Økonomi
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

0

Vismænd: Global uro barberer væksten i dansk økonomi

Dansk økonomi skal tilbringe et år mere i ingenmandsland mellem vækst og tilbagegang. Det viser en ny prognose fra de Økonomiske Vismænd.

den nye overvismand og økonomiprofessor Michael Svarer, lægger navn til den første nye, ekstraordinære prognoseopdatering.  Foto: Bjørn Marcus Trappaud

De Økonomiske Vismænd skærer kraftigt i deres vækstskøn i en ny, ekstraordinær prognoseopdatering. Den tegner et billede af en dansk økonomi, der skal tilbringe endnu et år mere på bænken.

Selvom den globale økonomi ikke ser synderligt dårligere ud end i efteråret, så mener vismændene alligevel, at den voksende usikkerhed om bl.a. udviklingen i den kinesiske økonomi, de voldsomme fald på finansmarkederne og i olieprisen vil ramme dansk økonomi.

»Forventningen om forstærket fremgang i Danmark de kommende år hænger i væsentlig grad på, at eksporten igen kommer i gang. Dette bygger blandt andet på, at fremgangen i den globale økonomi fortsætter som forventet,« skriver vismændene i deres rapport.

Alligevel skriver vismændene, at specielt usikkerheden om Kina »har potentiale til at påvirke de danske eksportmarkeder, og derigennem dansk økonomi, mere end der er lagt til grund for prognosen.«

Efterårets vækstskøn for 2016 på 2,1 pct. er således blevet barberet til 1,1 pct., bl.a. fordi udviklingen på eksportmarkederne nu ser langt svagere ud. En vækst på 1,1 pct. er bedre end tilbagegang, men i følge vismændene ikke nok til at indhente det tabte fra finanskrisen. Det vil først begynde at ske fra næste år, hvor væksten er tilbage på 2,3 pct., vurderer de.

Skønnet for fremgangen i eksporten lå i efteråret på hhv. 3,3 pct. og 4,6 pct. for i år og 2017. Nu hedder det hhv. 0,1 pct. og 3,9 pct. Eksporten stod også stille sidste år.

Sådan rammer uroen Danmark

Vismændene peger på beregninger, der viser at et fald i den indenlandske kinesiske efterspørgsel på 5 pct. vil kunne trække op mod 0,25 pct. af BNP-væksten i Danmark. Beregningerne medtager dog ikke uroen på de finansielle markeder, som vil vare i kølvandet på en sådan begivenhed, skriver vismændene.

En anden del af usikkerheden knytter sig til den lave og faldende oliepris. OECD vurderede i november, at det betydelige olieprisfald siden sommeren 2014 kan øge væksten i år i OECD-landene med 0,25 til 0,5 pct. point. Siden november er olieprisen dog faldet yderligere. Det taler både for en endnu større hjælp til væksten, men også at visse markeder og lande rammes hårdt. Eksempelvis er udviklingen i russisk og norsk økonomi meget afhængig af udviklingen i olieprisen, skriver vismændene. Længere tid med lav oliepris kan således sænke væksten i disse lande, hvilket svækker de danske afsætningsmuligheder til disse markeder, vurderer de.

Mens man venter på udlandet, skal økonomien ifølge vismændene holdes oppe af den indenlandske efterspørgsel. Man regner med at privatforbruget stiger 2,5 pct. i år, det samme som i efteråret.   

Faldet i olieprisen hjælper forbruget på vej og vil også være med til at holde inflationen i bund. Forbrugerpriserne ventes således at stige med kun 0,5 pct. i år, mod et skøn på 1,6 pct. fra efteråret.

Lyspunktet i prognosen findes igen på arbejdsmarkedet, hvor man på linje med efteråret ser beskæftigelsen stige med op mod 245.000 frem mod 2025. Skønnet for underskuddet på den offentlige saldo skønnes dog stadig at ligger over EU’s grænse på 3 pct. i år, nemlig på 3,2 pct. af bruttonationalproduktet.

Den nye prognose, som ligger midt imellem deres sædvanlige i maj og oktober, er et forsøg fra vismændenes side på at være bedre forberedt hele året rundt.

BRANCHENYT
Læs også