiel gevinst: Mere end 100 mio. kr. før skat.

 • Burton G. Malkiel: 14.500 warrants med en gennemsnitlig udnyttelseskurs på 222,09. Udnyttede retten til at købe 12.000 aktier i begyndelsen af 2016. Forudsætter man, at de blev købt til den gennemsnitlige udnyttelseskurs, har aktier kostet ham 2,67 mio. kr. at købe. I dag er de 15,22 mio. kr. værd. Gevinst: 12,55 mio. kr. Dertil kommer de 14.500 warrants, som fraregnet udnyttelsesprisen er 15,2 mio. kr. værd. Dertil kommer tidligere udnyttede warrants samt det årlige bestyrelseshonorar, han har modtaget siden sin indtræden i 2007: Gevinst: Minimum 27 mio. kr. før skat.

 • Tom Vink, tidligere bestyrelsesmedlem: 34.550 warrants med en gennemsnitlig udnyttelseskurs på 114,45 kr. Potentiel gevinst: 39,9 mio. kr. før skat. Dertil kommer tidligere udnyttede warrants samt det årlige bestyrelseshonorar

 • Nedjad Losic, tidligere bestyrelsesmedlem: 41.500 warrants med en gennemsnitlig udnyttelseskurs på 122,89 kr. Potentiel gevinst: 47,5 mio. kr. før skat. Dertil kommer tidligere udnyttede warrants samt det årlige bestyrelseshonorar

Beregningerne er foretaget med en Genmab-kurs på 1268 per aktie.

Bestyrelsesmedlem Burton G. Malkiel kan se frem til at score en gevinst på 15 mio. kr., mens han har udnyttet retten til at tegne aktier for et nogenlunde tilsvarende beløb. Gevinsten for ham alene på warrants over årene er således på minimum knap 30 mio. kr.

Dertil kommer de warrants, der i de tidligere år er blevet udnyttet samt de årlige honorarer, som bestyrelsesmedlemmerne modtager.

»Det er klart, at når man deltager i et utrolig succesfuldt arbejde i en virksomhed, så er der mange mennesker involveret i et sådant samarbejde, som også får glæde af det. Det gør vi også,« siger Anders Gersel Pedersen, næstformand for bestyrelsen i Genmab.

Problemet med warrants er, at man kan blive meget velhavende uden at risikere noget. Samtidig er warrantprogrammer ofte meget svære at gennemskue.

Når det som i Genmabs tilfælde er blevet brugt til både bestyrelse og direktion, betyder det, at det i princippet er generalforsamlingen, som skal kontrollere ordningerne. Det er ifølge Finans' kilder en noget nær umulig opgave.

Finans har været i kontakt med flere store, danske investorer og den tidligere storaktionær i Genmab, amerikanske Fidelity. Ingen har ønsket at kommentere bestyrelsesaflønningen i Genmab. En dansk storinvestor oplyser dog, at man overordnet er enig med ATP's pointer.

Vi har gentagne gange kritiseret programmet i Genmab, og efter en lang og god dialog med selskabet opnåede vi for år tilbage at få afskaffet warrants til bestyrelsen.

Claus Berner Møller, underdirektør for danske aktier i ATP.

Ingen af de kilder, som Finans har været i kontakt med, har hørt om bestyrelsesmedlemmer i danske selskaber, som har tjent så mange penge på warrants som i Genmab.

Når alt gøres op, er man dog i den danske pensionskasse mere end almindeligt tilfreds med investeringen i Genmab.

»I ATP er vi meget glade for det helt ekstraordinært høje afkast, som vi har fået på vores investering i Genmab,« siger Claus Berner Møller.

Mats Pettersson har ikke ønsket at stille op til et interview.

Læs også