Serier

Nyt skattesystem kan dræne den danske statskasse for milliarder

Danmark kan ende som sorteper i EU's forsøg på at komme selskabernes skatteunddragelse til livs, advarer flere erhvervsorganisationer.

Skattesvindel for milliarder
Et nyt forslag fra EU-Kommissionen skal lukke nogle af de skattesmuthuller, virksomheder i dag kan udnytte til skatteundragelse. Men forslaget kan ende med at koste den danske statskasse milliarder. Arkivfoto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Det kan komme til at koste den danske statskasse 10 mia. kr. om året i tabte skatteindtægter, hvis EU-Kommissionen får held med at presse en ny fælles selskabsskattelov igennem.

Det frygter erhvervsorganisationen Dansk Erhverv, der mener, at skiftende danske skatteministre har sovet i timen, siden forslaget første gang kom på bordet i 2011.

»Det er små eksportorienterede lande, der kommer til at tabe på det nuværende forslag. Det sagde vi allerede i 2011, men vi har endnu ikke set, at man fra dansk side har taget sagen op,« siger Jacob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv.

»Nu kommer forslaget frem, og så kan løbet være kørt. Derfor mener vi, at Danmark har sovet i timen,« fortsætter han.

Fakta: CCCTB
 • CCCTB står for Common Consolidated Corporate Tax Base – eller oversat til dansk: Fælles konsolideret database for selskabskat
 • Forslaget blev første gang smidt på bordet af EU-Kommissionen i 2011.
 • Oprindeligt skulle forslaget forenkle reglerne for selskabsskat på tværs af EU, men landene kunne ikke blive enige om det.
 • Når det drejer sig om skattespørgsmål, skal der være enighed blandt alle EU’s medlemmer, før det kan vedtages.
 • De senere udkast af forslaget har i langt højere grad slået på at komme selskabernes skattespekulation til livs, selvom de også stadig indeholder forenklinger.
 • Der er også færre muligheder for landene for at sno sig udenom at deltage.
 • Forslagene er blevet skrappere fordi den politiske stemning lige nu er positivt stemt for at lukke selskabernes skattesmuthuller i EU.
 • Med dette forslag skal virksomheder kun forholde sig til et regelsæt når de beregner selskabsskat. Det vil gælde for selskaber med en omsætning over 5,6 mia. kr.
 • Tanken er, at de skal opgøre alt deres skat centralt til EU og vil blive beskattet, hvor de henter deres overskud. EU vælger en fordelingsnøgle, som afgør hvilke lande der modtager pengene.
 • Derved bør de nye regler lukke smuthuller, mener EU. Bl.a. udelukker de muligheden for at sende overskuddet, hen hvor skatten er lavest, eller at selskaber kan få det samme fradrag i flere lande, mener EU.
 • Risikoen er at mindre lande som Danmark mister skatteprovenu.
 • Landene får stadig selv lov til at fastsætte deres selskabsskattesats
 • To andre forslag som skal vedtages samtidig, vil bl.a. også gøre det nemmere for lande og virksomheder at blive enige om at løse problemer med dobbeltbeskatning.
Kilde: EU-Kommissionen og Søren Friis Hansen

Forslaget skal gøre det mere enkelt for selskaber at operere på tværs af de europæiske grænser og skal  lukke nogle af de skattesmuthuller, som virksomhederne i dag kan udnytte ved at flytte deres overskud fra det ene EU-land til et andet.

Netop forslagets indsats mod skatteunddragelse gør, at det har en meget stor chance for at blive vedtaget, vurderer Søren Friis Hansen, EU-ekspert og juraprofessor på CBS, Copenhagen Business School.

»Der er kommet et momentum, når det drejer sig om unddragelse, som der ikke har været tidligere. Derfor kan man meget vel forestille sig, at det bliver vedtaget og endda hurtigt,« siger Søren Friis Hansen.

Multinationale selskaber med en indtægt over 5,6 mia. kr. skal ifølge udspillet indberette deres indtægter for alle lande til en fælles EU-pulje. Herefter fordeles kagen via en fordelingsnøgle landene imellem. Det er her, at kæden ifølge Dansk Erhverv er hoppet af.

For fordelingsnøglen er gearet efter bl.a. hvordan landenes eksport er skruet sammen. Eftersom Danmark har meget eksport til mange europæiske lande, så ventes en større del af selskabsskatten end i dag at ryge ud af landet.

Nu kommer forslaget frem, og så kan løbet være kørt. Derfor mener vi, at Danmark har sovet i timen.

Jacob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv

Danmarks største erhvervsorganisation, Dansk Industri, er tilfreds med regler, der mindsker skattespekulation, men er bekymret for at de vil stille dansk erhvervsliv ringere.

»Hele fordelingsnøglen er kernen i de politiske uoverensstemmelser. Det er her, det store sværdslag mellem landene skal tages,« siger vicedirektør Kent Damsgaard.

Skatteministeriet oplyser, at regeringen i øjeblikket er i gang med at undersøge fordele og ulemper ved forslaget.

»Det forventes, at forslaget vil ændre ordlyd flere gange, da det kræver enstemmighed blandt de 28 EU-lande at vedtage det,« skriver ministeriet til Finans.

Læs også