Politik
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Ja tak til polakker for 83 kr. i timen

Lavtlønnede polakker overlever i høj grad af aktiviteter i de danske villakvarterer, mens de får bedre løn på store byggepladser. Urimelig konkurrence, mener 3F, mens Dansk Byggeri opfordrer 3F til at få organiseret de mange østeuropæere.

Ny rapport viser, at det især er de danske villaejere, der løndumper østeuropæiske håndværkere med en gennemsnitsløn på 83 kr. i timen.  Foto: Niels Hougaard.

En ny rapport konkluderer, at jo mindre arbejdsgiveren er, jo mindre løn er der til arbejdskraften – og de danske villaejere betaler kun polakker 83 kr. i timen for at ordne huset.

I den anden ende af skalaen – på de store byggepladser – ligger polakkernes gennemsnitsløn på 123 kr. i timen.

Det viser rapporten
  • Antallet af udenlandske arbejdstagere i bygge- og anlægsbranchen er steget fra ca. 2.500 i 2003 til ca. 6.000 i 2013. Især fra 2006 til 2008 steg antallet.
  • Det dækker dog over, at de relativt set er flere udlændinge i dag end tidligere, idet andelen af det samlede antal fra 2011 til 2015 er fordoblet fra 4 til 8 pct.
  • Det er især fra ”de nye” EU-lande, der er kommet flere folk, idet antallet er steget fra lidt over 1.000 i 2010 til knap 5.000 i 2014.
  • Timelønningerne ligger fra 83 kr. ”på villavejene” til et gennemsnit på 104 kr. til 123 kr. i snit for dem på de store byggepladser med overenskomstdækning. En dansk gennemsnitlig dansk håndværker tjener 172 kr. i timen.
  • 48 pct. af polakkerne mener, at deres danske løn er høj eller meget høj ifht. polsk løn, men 56 pct. mener samtidigt, at den danske løn er lav ifht. de danske leveomkostninger.
  • 11 pct. af både tyskerne og polakkerne er generelt imod fagforeninger. Kun 10 pct. af de adspurgte polakker er dækket af overenskomst, mod 58 pct. af tyskerne.
Kilde: Rapporten ”Udenlandske virksomheder og udstationerede arbejdstagere i bygge- og anlægsbranchen” fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), som bygger på interview med 144 polakker og 51 tyskere.

Rapporten, som Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) står bag, bygger på interviews med 144 polakker og 51 tyske arbejdere i byggebranchen.

»Vores rapport viser, at der – groft tegnet op – er et todelt arbejdsmarked i byggeriet med arbejde på villavejene kontra de store byggepladser. Overskriften er, at det er social dumping, når hr. og fru Jensen laver en aftale med en håndfuld polakker,« forklarer Søren Kaj Andersen, leder af FAOS.

Selv om branchen er præget af en række komplekser vedrørende løn og arbejdsvilkår for udenlandske arbejdstagere, som generelt heller ikke ved meget om deres egne rettigheder, så er vilkårene på de større byggepladser ifølge FAOS-lederen inden for skiven af den danske model.

Rapporten viser, at der er tale om udbredt social dumping.

Palle Bisgaard, Næstformand i 3F's byggegruppe.

Helt sådan ser man de ikke hos 3F, hvor timelønnen for et dansk medlem typisk er på 175 kr.

»Rapporten viser, at der er tale om udbredt social dumping af udenlandsk arbejdskraft, og det er urimelig konkurrence for danske håndværkere, der ikke kan leve af sådan en løn. Det har vi peget på i lang tid, så vi er tilfredse med, det nu bliver slået fast,« siger Palle Bisgaard, næstformand i 3F’s byggegruppe.

Han mener ikke, at 3F kan gøre så meget i at få bedre vilkår ude på villavejene. Det er en myndighedsopgave, men den nuværende regering har skåret voldsomt på kontrollerne.

Problemet her er, at 3F ikke får overenskomstdækket virksomhederne.

Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri

Dansk Byggeris adm. direktør, Lars Storr-Hansen, peger omvendt på, at rapporten bygger på et spinkelt interviewgrundlag, men at den samtidigt viser, at villaejerne »gerne bruger penge på speltboller, men ikke overenskomstforhold for dem, de hyrer«.

Og 3F må op i gear, mener han.

»Man kan med den her rapport ikke konkludere, at der er overenskomstmæssige problemer. Vi er enige i, at Skat, politi og Arbejdstilsynet ikke skal nedjustere deres tilsyn på villavejene, men problemet her er, at 3F ikke får overenskomstdækket virksomhederne. På de store byggepladser er der ikke problemer, for her er lønnen inden for overenskomsten,« siger han.

BRANCHENYT
Læs også