Penge

Boligforskere: Drop særbehandling af andelsboliger

Andelsboliger bør behandles som alle andre ejerboliger, opfordrer to boligforskere, men den er politikerne ikke i første omgang med på.

Politikerne er uenige om, hvorvidt en ophævelse af prisloftet på andelsboliger vil ødelægge boligformen på sigt. Foto: Liv Høybye

Andelsboliger er ikke noget specielt tilbud til danskere med lavere indkomst. Mange københavnerandele handles allerede til ejerlejlighedspriser. Og de attraktive andele kommer kun familie og venner til nuværende beboere til gode. For at undgå uigennemskuelige priser og penge under bordet bør andelsboliger behandles ligesom ejerlejligheder...

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også