Serier

ATP-direktør forsvarer aflivning af erhvervsbank: Vi forsøgte at få den til at leve

Interview: Det var nødvendigt at gå hårdt til kunderne i FIH og gøre brug af statens milliardhjælp, fortæller fondsdirektør i ATP Henrik Gade Jepsen.

Forgyldt af fiasko - historien om FIH Erhvervsbank
FIH's tidligere hovedsæde på Langelinie i København. Grafik: Anders Thykier Henrik Gade Jepsen, fondsdirektør i ATP

Landets største pengetank, pensionskassen ATP, står til at tjene omkring 2 mia. kr. på at lukke erhvervsbanken FIH. Det er lidt mere end en tredobling af de 950 mio. kr., som pensionskassen i januar 2011 betalte for 49 pct. af aktierne i banken.

Gevinsten er opsigtvækkende, fordi FIH Erhvervsbank har været i massiv modvind, siden ATP overtog banken sammen med PFA, Folksam og rigmanden Christian Dyvig. For at redde investeringen har banken blandt andet gennemført en hårdhændet udrensning af kunder og fået hjælp af statens milliarder i Bankpakke 5.

Serie: Forgyldt af fiasko
 • Nogle kalder det en af de mest kyniske danske virksomhedshandler i mange år. Andre kalder det investeringshåndværk i topklasse.
 • Finans stiller skarpt på historien om, hvordan bankdirektører, rigmænd og pensionskæmper med ufrivillig hjælp fra en erhvervsminister og den danske statskasse står til at tjene milliarder af kroner på at aflive FIH Erhvervsbank.
Vi fortæller historien i 5 kapitler:
 • Kapitel 1: Den dag Lehman ramte Langelinie
 • Kapitel 2: Dansk direktørduo fik en mavepuster på Canary Wharf
 • Kapitel 3: Da politikerne hjalp FIH: Et hemmeligt aktstykke, en underspillet redningsmanøvre og den skjulte agenda
 • Kapitel 4: Millionærernes mareridt begyndte med en opringning fredag d. 13.
 • Kapitel 5: Forgyldte bankdirektører sikrer ejerne 2 millioner kroner hver dag i 6 år

ATP's fondsdirektør Henrik Gade Jepsen, der er er bestyrelsesformand i ejerselskabet FIH Holding, mener ikke, at man kan klandre ejerne for håndteringen af FIH.

»Da ATP gik ind i FIH, var det for at være med til at skabe en levedygtig bank, men virkeligheden udviklede sig noget anderledes, end vi havde håbet. Efter Amagerbankens konkurs (der kom en måned efter, ATP-konsortiet overtog FIH, red.) var der ikke længere noget grundlag for FIH’s finansieringsmodel,« siger Henrik Gade Jepsen.

Sådan tjener ejerne 4 mia. kr. på at lukke FIH
 • Et konsortium bestående af ATP, PFA, Folksam og Christian Dyvig betalte i januar 2011 1,9 mia. kr. for FIH Erhvervsbank.
 • Siden 2011 har ejerne gradvist solgt kundeporteføljer og andre aktiver fra. I dag er der kun 290 kunder tilbage med et samlet udlån på 5,5 mia. kr., der er nedskrevet til 3,8 mia. kr.
 • Hvis de resterende 290 kunder afvikles uden yderligere tab, kan ejerne bag FIH dele egenkapitalen, der per 31/12 2015 var 5,9 mia. kr. Det er en gevinst på 4,0 mia. kr.
 • Hvis det bliver udfaldet, skal gevinsten fordeles så ATP får ca. 1,9 mia. kr., PFA og Folksam får ca. 780 mio kr. hver, mens Christian Dyvigs selskab Cruise 1 A/S får ca. 400 mio. kr.
 • Finansmanden Fritz Schur ejer 15-20 af Cruise 1 A/S, og står dermed til at tjene 60-80 mio. kr. på afviklingen af FIH.
 • Desuden har adm. direktør Henrik Sjøgreen og tidl. direktør Bjarne Graven Larsen hver investeret 9 mio. kr. i FIH, som er placeret i en særlig aktieklasse. De står ifølge Finans’ beregninger til at tjene ca. 35 mio. kr. på handlen. Hverken Henrik Sjøgreen eller Bjarne Graven Larsen har bekræftet det beløb. Desuden står øvrige ledende medarbejdere i FIH til at få en gevinst på tilsammen ca. 80 mio. kr. for de penge, de har investeret i samme aktieklasse
 • Endelig er der et udestående i forhold til en ankesag vedr. ulovlig statsstøtte i EU. Hvis FIH taber sagen forbliver regnestykket, som beskrevet ovenfor. Hvis FIH vinder sagen, kan ejerne få op til 370 mio. kr. ekstra til deling.
 • KILDE: Finans’ research

Banken havde svært ved at skaffe penge til at tilbagebetale statsgaranterede lån for 42 mia. kr., som udløb i 2012 og 2013. Derfor var man nødt til at rense ud i kunderne.

»Lånene fra staten og andre skulle stadig betales tilbage over en meget kort periode, og set i det lys, synes jeg, at banken gjorde det nødvendige. Det medførte en reduktion af bankens udlån. Jeg ville hellere have haft, at verden udviklede sig på en anden måde, men det var ikke ATP, der skabte finanskrisen,« siger Henrik Gade Jespen.

Da politikerne kom banken til undsætning i marts 2012, var det med en foranstaltning, der hjalp FIH af med for 17 mia. kr. problematiske ejendomsudlån. De blev i stedet placeret i Finansiel Stabilitet. FIH skulle fortsat hæfte for tab på ejendomsudlånene, men konstruktionen betød, at de fik penge til at komme ud af de statsgaranterede lån.

