Serier

Oprørsgruppe anklager Nykredit-ledelse for manipulation af valgregler i bitter magtkamp

De kommende valg til Nykredits øverste myndighed foregår ikke efter reglerne, fastslår en kritisk oprørsgruppe. Ifølge en ekspert kan valgresultatet blive dømt ugyldigt ved en domstol.

Nykredits bidragsballade
Ifølge professor Søren Friis Hansen har oprørene ret i, at Nykredit fortolker sine valgregler forkert. Foto: Ernst Van Norde.

Nykredit overholder ikke selskabets egne regler i de vigtige valg, som er i gang til realkreditgigantens øverste myndighed, repræsentantskabet. Det kan føre til retssager hos domstolene, hvis den fejlagtige tolkning af reglerne påvirker valgresultatet.

Sådan lyder meldingen fra en fløj i repræsentantskabet og en professor i selskabsret.

»Nykredit fortolker reglerne på en måde, så bestyrelsens kandidater har en kæmpe fordel. De kan møde op med en masse fuldmagter i ryggen. Det er ikke kønt,« siger Bo Grønvall Christensen, som er medlem af Nykredits repræsentantskab og valgudvalg, hvor han har rejst problemet.

Oprørere nedstemt
 • Bo Grønvall Christensen blev valgt ind i Nykredits repræsentantskab som en såkaldt oprører ved valget i Sydjylland sidste år. Han blev også valgt ind i foreningens valgudvalg, der arbejder for at forbedre demokratiet.
 • Her har han rejst sagen om, at valgregulativet fortolkes forkert. Ifølge ham kan ingen fysiske personer møde op til et valg med mere end 6 fuldmagter, fordi der i reglerne står: »Ingen, der giver møde, kan stemme i henhold til mere end seks fuldmagter.«
 • Han er blevet nedstemt af resten af udvalget bl.a. udvalgsformand Jørgen Boe og bestyrelsesformand Nina Smith.
 • Ifølge flertallet kan en fysisk person stemme på vegne af flere juridiske enheder og have 6 fuldmagter for hver juridisk enhed.

Stridens kerne er de fuldmagter, som kandidater kan have med til valgene, der nu afholdes til repræsentantskabet i Nordjylland og på Fyn. De, der vælges ind, kommer bl.a. til at afgøre, om Nykredit skal børsnoteres. Derfor står meget på spil.

Når der står "ingen, der giver møde", kan der i sagens natur kun være tale om fysiske personer.

Søren Friis Hansen, professor i selskabsret på CBS.

Nykredits valgregler fastslår, at "ingen, der giver møde" kan benytte mere end seks fuldmagter. Ifølge Nykredits ledelse betyder det, at en direktør kan møde op med seks fuldmagter for hver juridisk enhed, han repræsenterer. Han har derfor 30 fuldmagter i ryggen, hvis han repræsenterer fem selskaber.

Det bestrider oprørerne, som fastslår, at både direktøren og en almindelig privatkunde maksimalt må benytte 6 fuldmagter.

Ifølge en ekspert har oprørerne i Nykredit ret.

Nykredits børsnotering
 • Nykredit vil børsnoteres for at kunne leve op til kommende internationale kapitalkrav.
 • Det meddelte koncernen den 4. februar sidste år. Samtidig blev bidragssatserne hævet for at øge lønsomheden og gøre sig mere attraktiv for nye investorer
 • De kommende krav går under navnet Basel IV. Formålet er at øge sikkerheden i banker og realkreditselskaber ved at få dem til at polstre sig med mere kapital.
 • Nykredit forventer, at koncernen skal skaffe yderligere 15 mia. kr. grundet de nye krav. Planen er at nye investorer skal komme med pengene i forbindelse med børsnoteringen.
 • Børsnoteringen ventes gennemført i begyndelsen af 2018.

»Når der står "ingen, der giver møde", kan der i sagens natur kun være tale om fysiske personer, for en juridisk person kan ikke "give møde". Det kan ikke lade sig gøre. Derfor er reglen ret klar: Den fysiske person, der møder op, må kun benytte seks fuldmagter, også selv om han repræsenterer flere juridiske enheder,« siger Søren Friis Hansen, professor i selskabsret på CBS.

Vi mener, at vi handler efter valgreglerne.

Jørgen Boe, formand for valgudvalget i Foreningen Nykredit.

Han vurderer, at Foreningen Nykredits ledelse spiller højt spil.

»Hvis dirigenten ikke fortolker regulativet korrekt, kan et medlem gå til domstolene og lægge sag an. Hvis en fysisk person, der giver møde, afgiver stemmer på mere end 6 fuldmagter, vil de overtallige stemmer være ugyldige. Hvis en kandidat vælges ind på grund af ugyldige stemmer, vil valget af den pågældende være ugyldigt,« siger Søren Friis Hansen.

Oprørerne overvejer at gå rettens vej, hvis det får indflydelse på valget.

»Vi har diskuteret at gå til domstolene, så det er inde i vores overvejelser. Men lige nu er vi fuldt optaget af valget, så jeg kan ikke sige, hvad vi ender med at gøre,« siger Bo Grønvall CHristensen.

Om Nykredit
 • Har et holdingselskab med fire ejere: Foreningen Nykredit (ejer 89,8 pct.), Industriens Realkreditfond (ejer 4,7 pct.), Foreningen Østifterne (ejer 3,25 pct.) og PRAS (ejer 2,25 pct.).

 • Nykredit Holding ejer Nykredit Realkredit, som bl.a består af Totalkredit og Nykredit Bank.

 • Foreningen Nykedit har en bestyrelse og et repræsentantskab med 104 medlemmer som øverste myndighed.

 • Nina Smith er formand for Foreningen Nykredit, mens Egmonts topchef Steffen Kragh er formand for Nykredit Realkredit.

 • Michael Rasmussen er koncernchef.

Nykredit afviser, at selskabet misfortolker reglerne.

»Vi mener, at vi handler efter valgreglerne. Måtte der komme et sagsanlæg, vil vi imødese det med sindsro,« siger Jørgen Boe, advokat og fhv. partner i Kromann Reumert og formand for valgudvalget i Foreningen Nykredit.

Finans Briefing giver dig hver dag alle de mest interessante nyheder, eksklusivt udvalgt af vore redaktører og leveret til din indbakke. Tilmeld dig her og styrk overblikket.

Læs også