Gammel Penge
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Beskatning ved salg af flexboliger

Eventuel beskatning ved salg af en flexbolig er ikke behørigt reguleret af love og cirkulærer.

Folketinget vedtog sidste år særlige regler om flexboliger. Med en flexboligtilladelse fra kommunen er det muligt at anvende en helårsbolig som fritidsbolig. Formålet er at tiltrække boligkøbere særligt til landdistrikterne og derved begrænse forfald i boligmassen. For den enkelte boligkøber er der dog det ikke uvæsentlige spørgsmål, hvordan køberen står ved et senere salg.

En ”flexboligtilladelse” er en tilladelse fra kommunen til, at en ejer af en helårsbolig kan tage helårsboligen i brug til sommerbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse, og at boligen efterfølgende af den samme ejer på ny tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke hertil fra kommunalbestyrelsen. Har ejeren først opnået tilladelse til at benytte en helårsbolig som sommerbeboelse m.v. på grundlag af en flexbolig-tilladelse, har samme ejer altså ret til efterfølgende selv at træffe bestemmelse om overgang til anvendelse som helårsbolig på ny...

Læs også