Gammel Erhverv
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Politisk flertal parat til at give it-vagthund flere muskler

Statens it-projektråd skal fungere som bolværk mod fremtidige it-skandaler. Men i dag rådgiver rådet kun om de statslige it-projekter, før de sendes i udbud, og det er for lidt og tidligt til at forhindre kuldsejlede projekter, pointerer næstformand.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) lytter til opråb fra Statens it-projektråd, der ønsker mulighed for at følge de største og mere komplicerede it-projekter tættere for at undgå nye milliardskandaler. Foto: Jens Dresling.

Et politisk flertal er klar til at give Statens it-projektråd flere muskler i kampen mod nye it-skandaler på skatteborgernes regning. Udmeldingen kommer efter et opråb fra rådets næstformand, tidligere Grontmij Carl Bro-topchef Birgit Nørgaard.

De ni medlemmer i it-projektrådet er udråbt som it-vagthunde, der skal afværge nye milliardskandaler ved at risikovurdere alle nye statslige it-projekter med et budget på mere end 10 mio. kr. Men det er svært at fungere som et effektivt bolværk, som rådets rolle er nu, pointerer Birgit Nørgaard i et interview med Finans.

»Jeg er stolt af det arbejde, vi har gjort inden for vores mandat. Men vi kan ikke skabe hurtigere forbedringer, som tingene er i dag,« siger hun.

Statens it-projektråd
  • Statens it-projektråd blev nedsat i 2011 og består i dag af ni medlemmer fra både det offentlige og det private erhvervsliv.
  • Alle har ifølge Digitaliseringsstyrelsen "erfaringer fra store it- eller forandringsprojekter og kan komme med solid og kompetent rådgivning." It-projektrådet har til opgave at understøtte de ansvarlige direktionsmedlemmer bag store statslige it-projekter med rådgivning, konkrete værktøjer og systematisk risikovurdering af alle statslige it-projekter over 10 mio. kr
  • Projektrådets formand er Mogens Pedersen, kommiteret i Finansministeriet. Næstformand er Birgit W. Nørgaard, tidligere Grontmij Carl Bro-topchef og professionelt bestyrelsesmedlem. Blandt rådets andre medlemmer er tidligere it-direktør i Nykredit Lars Mathiesen, forhenværende Microsoft-direktør Jørgen Bardenfleth og den forhenværende direktør i Kort- og Matrikelstyrelsen, Jesper Jarmbæk.
  • Hvert halve år udsender it-projektrådet en statusrapport for de statslige it-projekter, som rådet har været inde over.
Kilde: digst.dk

Kort sagt handler det om, at projektrådet i dag ikke har mulighed for systematisk kontrol med de største og mest risikable projekter, indtil de er bragt sikkert i land.

»Fremadrettet ønsker vi, at de mere komplicerede projekter bliver prioriteret højere end de mindre it-projekter, så der kommer en differentieret rådgivning,« siger Birgit Nørgaard.

It-projektrådets rolle er at rådgive om potentielle risici i et projekt, før dette sendes i udbud. Men der er ingen formelle sanktionsmuligheder, hvis der ikke bliver taget hånd om rådets advarsler, og rådet har heller ikke systematisk nye kontroller, når projekterne efterfølgende skal udvikles. Dét er uhensigtsmæssigt særligt i de store og komplicerede projekter, mener Birgit Nørgaard:

»Vi skal ikke sidde på skødet af ledelserne, men det ville være en god idé, at man brugte os mere i selve udviklingsfasen, som er den virkelig risikable.«

Rod i statens it
  • Staten har 428 it-systemer, som er vitale for den offentlige motor. Ud af dem er 157 i en »utilstrækkelig teknisk systemtilstand, hvilket øger risikoen for nedbrud og kompromittering (f.eks. via hacker-angreb, red.)
  • Staten bruger 7 mia. kr. om året på it. Men Finansministeriet eller Digitaliseringsstyrelsen har reelt ikke et overbrik over, hvad pengene bruges på. Det er et problem i forhold til de samlede prioriteringer på området.
  • Staten har 170 igangværende it-udviklingsprojekter med et samlet budget på 5,8 mia. kr. Kasseeftersynet beskriver ikke budgetoverskridelser og forsinkelser, men udpeger 19 projekter, der tilsammen tegner sig for et budget på 3,3 mia. kr. 10 store projekter har ifølge rapporten høj risiko for forsinkelse, budgetoverskridelser eller forringet kvalitet.
  • Staten har en udfordring i forhold til varetagelsen af it-opgaver. F.eks. har mange instanser udfordringer i forhold til den løbende styring og vedligehold af it-systemerne. Det samme gælder i forhold til at håndtere leverandørerne og sikre sig de rette medarbejderkompetencer.
Kilde: Finansministeriets kasseeftersyn på it-området 2017.

Regeringen har en ny it-strategi undervejs, hvor innovationsminister Sophie Løhde (V) allerede har peget på Statens it-projektråd som noget af det, hun vil satse mere på. Nu melder ministeren sig klar til at give rådet flere beføjelser, hvis det er det, der skal til.

»Jeg har stor respekt for det arbejde, som it-projektrådet laver. Ideen er jo netop, at vi får erfarne topledere fra både den private og den offentlige sektor til at give deres besyv med på de store it-projekter. Så jeg lytter gerne,« siger Sophie Løhde.

Dermed tegner der sig et bredt flertal for flere muskler til Statens it-projektråd, da også Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti bakker op. DF's it-ordfører Jan Callesen foreslår, at it-vagthunden ændres til en ny magtfuld it-havarikommission, der tager sig af kuldsejlede it-projekter og nedbrud af eksisterende it-systemer.

»De skal have musklerne til at ånde projekterne i nakken og følge de største og mest risikable projekter tæt. Det må vi finde noget økonomi til,« siger han.

Læs også