Erhverv
0

Hvert tredje af statens vitale it-systemer risikerer nedbrud og hackerangreb

Regeringen har foretaget et kasseeftersyn på it-området, der viser så store fejl og mangler. Innovationsminister Sophie Løhde (V) vil gribe ind med omfattende strategiskifte.

Sophie Løhde er flyttet ind i Finansministeriet som minister for offentlig innovation, hvor hun bl.a. har fået ansvaret for digitaliseringen af den offentlige sektor. Foto: Jens Dresling

Store dele af statens digitale motor risikerer at blive ramt af nedbrud og hackerangreb på grund af manglende vedligeholdelse. Det fremgår af regeringens nye kasseeftersyn på it-området, der konkluderer, at mere end hver tredje af de vitale it-systemer er i dårlig stand.

Statens it-systemer er afgørende for bl.a. sundhedsvæsnets, skattevæsnets og politiets arbejde. Ministeren for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), mener, at kasseeftersynets konklusioner er dybt bekymrende.

»Mange af de gamle og meget kritiske systemer er ikke blevet ordentligt vedligeholdt. Derfor står vi nu med en række kritiske it-systemer, som er i dårlig stand. Det er i sig selv skræmmende, fordi det øger risikoen for nedbrud og kompromittering (f.eks. via hackerangreb, red.),« siger Sophie Løhde.

Rapporten udpeger 428 statslige it-systemer, som er kritiske for at drive den offentlige motor. Det kan være systemer, som sikrer, at borgere får deres offentlige ydelser, og at politiets kriminalregister fungerer.

Ud af de 428 systemer er 158 i en utilstrækkelig teknisk tilstand. Rapporten udpeger ikke, hvilke systemer, der er skrøbelige, da det vil kunne bruges som en invitation til f.eks. hackerangreb. Men et velkendt eksempel på nedslidte it-systemer finder man i Skat, hvor en lang række borgere og virksomheder er blevet ramt af problemer med sagsbehandlingen.

4 konklusioner fra kasseeftersynet
  • Staten har 428 it-systemer som er vitale for den offentlige motor. Ud af dem er 157 i en »utilstrækkelig teknisk systemtilstand, hvilket øger risikoen for nedbrud og kompromitering (f.eks. via hacker-angred, red.)
  • Staten bruger 7 mia. kr. om året på it. Men Finansministeriet eller Digitaliseringsstyrelsen har reelt ikke et overbrik over, hvad pengene bruges på. Det er et problem i forhold til de samlede prioriteringer på området.
  • Staten har 170 igangværende it-udviklingsprojekter med et samlet budget på 5,8 mia. kr. Kasseeftersynet beskriver ikke budgetoverskridelser og forsinkelser, men udpeger 19 projekter, der tilsammen tegner sig på et budget på 3,3 mia. kr. 10 store projekter har ifølge rapporten høj risiko for forsinkelse, budgetoverskridelser eller forringet kvalitet.
  • Staten har en udfordring i forhold til varetagelsen af it-opgaver. F.eks. har mange instanser udfordringer i forhold til den løbende styring og vedligehold af it-systemerne. Det samme gælder i forhold til at håndtere leverandørerne og sikre sig de rette medarbejderkompetencer.

»Det her er alvorligt, og det er derfor, at vi fra regeringens side tager initiativet til at lave en omfattende ny it-strategi. Det er tid til, at vi tager skeen i den anden hånd,« siger Sophie Løhde, der endnu ikke har overblik over, hvad oprydningsarbejdet vil koste.

IT-professor Kim Normann Andersen fra CBS mener, at det er på høje tid, at man sætter ind.

»Det lyder alvorligt, at så mange kritiske systemer er skrøbelige. Og i mine øjne bliver det ekstra alvorlig af, at det er de enkelte statslige instanser, der selv har meldt problemerne ind i forbindelse med undersøgelsen. Det viser en vis form for handlingslammelse, at de ikke for længst har fået styr på det,« siger han.

Jeg kan være bekymret, når ministeren i rapporten taler om at it-området skal professionaliseres. Det har skiftende politikere sagt i 15 år, og selv de professionelle kan stadig ikke løse problemerne.

Søren Lauesen, professor på IT-Universitetet

Kasseeftersynet kommer oveni i de mange skandaler, det har været med forsinkelser og milliardspild på nye store it-projekter. F.eks. kæmper landets kommuner og pensionsselskabet ATP lige nu en aggressiv kamp med it-selskabet KMD.

Ifølge professor på IT-Universitet Søren Lauesen viser KMD-sagen, at staten står foran en svær opgave, når mange af de nedslidte systemer med stor sandsynlighed skal erstattes af nye. Han savner nye løsninger.

»Jeg kan være bekymret, når ministeren i rapporten taler om, at it-området skal professionaliseres. Det har skiftende politikere sagt i 15 år, og selv de professionelle kan stadig ikke løse problemerne,« siger han.

BRANCHENYT
Læs også