Finans

Nordea og Sydbank forbyder bitcoins - Finansforbundet overvejer at rejse en sag

Finansforbundet overvejer retslige skridt mod de banker, der forbyder ansatte at eje bitcoins.

Formand Kent Petersen fra Finansforbundet overvejer at rejse en sag mod de banker, som indfører forbud mod at ansatte køber kryptovalutaer. Foto: Torben Stroyer. Foto: Torben Stroyer

Nordea og Sydbank har indført et forbud mod, at deres ansatte ejer bitcoins og andre kryptovalutaer med henvisning til, at valutaerne er uregulerede og kan misbruges.

»Det er så ureguleret et marked, og vi er bange for, at medarbejderne uden at vide det havner i en situation, som er uetisk eller direkte kriminel,« siger Stine Green Paulsen, fungerende pressechef i Nordea, som mandag eftermiddag orienterede de 31.000 ansatte om forbuddet.

Sydbank indførte et lignende forbud den 21. december sidste år, mens Danske Bank og Nykredit overvejer, om de skal gå samme vej.

»Vi er også skeptiske overfor kryptovalutaer på grund af den manglende transparens. Derfor anbefaler vi heller ikke medarbejdere at købe kryptovalutaer, men vi har ikke et egentligt forbud. Om der skal være et egentligt forbud, må tiden vise,« siger Kenni Leth, pressechef i Danske Bank.

Nykredits pressechef, Jens Theil, skriver i en e-mail:

»Vi overvejer, om der er behov for at indføre et specifikt forbud i forhold til handel med kryptovaluta, fordi medarbejdere risikerer uforvarende at komme i etisk uføre.«

Blandt de store banker er Jyske Bank ene om blankt at afvise et forbud.

»De almindelige regler for medarbejderhandel med værdipapirer og finansielle instrumenter gælder også på dette område. Det betyder, at medarbejdere i bankens markets- og private banking-funktioner er underlagt visse begrænsninger, fx med hensyn til ejertid og indberetning, men der er ikke forbud mod at handle med bitcoin,« skriver kommunikationsdirektør Erik Qvirin Hansen i en e-mail.

Finansforbundet har svært ved at forstå og acceptere de banker, som indfører generelle forbud mod ansattes investeringer i kryptovalutaer.

»Umiddelbart undrer det mig, at man som arbejdsgiver træffer så drastisk en beslutning, og jeg er forundret over, at vi ikke på forhånd har hørt noget. Hvis man accepterer, at arbejdsgivere har ret til at forbyde investeringer i bred forstand, er der ikke ret meget, arbejdsgivere ikke kan forbyde ansatte at investere i,« siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Ifølge ham ville det være mere nærliggende at indføre forbud mod investeringer i våben eller børnearbejde, hvis en arbejdsgiver endelig skulle indføre et bredt forbud.

»Der kan være brug for en juridisk afklaring af, om en arbejdsgiver overhovedet har ret til det her. Det kunne jeg godt være optaget af,« siger Kent Petersen.

Læs også
Top job