Serier

Voldsomme ventetider for højtuddannede der vil til Danmark

Måneders ventetid før højtuddannede personer får en afgørelse, når de søger om greencard i Danmark. Det er virkeligheden for mange udlændinge og langt fra det mål, der blev sat tilbage i 2008, da ordningen blev indført.

De måske ønskede
Mange højtuddannede udlændinge møder dette skilt i lufthavnen, men den officielle velkomst i form af et greencard lader i mange tilfælde vente på sig i måneder.

30 dage. Det var oprindeligt i 2008 den maksimale tid en ansøger skulle vente på et greencard. Men udover i starten af 2008 har servicemålet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på 30 dages behandlingstid ikke siden været overholdt.

En opgørelse fra styrelsen viser, at højtuddannede udlændinge, der vil til Danmark for at søge arbejde, i gennemsnit ventede næsten fem måneder i 2014 på en afgørelse af deres fremtid. Endnu længere fra servicemålet var styrelsen dog i 2011, hvor folk måtte vente otte måneder på, at deres greencard-sag blev behandlet, og i 2012 var venteperioden helt oppe over ti måneder...

Læs også
Top job