Gammel Politik
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Eksperter skaber tvivl om statens PSO-gevinst

Skal PSO-afgiften i stedet betales via skatten, vil det betyde store tab for hundredtusindvis af danskere de første mange år. Regnestykket går kun i plus for samfundet som helhed, hvis virksomhederne tager bolden op og omsætter de lavere afgifter til flere investeringer og lavere priser. Det har de ikke gjort de seneste år.

PSO-afgiften, der er med til at betale for bl.a. vindmølleparker, skal væk, siger EU. Foto: Magnus Holm

Hvis du og din ægtefælle hver tjener 300.000 kr., bor uden børn i et hus med et gennemsnitligt elforbrug, så vil den planlagte omlægning af PSO-afgiften, der måske skal betales via en højere bundskat og lavere personfradrag, koste jer 1.184 kr. om året til at starte med.

Det viser beregninger, som foreningen Danske Revisorer, FSR, har lavet for Finans.

Skattestigningerne overstiger PSO-gevinsten
  1. Danske Revisorer, FSR, har for Finans regnet på, hvad en stigning i bundskatten på 0,31 pct.point og et 1.200 kr. lavere personfradrag, som er et af regeringens finansieringsforslag, vil betyde for indkomster i 25 indkomstintervaller mellem 100.000 kr. og 700.000 kr. De har brugt Skatteministeriets egne satser til de forskellige skatter.
  2. Resultatet er, at det bliver mellem 601 og 2.312 kr. dyrere om året i skat pr. lønmodtager i det interval. Da PSO’en pt. koster 30,875 øre (inkl. moms) pr. kilowatt-time, skal en dansker på det laveste indkomstinterval bruge mindst 1.946,5 kWh om året for at få en gevinst. En gennemsnitlig dansker bruger ifølge Energistyrelsen 1.600 kWh om året.
  3. Tjener både du og ægtefællen 300.000, skal I altså have et samlet forbrug på over 6.000 kWh om året, før PSO-besparelsen kan mærkes rent økonomisk. Kort fortalt vil enlige og par uden børn, som har lave el-forbrug, komme til at miste penge, mens familier med høje el-forbrug vil vinde på ændringen, fordi deres besparelse på PSO’en er højere end mor og fars skattestigning.

Mens Skatteministeriets egen rapport viser, at husstandene vil spare mellem 140 kr. og 670 kr. om året fra 2020, så vil skatten for danskerne som følge af omlægningen stige med mellem 601 kr. og 2.312 kr. både i 2017, 2018 og 2019, viser beregningerne.

Skatteministeriets beregninger afhænger ifølge Jan Størup Nielsen, chefanalytiker i Nordea, dog næsten udelukkende af antagelsen om, at virksomhederne vil investere mere og producere mere, fordi deres afgifter falder. Samtidig regner man med, at nogle vil flytte produktionen til Danmark. I sidste ende vil det give øget beskæftigelse og højere løn til de fleste.

Men tolker man på, hvordan virksomhederne har opført sig de seneste år, så er denne effekt meget usikker, mener han.

»Normalt ville man sige, at effekten af en afgiftslempelse, som den vi snakker om her, ret sikkert ville give et skub til erhvervslivet. Men der er sket en række overraskende ting de seneste år, som gør effekten langt mere usikker,« siger Jan Størup Nielsen.

Man har i flere år f.eks. regnet med, at de lave renter ville få virksomhederne til at investere mere - for det har de gjort før i tiden - men det er endnu sket denne gang, påpeger Jan Størup Nielsen.

Forskellen på PSO-besparelsen, i form af lavere el-priser, og den ekstra skatteregning bliver så stor, at der vil gå flere år efter 2020, før den endelige regning for omlægning vil gå i 0 for danskerne som helhed, viser beregningerne fra FSR. Og for de hundredetusindvis af enlige danskere og par uden børn, vil omlægningen højst sandsynligt forblive en underskudsforretning som følge af deres lavere elforbrug.

For en lavindkomst på 100.000 kr. skal man bruge mindst 1.946,5 kWh om året, før den ekstra skattestigning på 601 kr. er tjent hjem. Ifølge Energistyrelsen bruger en gennemsnitsdansker 1.600 kWh om året. En familie på fire i et parcelhus på 200 m2 bruger 5.800 kWh. Det svarer til, hvad én indkomst på 500.000 kr. skal bruge, før den ekstra skatteregning er tjent hjem.

Læs også
Top job