Serier

Rigmænd og bankdirektører bliver forgyldt af bankfiasko

Mens ejerne bag FIH Erhvervsbank står til at tjene 4 mia. kr. på at aflive banken, må skatteborgerne, som finansierede en redningspakke for fire år siden, nøjes med 150 mio. kr.

Forgyldt af fiasko - historien om FIH Erhvervsbank
Fra venstre er det bankdirektør Henrik Sjøgreen, investorerne Christian Dyvig og Frits Schur samt tidligere bankdirektør Bjarne Graven Larsen. Alle står til store gevinster, når FIH lukker. Grafik: Anders Thykier

Investorerne bag FIH Erhvervsbank er få måneder fra at indkassere den store gevinst, når de ventes at lukke banken. Det står klart, efter at et økonomisk udestående med staten er blevet afklaret.

Ejernes gevinst er kontroversiel, fordi den kommer i hus bare fire år efter, at politikerne måtte skride ind med milliardhjælp for at redde banken med Bankpakke 5. Nu står ejerne til at tjene 27 gange så meget, som de danske skatteborgere, der finansierede hjælpepakken.

Serie: Forgyldt af fiasko
 • Nogle kalder det en af de mest kyniske danske virksomhedshandler i mange år. Andre kalder det investeringshåndværk i topklasse.
 • Finans stiller skarpt på historien om, hvordan bankdirektører, rigmænd og pensionskæmper med ufrivillig hjælp fra en erhvervsminister og den danske statskasse står til at tjene milliarder af kroner på at aflive FIH Erhvervsbank.
Vi fortæller historien i 5 kapitler:
 • Kapitel 1: Den dag Lehman ramte Langelinie
 • Kapitel 2: Dansk direktørduo fik en mavepuster på Canary Wharf
 • Kapitel 3: Da politikerne hjalp FIH: Et hemmeligt aktstykke, en underspillet redningsmanøvre og den skjulte agenda
 • Kapitel 4: Millionærernes mareridt begyndte med en opringning fredag d. 13.
 • Kapitel 5: Forgyldte bankdirektører sikrer ejerne 2 millioner kroner hver dag i 6 år

Rigmændene Christian Dyvig og Fritz Schur står ifølge Finans' beregninger til at tjene ca. 400 millioner kroner på deres ejerandel i FIH, hvoraf Christian Dyvig tager langt den største del. Bankens adm. direktør, Henrik Sjøgreen, ventes at tjene ca. 35 mio. kr., og det samme gælder hans tidligere meddirektør Bjarne Graven Larsen. Øvrige ledende medarbejdere kan dele ca. 80 mio. kr. Og pensionskæmperne ATP, PFA og svenske Folksam indkasserer resten af den samlede gevinst på ca. 4 mia. kr.

Til sammenligning får staten i alt 150 mio. kr. i renter og overskudsdeling for at hjælpe banken af med problematiske ejendomsudlån for 17 mia. kr. i Bankpakke 5. Professor på CBS, Jesper Rangvid, kritiserer, at staten ikke får mere for den kæmpe håndsrækning, man gav ejerne.

Sådan tjener ejerne 4 mia. kr. på FIH
 • Et konsortium bestående af ATP, PFA, Folksam og Christian Dyvig betalte i januar 2011 1,9 mia. kr. for FIH Erhvervsbank.
 • Siden 2011 har ejerne gradvist solgt kundeporteføljer og andre aktiver fra. I dag er der kun 290 kunder tilbage med et samlet udlån på 5,5 mia. kr., der er nedskrevet til 3,8 mia. kr.
 • Hvis de resterende 290 kunder afvikles uden yderligere tab, kan ejerne bag FIH dele egenkapitalen, der per 31/12 2015 var 5,9 mia. kr. Det er en gevinst på 4,0 mia. kr.
 • Hvis det bliver udfaldet, skal gevinsten fordeles så ATP får ca. 1,9 mia. kr., PFA og Folksam får ca. 780 mio kr. hver, mens Christian Dyvigs selskab Cruise 1 A/S får ca. 400 mio. kr.
 • Finansmanden Fritz Schur ejer 15-20 af Cruise 1 A/S, og står dermed til at tjene 60-80 mio. kr. på afviklingen af FIH.
 • Desuden har adm. direktør Henrik Sjøgreen og tidl. direktør Bjarne Graven Larsen hver investeret 9 mio. kr. i FIH, som er placeret i en særlig aktieklasse. De står ifølge Finans’ beregninger til at tjene ca. 35 mio. kr. på handlen. Hverken Henrik Sjøgreen eller Bjarne Graven Larsen har bekræftet det beløb. Desuden står øvrige ledende medarbejdere i FIH til at få en gevinst på tilsammen ca. 80 mio. kr. for de penge, de har investeret i samme aktieklasse
 • Endelig er der et udestående i forhold til en ankesag vedr. ulovlig statsstøtte i EU. Hvis FIH taber sagen forbliver regnestykket, som beskrevet ovenfor. Hvis FIH vinder sagen, kan ejerne få op til 370 mio. kr. ekstra til deling.
 • KILDE: Finans’ research

