Serier

Salget af statsobligationer genoptages

Nationalbanken tager endnu et skridt tilbage mod en normal pengepolitik ved at genstarte salget af statsobligationer.

Fastkurspolitik under historisk pres
Nationalbankdirektør Lars Rohde tager et nyt skridt mod en mere normal pengepolitik ved at genstarte salget af statsobligationer Foto: Mik Eskestad

Nationalbanken genoptager udstedelse og salg af statsobligationer.

Den første auktion afholdes den 7. oktober. I alt sigter man efter et samlet salg af statsobligationer i resten af 2015 og i 2016 på 100 mia. kr. Man sænker også den såkaldte folioramme, som er en speciel konto til banker med favorabel rente,  fra 174 mia. kroner til 63 mia. kroner. Det skriver Nationalbanken.

Tiltaget tolkes af Jan Størup Nielsen, seniorøkonom i Nordea, som værende endnu et skridt tilbage mod en mere normal pengepolitik, efter at Nationalbanken afviste det store pres på kronen i januar og februar.  

Næste skridt bliver formodentlig en selvstændig dansk rentestigning, som vil bringe den danske indskudsrente tættere på niveauet i eurozonen, vurderer Nordea og Danske Bank.

»Det er et naturligt skridt i den her normaliseringsproces. Siden starten af april har de købt kroner, valutareserven er bragt ned, og nu tør de tage det næste skridt,« siger Jan Størup Nielsen.

I starten af februar standsede man salget af både statsobligationer og de helt korte skatkammerbeviser i forsøget på at bekæmpe udenlandske spekulanters og danske pensionsselskabers umættelige lyst efter kroner.  

På det tidspunkt havde man allerede sænket indskudsrenten tre gange uden, at det mindskede efterspørgslen efter den danske valuta, som var presset helt ud til grænsen af, hvad Nationalbanken tillader i forhold til euroen.

Ved at stoppe for udstedelsen af statsobligationer øgede man de facto den mængde kroner, som var i omløb, og tvang statsrenterne en smule ned. Derved blev det mindre attraktivt at købe kroner. Man kunne tage dette skridt fordi staten har et kæmpe indestående i Nationalbanken, som den kunne tære på imens.

Hen mod slutningen af februar var stormløbet forbi, og Nationalbanken har siden købt omtrent 160 mia.kr. tilbage af de 275 mia.kr., man solgte til markedet i januar og februar i forsøget på at presse kronen ned.

Efter hele fire rentesænkninger i de hektiske uger er indskudsrenten herhjemme er dog stadig minus 0,75 pct. mod den tilsvarende rente på minus 0,2 pct. i eurozonen.

»Samler man sammen på teknikken, så er dagens skridt fra nationalbanken et udtryk for, at hverdagen er ved at vende tilbage til dansk økonomi,« siger Steen Bocian, cheføkonom i Danske Bank.

»Næste skridt bliver at sætte indskudsbevisrenten op, og det er fortsat vores vurdering, at det kommer til at ske i løbet af efteråret,« fortsætter han.

Læs også
Top job