Tema
Mine nyheder

Vi har ikke publiceret nogle artikler for nyligt i de emner, du følger. Søg efter andre emner her.

Du har ingen overvågninger endnu

Klik på ikonet for at overvåge
emner og journalister.

Roskilde Bank-ledelse frifundet i det største retsopgør efter finanskrisen

Det største retsopgør efter finanskrisen gik til halvleg med kæmpenederlag til Finansiel Stabilitet.

Finanskrisen spøger stadig
Det økonomiske retsopgør efter Roskilde Banks kollaps er med sine 112 retsdage, 10 sagsøgte og 35.000 fremlagte dokumenter det mest komplicerede og dyreste retsopgør efter finanskrisen. Foto: Valdemar Jürgensen

Alle sagsøgte i det største retsopgør efter finanskrisen er blevet frifundet. Finansiel Stabilitet skal betale 72,4 mio. kr. i sagsomkostninger. Frifindelsen faldt på trods af, at dommeren oplyste, at man havde fundet, at krakbankens ledelse i en række tilfælde havde handlet ansvarspådragende.

Dommen fylder 1356 sider. Men trods den juridiske sejr følger der en alvorlig kritik med i dommen mod ledelsen i hedengangne Roskilde Bank, som blev fremlagt tirsdag af dommer Finn Morten Andersen.

»Landsretten finder, at der har foreligget kritisable forhold i forbindelse med driften af banken. Det drejer sig særligt om, at banken som led i en strategi om vækst havde en omfattende brug af såkaldt presserende bevillinger, hvor bestyrelsen først efterfølgende tog stilling til udlån ydet på et lavere niveau i banken.«

Og dommer Finn Morten Andersen fortsatte:

»Banken havde desuden i meget væsentlig grad været eksponeret mod den konjunkturfølsomme ejendomsbranche. Disse forhold har imidlertid ikke givet landsretten grundlag for at fastslå, at ledelsen generelt betragtet har drevet banken uforsvarligt.«

Særlig var der harske ord om bankens massive salg af aktier til sine kunder.

»For så vidt angår de konkrete forhold har landsretten vedrørende udlån til bankens store kunders køb af aktier i Roskilde Bank lagt til grund, at der reelt ikke blev foretaget en kreditvurdering. Landsretten har anset dette forhold for ansvarspådragende for direktionen og bestyrelsen. Finansiel Stabilitet har imidlertid ikke kunnet opgøre sit tab i forbindelse hermed, og landsretten har ikke haft det fornødne grundlag for at foretage et skøn over et tab.«

Eller sagt på almindelig dansk. Retten mente, at ledelsen havde handlet ansvarspådragende. Men på grund af at Finansiel Stabilitet ikke havde fastsat et konkret tab, men meget vide skøn, var det ikke muligt for landsretten at tage stilling til et tab.

Dommer Finn Morten Andersen trak selv et forhold frem i anonymiseret form, der ifølge domstolens holdning var ansvarspådragende.

Det drejede sig om bankens massive udlån specielt til køb af bankens aktier til Roskilde Festivalens mangeårige adm. direktør Henrik Rasmussen. På trods af massive tab på aktiebeholdningen og en beskeden personlig formue blev Henrik Rasmussens kreditramme udvidet mindre end et år inden bankens krak. Han endte med et låneengagement på en kvart milliard kroner og en efterfølgende konkurs. Broderparten af beløbet var investeret i lånefinansierede Roskilde Bank-aktier.

Krak og retssag
 • 10. juli 2008: Er på randen af fallit, får en likviditetsgaranti af Nationalbanken og sættes til salg.
 • 14. juli 2008: Forventer et underskud i første halvår på 520-540 mio. kr.
 • 24. aug. 2008: Efter tab på mere end 1 mia. kr. opfyldes lovens krav om solvens ikke.
 • Nationalbanken og Det Private Beredskab overtager bankens aktiver og gæld, fordi ingen købere har meldt sig.
 • 29. aug. 2008: Banken har et underskud på 5,1 mia. kr. i årets første seks måneder.
 • 12. feb. 2009: Taber yderligere 3,5 mia. kr.
 • 17. juni 2009: Rigsrevisionen konkluderer, at Finanstilsynet gav tidl. dir. Niels Valentin Hansen alt for løse tøjler.
 • 23. juli 2009: Nationalbanken og Det Private Beredskab overdrager Roskilde Bank til Finansiel Stabilitet.
 • 5. aug. 2009: Undersøgelsen af banken er færdig og konkluderer, at der er sket massive svigt. Retslige skridt indledes mod den gamle direktion, bestyrelsen og revisionsselskabet Ernst & Young.
 • 2. nov. 2009: Finanstilsynet politianmelder den tidligere ledelse, otte medlemmer af bestyrelsen og Ernst & Young.
 • 2010: Finansiel Stabilitet stævner den tidligere direktion, bestyrelse og revision for 1 mia. kr.
 • 30. april 2012: Bagmandspolitiet opgiver at gennemføre straffesager mod den tidligere ledelse, bestyrelse og Ernst & Young.
 • 16. nov. 2015: Erstatningssagen mod den tidligere ledelse, bestyrelse og Ernst & Young indledes ved Østre Landsret.
 • 7. nov. 2017: Dom i erstatningsagen mod Niels Valentin Hansen samt en række tidligere nøglepersoner fra hedengangne Roskilde Bank.

Det økonomiske retsopgør efter Roskilde Banks kollaps var så stort, at det var nødvendigt at flytte sagen fra København ud til det kæmpe specialindrettede retslokale i forstadsbyen Søborg, hvor dommen blev afsagt tirsdag morgen.

De sagsøgte
 • Niels Valentin Hansen, tidligere bankdirektør i Roskilde Bank.
 • Arne Gotlieb Wilhelmsen, tidligere bankdirektør i Roskilde Bank.
 • Allan H. Christensen, tidligere underdirektør i Roskilde Bank.
 • Peter Müller, tidligere bestyrelsesformand i Roskilde Bank.
 • Niels Erik Qvist Krüger, tidligere næstformand for bestyrelsen i Roskilde Bank.
 • Peter Holm, medlem af Roskilde Banks bestyrelse.
 • Asger Ib Mardahl-Hansen, tidligere medlem af Roskilde Banks bestyrelse.
 • Ove Flemming Holm, tidligere medarbejderrepræsentant i Roskildes Banks bestyrelse.
 • Ernst & Young, revisionsselskab for Roskilde Bank.
 • Statsautoriseret revisor Tommy Nærskov, Ernst & Young
 • Statsautoriseret revisor Palle Valentin Kubach, Ernst & Young
 • Søren Kaare-Andersen tidligere bankdirektør er blevet stillet over for et erstatningskrav på 50 mio. kr. fra Ernst & Young. Kravet vil blive forsøgt aktiveret, hvis Ernst & Young bliver dømt til at betale erstatning tirsdag.

Sagen var så kompleks, at byretten blev sprunget over og sagen startede i Østre Landsret. Derfor bliver det Højesteret, som kommer til at afgøre den forventede kommende ankesag.

Kun et par af de sagsøgte var mødt frem i retten herunder næstformanden for krakbankens bestyrelse, Niels Qvist Krÿger. Han erklærede sig kortfattet som "godt tilfreds" med dommen.

Finansiel Stabilitet har en frist på fire uger til at anke sagen til Højesteret.

BRANCHENYT
Læs også