»Skulle man i forbindelse med Bankpakke 5 have overvejet en model, hvor staten kunne få en større andel af en efterfølgende gevinst til investorerne? Det mener jeg godt, man kan diskutere,« siger Jesper Rangvid.

EU-Kommissionen har konkluderet, at politikerne gav ulovlig statsstøtte til FIH Erhvervsbank, fordi banken fik hjælpen for billigt. Den afgørelse, som er anket til EU-domstolen, kan sende ekstra penge i statskassen.

Det er Finansiel Stabilitets adm. direktør, Henrik Bjerre-Nielsen, der har lavet aftalen med FIH. Han forklarer, at man i sin tid fokuserede på at beskytte de 44 mia. kr., som staten tidligere havde givet i lån og garantier til FIH Erhvervsbank.

Staten tjener 150 mio. kr. på FIH-redning
 • D. 2. marts 2012 præsenterede den daværende erhvervs- og vækstminister Ole Sohn Bankpakke 5 – også kaldet Udviklingspakken - hvor Finansiel Stabilitet overtog en portefølje af ejendomsudlån på 17 mia. kr. fra FIH Erhvervsbank.
 • Overdragelsen af ejendomsudlånene skulle hjælpe FIH ud af betydelige funding-problemer og gøre banken i stand til at tilbagebetale statsgaranterede lån på ca. 42 mia. kr. samt direkte statslån for 1,9 mia. kr. (hybrid kernekapital). Begge dele blev bevilget af staten i forbindelse med Bankpakke 2.
 • Ejendomsporteføljen blev skilt ud i det nye selskab FS Property Finance, som Finansiel Stabilitet købte for 2 mia. kr. svarende til den bogførte egenkapital. Samtidig forpligtigede Finansiel Stabilitet sig til at låne selskabet op til 13 mia. kr.
 • Både FIH Erhvervsbank og FIH Holding stillede med en tabskaution milliardklassen, som skulle beskytte staten imod tab.
 • Ejendomsporteføljen er endt med at give et tab på 340 mio. kr., efter de sidste lån er blevet frasolgt. Det tab dækker FIH Erhvervsbank.
 • Samtidig blev der indgået en aftale om overskudsdeling af et resultat, der lå over minus 500 mio. kr. Dette overskud skulle fordeles med 25 pct. til staten og 75 pct. til FIH. Da resultatet blev 160 mio. kr. bedre end minus 500 mio. kr. får staten 40 mio. kr. i overskudsdeling, mens 120 mio. kr. går til FIH.
 • Derudover har FIH betalt 85 mio. kr. i renter til Finansiel Stabilitet og 25 mio. kr. i renter til staten. Alt i alt tjener staten 150 mio. kr. i renter og overskudsdeling på FIH-aftalen i Bankpakke 5.
 • Kilde: Finansiel Stabilitet.

»Man kunne have lavet det på flere måder, men vi lagde mest vægt på sikkerhed,« siger Henrik Bjerre-Nielsen.

FIH’s adm. direktør, Henrik Sjøgreen, understreger, at det store afkast først er hjemme, når de sidste kunder er ude. Under alle omstændigheder, mener han, at aftalen med staten er fair.

»Staten får både renter, afdrag og gebyrer tilbage. Og på toppen af det får staten også et betydeligt beløb i overskudsdeling,« siger han.

Læs også
Top job