Finans

Ejerne har talt: Pensionskasser køber sig ind i Nykredit

Et stort flertal i ejerforeningen bag Nykredit har vedtaget, at fem pensionskasser skal have lov til at købe en luns af realkreditselskabet.

Nina Smith, formand i Forenet Kredit, kan glæde sig over, at den af hende ønskede model med et salg til fem pensionskasser er blevet vedtaget. Foto: Rune Aarestrup Pedersen Foto: Rune Aarestrup Pedersen

Med et overvældende flertal besluttede Nykredits hovedejer, Forenet Kredit, torsdag, at fem pensionskasser skal med om bord som medejere af landets største realkreditselskab.

Nye ejere
  • Fem pensionskasser (PFA, PensionDanmark, PKA, AP Pension og MP Pension) køber 16,9 pct. af aktierne i Nykredit for i alt 11,6 mia. kr.
  • En del af aktierne købes af de nuværende mindretalsaktionærer Industriens Fond og Foreningen Østifterne, mens 10,9 pct. købes af den kundeejede Forenet Kredit.
  • Efter handlen vil Forenet Kredit eje 78,9 pct. af Nykredit.

Det vækker glæde hos Nina Smith, der er formand for Forenet Kredit.

»Aftalen er den bedste løsning for Nykredit, foreningen og for kunderne ikke mindst. Vi får skabt ro om Nykredit, så vi kan koncentrere os om at være til stede for kunderne. Hele øvelsen går ud på at skabe et Nykredit, som altid kan være til gavn for netop kunderne,« siger hun i en kommentar til Finans.

Det er repræsentantskabet i Forenet Kredit, der har stemt om bestyrelsens ønske om at sælge 10,9 pct. af foreningens aktiepost i Nykredit til fem pensionskasser. 85 medlemmer stemte for. Fire imod og to stemmer var blanke.

Derudover køber pensionskasserne aktier fra de to mindretalsaktionærer Industriens Fond og Foreningen Østifterne. Det bringer deres samlede ejerandel op på 16,9 pct., mens Forenet Kredits ejerandel reduceres til 78,9 pct.

Med salget kommer der styr på Nykredits kapitalforhold, og i fremtiden skal mindst halvdelen af årets overskud kanaliseres tilbage til ejerne.

Forenet Kredit vil opbygge en formue på i alt 10 mia. kr., hvoraf de 7,2 mia. kr. kommer i kassen i forbindelse med aktiesalget til pensionskasserne. Mens formuen opbygges, bliver en del af de årlige overskud sendt retur til kunderne via en model kaldet kundekroner, mens hele foreningens andel af de årlige overskud efter planen skal sendes retur til kunderne, når først foreningens formue er på plads.

Kundekroner
  • Nykedit hævede bidragssatserne den 1. juli 2016 for at øge lønsomheden og gøre sig attraktiv i forbindelse med en planlagt børsnotering, som siden er afløst af, at fem pensionskasser køber sig ind i koncernen.
  • Som led i planerne indfører Nykredit en model kaldet kundekroner, som skal føre en del af de skabte overskud tilbage til kunderne.
  • Den højere lønsomhed skal give tilfredse eksterne investorer, som derfor ikke skal have så stor en ejerandel som ellers. Og tilbageførslen til kunderne skal sikre fortsat konkurrencedygtige priser.
  • Hvert år donerer Nykredits hovedejer, Forenet Kredit, penge til Nykredit, som så kan bruge dem til at nedsætte kundernes bidragssatser.

Det sker via en model kaldet kundekroner, som i praksis er et nedslag i den bidragssats, som kunder betaler for deres realkreditlån.

Nykredit besluttede for nyligt at øge kundekronerne fra 0,1 til 0,15 pct., og også lade dem komme erhvervskunder til gode. Det er stadig uafklaret, hvor store rabatterne bliver, når Forenet Kredit har opbygget sin formue.

Mest optimistisk er de to forskere Johannes Raaballe og Anders Grosen fra Aarhus Universitet, som i en analyse har vurderet, at kundekronerne kan nå op i niveauet 0,4 pct. Det skal ses i forhold til, at den gennemsnitlige bidragssats i Nykredit udgør 0,9 pct.

Andre kilder, som Finans har talt med, betegner dog den analyse som værende alt for optimistisk og forventer, at kundekronerne på sigt bliver skruet op i niveauet 0,2 til 0,3 pct.

BRANCHENYT
Læs også