Gammel Erhvervsservice
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Ejendomshandler mellem nærtstående

Det er Skat, der har bevisbyrden for, at den offentlige ejendomsvurdering ikke afspejler handelsværdien ved ejendomshandler mellem nærtstående parter.

Ved salg af ejendomme mellem forældre og børn eller andre personer inden for gaveafgiftskredsen, skal Skat lægge den aftalte købesum til grund ved beregningen af skat og gaveafgift, hvis værdiansættelsen højest er 15 pct. højere eller lavere end den senest offentliggjorte ejendomsvurdering. En lejlighed, der er vurderet som udlejet, skal dog overdrages til handelsværdien efter en konkret vurdering af ejendommen. Den såkaldte 15 pct.-regel gælder heller ikke ved overdragelse fra dødsboer til arvinger, hvis Skat kan dokumentere, at der foreligger særlige omstændigheder, herunder i form af en anden højere vurdering eller aftale mellem arvingerne om en højere værdi.

Ved salg af ejendomme mellem andre interesseforbundne parter, som eksempelvis et selskab og dets ejer, kan der efter praksis lægges vægt på den senest offentliggjorte ejendomsvurdering, som jo er udtryk for Skats vurdering af handelsværdien. Hverken Skat eller parterne er dog bundet af ejendomsvurderingen, hvis den ikke giver et retvisende udtryk for ejendommens handelsværdi. Det gælder bl.a. i tilfælde, hvor ejendomsvurderingen er fejlbehæftet...

Læs også
Top job