Finans
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Minister pudser vagthund på PFA's omstridte kundemodel

Finanstilsynet skal nu undersøge, om PFA handler lovligt, når selskabet forskelsbehandler kunderne. Ifølge ekspert opfinder selskabet en lovbarriere for at kunne forskelsbehandle kunderne.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen pudser Finanstilsynet på PFA.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen vil nu have undersøgt, om landets største pensionsselskab, PFA, opfører sig ordentligt over for sine kunder.

PFA er blevet hårdt kritiseret for at give nye kunder flere afkastgaver end gamle kunder med en garantiopsparing. Det sker konkret ved, at nye kunder får lov til at placere en stor andel af deres opsparing i en særlig og yderst attraktiv kasse med navnet Individuel Kundekapital, der har givet et afkast på 20 pct. om året i mange år.

»Forbrugerne skal kunne stole på, at pensionsselskaberne behandler deres kunder efter reglerne. Der må ikke opstå tvivl om lovligheden af pensionsselskabernes ageren i forhold til nye og gamle kunder, som det er tilfældet i den konkrete sag om fordelingen af den såkaldte Kundekapital i PFA Pension,« siger Troels Lund Poulsen.

Jeg vil nu bede Finanstilsynet vurdere, om der er behov for at ændre reglerne, eller om de kan udformes på en anden måde, der skaber mere gennemsigtighed for kunderne.

Troels Lund Poulsen, erhvervs- og vækstminister

Han sender nu sin vagthund efter PFA.

»Jeg vil nu bede Finanstilsynet vurdere, om der er behov for at ændre reglerne, eller om de kan udformes på en anden måde, der skaber mere gennemsigtighed for kunderne,« siger Troels Lund Poulsen.

PFA bruger lovgivningen som undskyldning for at forskelsbehandle kunderne. Men det holder ikke. Ifølge vicedirektør i Finanstilsynet Jan Parner må et pensionsselskab godt lade garantikunderne få en ligeså stor adgang til afkastgaverne, så længe pengene kommer fra årets resultat.

Kundekapital for nørder - forstå kritikken
  • PFA's kundekapital er en konstruktion, der har givet PFA en kæmpe konkurrencefordel på det danske pensionsmarked. Men konstruktionen møder kritik for at lade de eksisterende kunders fælleskasse forgylde nye kunder, som skifter til PFA.
  • Kundekapital er en pulje på ca. 25 mia. kr., der indgår som en del af PFA's kapitalgrundlag. Altså penge, som går tabt, hvis PFA går konkurs. De 25 mia. kr. er fordelt i to forskellige puljer: Individuel kundekapital og kollektiv kundekapital.
  • Den individuelle kundekapital er en pulje på 10,5 mia. kr. Det er en del af kundernes individuelle opsparinger, som kunderne frivilligt har valgt at placere i individuel kundekapital, fordi denne kapital forrentes med ekstra høje afkast.
  • Den kollektive kundekapital er kundernes ufordelte fælleskasse med 14,8 mia. kr. Kassen er tredoblet på 14 år. Det skyldes, at fælleskassen får en betydelig del af selskabets løbende gebyrindtægter samt et løbende investeringsafkast. Kassen bruges hvert år til at tildele ekstra afkast til den individuelle kundekapital. Det er derfor den individuelle kundekapital siden 2004 har givet 20 pct. i afkast om året. Inden 2054 skal hele den kollektive kundekapital være overført til individuel kundekapital i form af løbende afkastgaver.
  • Kritikken af modellen går på, at nye kunder får lukrativ adgang til den kollektive kundekapital. Derved bliver de eksisterende kunders andel af den kollektive kundekapital mindre, når nye kunder kommer ind. Kritikken kan opdeles i 3 forskellige punkter.
  • Kritikpunkt 1: Nye kunder får lov til at placere 5 pct. af deres samlede opsparing i individuel kundekapital, når de kommer ind i PFA. Derved får de en lukrativ adgang til den kollektive kundekapital, som deler afkastgaver under til den individuelle kundekapital. Og derved får de eksisterende kunder en mindre andel af den kollektive kundekapital. Det er f.eks. tilfældet, når 18.000 bankansatte i Bankpension efter alt at dømme bliver PFA-kunder i løbet af 2016.
  • Kritikpunkt 2: Kunder med markedsrenteprodukter – herunder de helt nye kunder - får større andel af den kollektive kundekapital end de gamle kunder med traditionelle opsparinger i gennemsnitsrente. Mens de nye får lov til at placere 5 pct. i individuel kundekapital, har gennemsnitsrentekunderne i snit kun 2 pct. af deres opsparing placeret i individuel kundekapital. Det skyldes, at de kun har kunnet indbetale 5 pct. af deres årlige indbetalinger siden 2004. Dertil kommer, at ikke alle har fået muligheden for at indbetale til individuel kundekapital. PFA har ikke givet gennemsnitsrentekunderne mulighed for at få placeret 5 pct. af den samlede opsparing i individuel kundekapital på lige fod med de nye kunder.
  • Kritikpunkt 3: Hvert år betaler de gamle gennemsnitsrentekunder betydelig højere gebyrer end de nye markedsrentekunder. En stor del af disse gebyrer havner i den kollektiver kundekapital, som primært deles ud til kunder med markedsrenteprodukter. På den måde kommer markedsrentekunderne også fremadrettet til at lukrere på, at gennemsnitsrentekunderne rammes af stigende gebyrer.

Det får en pensionsekspert til at konkludere, at PFA bevidst konstruerer lovbarrierer.

»Det er hverken umuligt eller ulovligt for PFA at behandle kunderne lige. Det virker som om, at selskabet desperat leder efter brugbare forklaringer på forskelsbehandlingen, så det kan fortsætte med at bruge de eksisterende kunders penge til at lokke nye kunder ind i butikken,« siger Jørgen Svendsen, aktuar og pensionsrådgiver i konsulentvirksomheden AFPR.

PFA mener, at reglerne er uklare.

»Det er et område, der ikke er helt præcist formuleret reguleringsmæssigt. Så kunne man måske ønske at undersøge det nærmere, men vi sætter ikke en undersøgelse i gang, medmindre der er en ordentlig efterspørgsel efter det,« siger Allan Polack, adm. direktør i PFA.

Men I siger, at det ikke er tilladt i henhold til lovgivningen. Det er jo ikke rigtigt.

»Det er klart for os, at det ikke er tilladt, fordi der ikke er nogen klar lovgivning. Men da der ikke er nogen efterspørgsel, bruger vi ingen kræfter på at undersøge det yderligere,« siger Allan Polack.

BRANCHENYT
Læs også