Karriere

Ledelse er et spørgsmål om tillid

Hvis ledere ikke har tillid til, hvad deres egen chef gør og siger, hvordan mon lederen så bliver opfattet af sine medarbejdere?

Tillid er et ord, et begreb og en følelse, som meget få kan have noget imod – måske undtagen, hvis vi sætter blind foran. Tillid er også en meget vigtig størrelse, når det gælder om at udøve ledelse, fordi hver gang, man som leder uddelegerer en opgave, sætter et projekt i gang eller lader være med at bede om Cc-mails fra sine medarbejdere, sker det ud fra en tillid til, at de pågældende medarbejdere påtager sig ansvaret, løser opgaverne og fortæller chefen, hvis ressourcer og deadlines ikke kan gå op...

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også