Det økonomiske mellemværende fra den konstruktion er nu afklaret. Og mens ejerne tilsammen står til at tjene ca. 4 mia. kr. på at lukke banken, får staten 150 mio. kr. som tak for hjælpen.

Staten tjener 150 mio. kr. på FIH-redning
 • D. 2. marts 2012 præsenterede den daværende erhvervs- og vækstminister Ole Sohn Bankpakke 5 – også kaldet Udviklingspakken - hvor Finansiel Stabilitet overtog en portefølje af ejendomsudlån på 17 mia. kr. fra FIH Erhvervsbank.
 • Overdragelsen af ejendomsudlånene skulle hjælpe FIH ud af betydelige funding-problemer og gøre banken i stand til at tilbagebetale statsgaranterede lån på ca. 42 mia. kr. samt direkte statslån for 1,9 mia. kr. (hybrid kernekapital). Begge dele blev bevilget af staten i forbindelse med Bankpakke 2.
 • Ejendomsporteføljen blev skilt ud i det nye selskab FS Property Finance, som Finansiel Stabilitet købte for 2 mia. kr. svarende til den bogførte egenkapital. Samtidig forpligtigede Finansiel Stabilitet sig til at låne selskabet op til 13 mia. kr.
 • Både FIH Erhvervsbank og FIH Holding stillede med en tabskaution milliardklassen, som skulle beskytte staten imod tab.
 • Ejendomsporteføljen er endt med at give et tab på 340 mio. kr., efter de sidste lån er blevet frasolgt. Det tab dækker FIH Erhvervsbank.
 • Samtidig blev der indgået en aftale om overskudsdeling af et resultat, der lå over minus 500 mio. kr. Dette overskud skulle fordeles med 25 pct. til staten og 75 pct. til FIH. Da resultatet blev 160 mio. kr. bedre end minus 500 mio. kr. får staten 40 mio. kr. i overskudsdeling, mens 120 mio. kr. går til FIH.
 • Derudover har FIH betalt 85 mio. kr. i renter til Finansiel Stabilitet og 25 mio. kr. i renter til staten. Alt i alt tjener staten 150 mio. kr. i renter og overskudsdeling på FIH-aftalen i Bankpakke 5.
 • Kilde: Finansiel Stabilitet.

Henrik Gade Jepsen kan ikke forholde sig til, om det er en rimelig fordeling mellem statens indtjening og investorernes gevinst. Men han mener, at det er rimeligt, at ejerne får et højt afkast på en investering, fordi de har løbet en stor risiko.

»Man skal huske på, hvordan situationen var på det tidspunkt. Det kunne sagtens være gået galt. Så jeg synes, at det her var et ansvarligt forsøg på at forsøge at forhindre, at endnu en stor bank kom i store problemer,« siger Henrik Gade Jepsen.

Med bankpakken forsøgte staten at sikre sig selv mod tab, men det var vel også en stor fordel for jer som investorer.

»Ja, det kan jeg ikke være utilfreds med,« siger Henrik Gade Jepsen.

ATP havde om nogen musklerne til selv at løse problemerne for FIH. Banken har gentagne gange forklaret, at det ikke var dårlige lån, der pressede banken. Problemet var, at man ikke kunne skaffe kapital.

I forvejen havde ATP givet FIH en kassekredit på 10 mia. kr., og med en pengetank på 600 mia. kr. havde de musklerne til at gøre den endnu større, hvis det var nødvendigt. Og så havde der ikke været brug for at trække på politikernes velvilje.

Men ifølge Henrik Gade Jepsen havde ATP ikke lyst til at løbe den risiko, der lå i at øge kassekreditten.

»Der var rigtig mange overvejelser på bordet den gang. Men ATP havde i forvejen stillet en lånefacilitet på 10 mia. kr. til rådighed for FIH, og i sådan en situation må man jo se på, hvor mange af ATP-medlemmernes penge, man kan skyde ind i et bestemt selskab,« siger Henrik Gade Jepsen.

Det var først og fremmest bankens ejendomskunder, der blev ofret, da FIH satte hårdt ind for at slanke banken i efteråret 2011. I et brev til daværende erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF) skrev Ejendomsforeningen bl.a. at FIH's fremfærd var skadelig for både virksomheder, andre banker og hele det danske samfund.

Henrik Gade Jepsen ville gerne have undgået at give kunderne problemer. Men han mener, at bankens direktører Henrik Sjøgreen og Bjarne Graven Larsen, der forlod FIH i 2014, behandlede kunderne så godt, som det var muligt i situationen.

»ATP har ikke stået for den daglige drift af banken, men det er mit klare indtryk, at ledelsen i FIH har bestræbt sig på at handle redeligt og ordentligt over for kunderne,« siger Henrik Gade Jepsen.

Når ejerne kan tjene penge på at lukke banken, er det fordi, de kan dele egenkapitalen, når de sidste kunder er væk. Der er ca. 290 kunder tilbage i FIH, og derfor er det også for tidligt at slå to streger under det endelige afkast.

Men Henrik Gade Jepsen tør godt glæde sig over udgangen på en investeringsmæssig rutschetur.

»Vi kender ikke afkastet præcist, men det ser nogenlunde ud til at modsvare det afkast, som vi havde fået, hvis vi stedet havde puttet pengene i ATP’s samlede danske aktieportefølje i samme periode. Det kan jeg på ATP-medlemmernes vegne ikke være utilfreds med,« siger han.

Læs også