Gammel Erhvervsservice
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

EU-Domstolen: Aldersbestemt foranstaltning er ikke nødvendigvis aldersdiskrimination

EU-ret: Domstolen slår fast, at det som udgangspunkt ikke er i strid med EU-rettens forbud mod aldersdiskrimination, at funktionærer, som afskediges efter de er nået folkepensionsalderen, mister retten til fratrædelsesgodtgørelse.

At fyrede funktionærer med ret til pension mister fratrædelsesgodtgørelse, er ikke i strid med EU’s forbud mod aldersdiskrimination. Arkivfoto: Lasse Kristensen/Polfoto KRISTENSEN LASSE

EU-retten indeholder strenge regler for bekæmpelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv på grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering.

Uanset dette har medlemsstaterne vid margin til at bestemme, at en ulige behandling på grund af alder ikke udgøre en forskelsbehandling, hvis den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, såsom legitime beskæftigelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsespolitiske mål, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. ..

Læs også