Serier

Vagthunden knurrer: Vi kan ikke føre tilsyn med danskernes pensionsmilliarder

Finanstilsynets direktør Jesper Berg råber politikerne op, fordi han ikke har mulighed for at føre tilsyn med pensionsselskabernes riskofyldte investeringer. Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil tage sagen op.

Afkastjagt i det ukendte
Finanstilsynet kan ikke løse opgaven med at føre tilsyn med pensionsopsparingerne på samme vis som tidligere, lyder det fra Finanstilsynets chef Jesper Berg. Foto: Jens Henrik Daugaard Foto: Jens Henrik Daugaard

De danske pensionsselskaber har frit spil til at gamble med danskernes pensionsmilliarder, uden at Finanstilsynet kan gribe ind. Sådan lyder opråbet fra Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, der vil have politikerne på banen.

»Den opgave, som politikerne har givet os med at føre tilsyn, kan vi ikke længere løse på samme vis som tidligere, og det har vi – og pensionssektoren – en forpligtelse til at gøre politikerne opmærksom på. Vi er nødt til at diskutere det, før noget går galt,« siger Jesper Berg.

Kort fortalt er problemet, at tilsynsreglerne ikke er fulgt med udviklingen. Tidligere fik langt de fleste pensionskunder garanteret en vis procentsats i afkast på deres opsparinger. Derfor måtte selskabernes egenkapital holde for, hvis pensionsselskabernes investeringer gav tab. Og det giver loven mulighed for at føre tilsyn med.

I de nye markedsrenteprodukter, som 70 pct. af indbetalingerne går til, er det kunden selv, der tager tabet, hvis investeringerne fejler. Det har Finanstilsynet ikke de samme beføjelser til at blande sig i. Og Jesper Berg frygter, at situationen kan føre til risikofyldte investeringer i kampen om at opnå de højeste afkast.

Alternative investeringer udstiller problemerne med tilsynet i dag. Vi har en forpligtelse til at sikre, at man går ind i risikoen med åbne øjne.«

Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet

I de senere år er pensionsselskaberne begyndt at investere massivt i alternative områder som skove, vindmøller, solceller, togvogne og biogasanlæg. Ifølge Finans’ rundspørge tidligere i år forventer pensionsselskaberne i 2017 at runde 400 mia. kr. i alternative investeringer. Det er på trods af, at der har været flere skræmmeeksempler på, at det kan koste flere hundrede millioner kroner, når selskaberne ikke har styr på detaljerne i de komplekse investeringer.

»Alternative investeringer udstiller problemerne med tilsynet i dag. Vi har en forpligtelse til at sikre, at man går ind i risikoen med åbne øjne,« siger Jesper Berg.

(Grafikken viser, hvor meget de 20 største danske pensionsselskaber har og forventer at få i alternative investeringer.)

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) tager Finanstilsynets advarsel alvorligt.

»Det er en problemstilling, der er behov for at dykke længere ned i, og som jeg vil drøfte med pensionssektoren. Derfor hilser jeg det velkommen, at Finanstilsynet sætter fokus på temaet,« siger Brian Mikkelsen.

Til gengæld advarer pensionsselskabernes branchedirektør, Per Bremer Rasmussen, fra Forsikring & Pension imod, at politikerne indfører særlige danske regler på et område, der er reguleret i EU.

»Det er relevant at diskutere, om lovgivningen passer til det nye markedsrente-system. Men hvis der er et problem, må politikerne gå til EU. Vi skal ikke have ekstra strikse spilleregler i Danmark,« siger han.

Pensionssektoren investerer i alt 3.000 mia. kr. for danskerne.

Læs også