Finans undersøger
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

BREAKING

Skatteministeriet kaster våd klud i hovedet på private danske investorer

Skatteministeriet lægger ikke op til nævneværdige ændringer i beskatningen af investeringsbeviser. Dermed vil særlige danske skatteregler være et problem for danske investorer, som gerne vil placere pengene i billige udenlandske fonde.

Leverer investerings-foreningerne varen?
Efter mere end tre års arbejde er Skatteministeriet kommet frem til, at skattereglerne omkring investeringsforeninger stort set ikke bør ændres.

Private investorers drøm om at kunne købe billige udenlandske investeringsfonde uden at blive ramt af en skattehammer ser ud til at være brast.

Efter tre et halvt år har Skatteministeriet endelig færdiggjort den rapport, som skulle undersøge mulighederne for at lave ens skatteregler for danske og udenlandske investeringsforeninger. Det kommer ikke til at ske, hvis politikerne følger konklusionerne i rapporten, der er udarbejdet af embedsmænd i ministeriet.

»Analysen konkluderer, at reglerne næppe kan forenkles yderligere, hvis der fortsat skal være en rimelig neutralitet mellem placeringer via minimumsbeskattede institutter (investeringsforeninger, red.) og direkte placeringer i aktier og obligationer,« står der i rapporten.

Problemet med skatten på investeringsforeninger er, at danske og udenlandske investeringsforeninger bliver beskattet forskelligt. Hvis en privat investor har penge i en udenlandsk fond, skal han hvert år betale skat af værdistigningen på investeringsbeviset. Det princip hedder lagerbeskatning. Køber han en dansk investeringsforening bliver han først beskattet, når han sælger investeringsbeviset og høster gevinsten.

Flere internationale aktører som Blackrock og Deutsche Bank har kritiseret, at de danske skatteregler reelt holder dem ude af markedet. Det betyder i praksis, at danskerne har dårlig adgang til de udenlandske investeringsfonde, hvoraf flere tilbyder produkter, som er væsentlig billigere end det, de danske investeringsforeninger har på hylderne.

Det giver da ingen mening, at skat er noget af det første, man skal tænke på, før man vælger investeringsforening.

Nikolaj Holdt Mikkelsen, chefanalytiker i Morningstar

I det uvildige analyseinsititut Morningstar ærgrer det chefanalytiker Nikolaj Holdt Mikkelsen, at Skatteministeriets embedsmænd ikke har fundet en model til at forsimple systemet.

»For mig at se er det kompleksiteten, der er mest diskriminerende. Og der ser man ikke ud til at ville ændre på,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen, der dog ikke har nærlæst rapporten.

Han mener, at det er uheldigt, at det er de danske skatteregler, der skal være afgørende for, hvilket investeringsprodukt en privat investor skal vælge, når han placerer pengene.

»Det giver da ingen mening, at skat er noget af det første, man skal tænke på, før man vælger investeringsforening,« siger han.

Rapporten anbefaler en mindre justering af skattesatserne for de udenlandske investeringsforeninger, der er underlagt lagerbeskatning. Men man vil ikke ændre i princippet om, at man beskattes af værdistigningen hvert år. Hvis man går væk fra det, vil det betyde, at de udenlandske investeringsforeninger kan bruges som en smutvej til skatteudskydelse, hvilket Skatteministeriet gerne vil forhindre.

Ud over hensynet til de private investorer, som gerne vil købe udenlandske investeringsbeviser, har Skatteministeriet også undersøgt de danske investeringsforeningers ønske om at forsimple reglerne, så de lettere kan eksportere deres produkter til udlandet. Heller ikke på det punkt lægger ministeriet op til ændringer.

»Det vurderes, at udbyttebeskatningen næppe er en afgørende hindring for, at danske investeringsinstitutter kan sælge deres produkter til udenlandske investorer,« lyder en af konklusionerne fra rapporten.

Analysen skal ifølge ministeriet danne afsæt for den fremadrettede diskussion om skattereglerne for investeringsinstitutterne og investorerne. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har ikke ønsket at stille op til interview i dag, men glæder sig i en skriftlig kommentar over, at der nu foreligger en grundig analyse af området.

»Det ser ud til at de danske regler i det store og hele virker efter hensigten, og eksporten af investeringsprodukter nåede sidste år et rekordniveau. Men jeg er som skatteminister selvfølgelig åben for at se på, om vi kan skrue skattereglerne mere hensigtsmæssigt sammen. Nu har vi med analysen et robust grundlag at gå videre med, og jeg ser frem til den fortsatte dialog med branchen,« siger skatteminister Karsten Lauritzen.

BRANCHENYT
Læs også