Finans

Kritik af pensionsgigant: PFA's forskelsbehandling af kunderne er gået for vidt

En pensionsmægler kritiserer landets største pensionsselskab for at stille nogle kunder bedre end andre. PFA forsvarer forskelsbehandlingen.

De seneste år har koncernchef Allan Polack og resten af PFA sendt et milliardbeløb fra pensionsselskabets kapitalforvaltningsenhed til udvalgte kunder. Foto: Niels Hougaard Foto: Niels Hougaard

Landets største pensionsselskab, PFA Pension, gør forskel på sine kunder ved at omfordele milliardbeløb mellem dem.

Det fremgår af selskabets årsregnskab, og det er ifølge en pensionsmægler et problem.

»Der sker en omfordeling, og jeg mener, at PFA er kommet for meget ud af takt. Selskabet opkræver høje priser og giver en del af indtjeningen tilbage, men kun til nogle af kunderne,« siger Jørgen Svendsen, der er partner i mæglerfirmaet AFPR - aktuarbaseret forsikrings- og pensionsrådgivning.

Som kundeejet selskab er spørgsmålet, om PFA er til for alle kunders skyld eller kun for de, der er medejere.

Søren Andersen, indehaver af FPension

Alle kunder betaler PFA's kapitalforvaltningsselskab for at få plejet deres pensionsopsparing. En del af den betaling føres tilbage til pensionsselskabet. Sidste år blev der tilbageført 866 mio. kr., og de seneste tre år udgør tilbageførslerne 2,5 mia. kr. Efter at pengene er sendt retur til PFA, bliver de delt ud, men kun til nogle af selskabets kunder.

»Det er klart, at det skaber en skævvridning mellem kunderne, og PFA bør hurtigst muligt kigge på at få det her trimmet. Men det vil altid være svært at give det rigtige tilbage til de kunder, der har betalt for meget,« siger Jørgen Svendsen.

Det er kunder med kundekapital, som er selskabets model for at dele overskud og risiko med kunderne, der nyder godt af tilbageførslerne. Kunder uden kundekapital er dermed med til at betale regningen for kapitalforvaltningen uden at få del i rabatterne fra kapitalforvaltningen.

Kundekapital
  • Ansvarlig kapital i PFA, som får andel i eventuelle overskud, men også skal være med til at dække eventuelle tab.
  • Kunder får et ekstra højt afkast på den del af opsparingen, som indbetales som kundekapital.
  • De seneste 10 år har afkastet udgjort 20 pct. om året bortset fra i 2010, 2011 og 2017. Da var afkastet henholdsvis 12,3 pct., 12,6 pct. og 16 pct.
  • Indført i 2001. Siden er der tilbageført 24 mia. kr. til kunderne via kundekapital.

Ifølge pensionsrådgiveren FPension er det en meget svær balancegang, som PFA har kastet sig ud i.

»Det er store beløb, vi taler om. Som kundeejet selskab er spørgsmålet, om PFA er til for alle kunders skyld eller kun for de, der er medejere,« siger pensionskonsulent og indehaver af FPension Søren Andersen.

PFA forsvarer kundekapital-modellen, der sidste år sendte 2,2 mia. kr. tilbage til kunderne.

»Det er udtryk for, at PFA har haft et godt 2017, og derfor får kunderne et højt afkast på den risiko, de tager ved at have kundekapital,« siger Mikkel Friis-Thomsen, kommunikationsdirektør i PFA.

Det er dog ikke alle kunder, der har lov til at tegne kundekapital og dermed får del i de kontante milliardfordele. Generelt er kunder med garanterede pensioner dårligere stillet end andre, og fra næste år bliver nye kunder også dårligere stillet.