Serier

Banker tjener fedt på salg af swaps

Gennemsigtighed: Kunderne har ingen mulighed for at gennemskue prisen for en renteswap. Investeringseksperter efterlyser bedre værktøjer til at fange risici og afspejle den reelle pris.

De forsvundne andelskroner

Bankens indtjening nu og her er markant større ved salg af et lån med renteswap end ved salg af et almindeligt fastforrentet lån. Ifølge markedskilder kan bankerne på 30-årige kontrakter straks bogføre en indtægt på 2-4 pct. af renteswappens størrelse.

Men det har kunderne ikke en chance for at se. Investeringseksperter foreslår bedre gennemsigtighed.

Beregninger foretaget for Jyllands-Posten viser, at Nykredit-koncernen straks kunne indtægtsføre ca. 450.000 kr. på Andelsboligforeningen Frøhavens swap på 11 mio. kr. for 30 års marginindtjening. Derudover modtager koncernen løbende rente og bidrag fra det underliggende realkreditlån.

Der er blevet skøjtet alt for let hen over risici og samlet pris. Så nøgletal ville være en god tilføjelse

Kim Valentin, , direktør, Finanshuset i Fredensborg

Hvis AB Frøhaven havde optaget et fastforrentet realkreditlån med 10 års indledende afdragsfrihed, havde banken dag et kunnet bogføre ca. 20.000 kr. for kursskæring og kurtage.

Gennem 30 år var det blevet til meget mere. Til gengæld ville foreningen kunne udnytte rentefald til at lægge om til lavere rente.

Begrænset information

I dag får foreningerne ikke information om den samlede pris på en renteswap.

Direktør i Nykredit Bank Bjørn Mortensen har sagt, at kunderne jo heller ikke informeres om bankens marginindtjening, når de optager et almindeligt fastforrentet lån. Han mener, at informationen er tilstrækkelig. Investeringseksperter efterlyser derimod langt bedre information.

»En mere ærlig måde at sælge swaps på til de mindre professionelle foreninger og andre købere ville være at sætte prisskilt på og fortælle, at denne swap koster 200.000 kr. Et kroner/øre- beløb er nemmere at forholde sig til, men kunden bør også have besked om, hvor stor rentemarginalen er,« siger Kenneth Kjeldgaard, cand. merc. i finansiering og renteswap-ekspert ved Limfjord Landbo.

Han tilføjer, at renteswappens karakteristika og omkostninger også burde illustreres bedre.

Horisontberegner

Kenneth Kjeldgaard peger på de horisontberegninger, som Svend Jakobsen, partner i Scanrate, har udviklet som en vej til at vise de samlede omkostninger ved at optage, afvikle og opsige et lån efter fem år ud fra en stigende, faldende eller uændret rente.

Horisontberegningen vil vise, at andelsboligforeningen risikerer store tab på swapkontrakter ved rentefald.

Penge- og Pensionspanelet har for nylig anbefalet, at horisontberegninger bruges til at vise de reelle forskelle mellem de mange realkreditlån til private.

Panelets formand, professor Carsten Tanggaard, Aarhus Universitet, kalder det oplagt at give andelsboligforeningernes bestyrelser krav på nøgletal, der viser både prisen og risikoen, når de vælger finansiering.

Det samme gør direktør Kim Valentin, Finanshuset i Fredensborg. Han er en af de få investeringsrådgivere, der i dag må rådgive om de rente- og valutaswaps, som efter finanskrisen er blevet markeret som et særligt risikabelt produkt af Finanstilsynet.

Han siger, at rådgivningen om pris og risiko på swaps i mange tilfælde har været fuldstændig uigennemsigtig for køberne op til finanskrisen.

Handlefrihed reduceres

»Der er blevet skøjtet alt for let hen over risici og samlet pris. Så nøgletal ville være en god tilføjelse. Men andelsboligforeningerne skal generelt være bevidste om, at renteswaps ikke passer ind ret mange steder, fordi de låser foreningernes og andelshavernes handlefrihed,« siger Kim Valentin.

Han konstaterer, at swaps til gengæld er et rigtig godt produkt for bankerne.

»De får en indtjening uden at belaste deres realkreditselskabs balance med et lån,« siger Kim Valentin.

Foreningerne kan ikke selv regne sig frem til bankens margin.

Engskoven AB har i forbindelse med sin retssag mod Jyske Bank haft Kenneth Kjeldgaard til at regne sig frem til en margin på ca. 950.000 kr.

AB Duegården fik ligeledes det tyske firma Much-Net til at regne sig frem til en margin til Nykredit på 5,25 mio. kr. for en renteswap på 288 mio. kr.

Læs også